Onderzoekers van de HAN vergrootglas

Wie zijn de onderzoekers van de HAN? In deze editie: Keun Young Sliedrecht, senior onderzoeker bij het Lectoraat Human Communication Development van de Academie Business en Communicatie.

Wat is je belangrijkste onderzoeksvraag?

In mijn onderzoeksprojecten, die altijd beginnen met een praktijkvraag, bekijk ik hoe de manier van communiceren kan bijdragen aan effectieve en efficiënte samenwerking. Ik werk bij ieder project samen met 1 of meerdere collega’s van ons onderzoeksteam. Als team doen we onderzoek naar hoe mensen samenwerken, waar grenzen van vakgebieden raken en schuren. Communicatie is daarbij van groot belang. We gebruiken bijvoorbeeld de WaardeRing en de boundary crossing-theorie als onderzoeksbril en onderbouwing.

Wat kan er nog beter, wat is daarvoor nodig? We halen informatie op uit de praktijk en ontwerpen daarna hulpmiddelen voor professionals. Zo maken we het relevant voor de praktijk. Bijvoorbeeld: hulpmiddelen voor effectieve communicatie in een consult tussen arts en patiënt of tussen zorgverleners onderling.

Portretfoto Keun Sliedrecht

Hoe onderzoek je dat?

De onderzoeksmethodieken die we gebruiken verschillen per project. Bij onderzoek naar hoe mensen samenwerken houden we bijvoorbeeld interviews. Ook werken we met beeld (kaarten) om erachter te komen wat mensen belangrijk vinden in interactie met anderen (waarden) en wat hen beweegt (drijfveren). In een ander onderzoek naar de rol van social media bij medicijngebruik voeren we een kwalitatieve analyse uit van social media-posts over een medicijn. Patiënten blijken social media te gebruiken om informatie te delen over bijvoorbeeld medicatie. Wij onderzoeken wat er precies gebeurt en willen inzicht krijgen in hoe je als professional in de zorg met deze ontwikkeling om kunt gaan.

Ook teksten spelen een belangrijke rol in efficiënt en effectief communiceren. Niet alleen de inhoud, maar ook de formulering en toon hebben invloed op de begrijpelijkheid, beleving en toepasbaarheid. Hoe dat voor overheidsteksten zit hebben we onderzocht in de Monitor Begrijpelijke Overheidsteksten. Ons team werkt hiervoor samen met het Lectoraat Mediadesign en de Universiteit Utrecht. In opdracht van het Ministerie BZK en de Nederlandse Taalunie onderzochten we de begrijpelijkheid van teksten over betaling en zorg. Denk aan verkeersboetes, maar ook aan berichten in het aanvraagproces van een Persoonsgebonden Budget. 

Vertel eens meer over dat project?

We verzamelden 240 (web)teksten van verschillende overheidsinstanties voor burgers. We combineerden 3 verschillende methodes: automatische tekstanalyse, de beoordeling door lezers en de beoordeling door professionals. 

De Universiteit Utrecht voerde automatische tekstanalyses uit, zodat we ook inzicht hadden in de taalkundige moeilijkheidsgraad van de (web)teksten. Onze collega’s van het Lectoraat Mediadesign stelden via eyetracking vast waar de deelnemers daadwerkelijk naar kijken als ze deze teksten zien. En wij onderzochten het perspectief van de professionals die de (web)teksten schrijven. We organiseerden gesprekken tussen inhoudelijk experts en bijvoorbeeld tekstschrijvers, die samen de teksten beoordeelden aan de hand van een checklist. Overleg, discussies en meningsverschillen tussen de professionals hielpen om specifieker te benoemen wat niet helder was en waarom niet. Zo konden we gezamenlijk verbeterpunten formuleren. Het belang van begrijpelijk schrijven wordt breed gedragen, maar de monitor laat zien dat er nog altijd werk aan de winkel is om daadwerkelijk begrijpelijk te (kunnen) schrijven.

Wat wil je met je onderzoek bereiken?

Ik wil bijdragen aan inzichten en praktische toepassingen die leiden tot betere communicatie voor professionals. De professionals die we opleiden als hbo-instelling, komen op uiteenlopende plekken te werken. Voor iedereen is het belangrijk dat zij helder en begrijpelijk communiceren met burgers, klanten, patiënten of welke doelgroep dan ook. Inzicht in de manier waarop je communiceert en hoe je dat kunt verbeteren is voor alle professionals in alle domeinen van belang.

In het project Monitor Begrijpelijke Overheidsteksten bijvoorbeeld, wilden we vaststellen in hoeverre overheidsteksten begrijpelijk zijn en adviezen geven om overheidsteksten begrijpelijker te maken. Een voor de hand liggend advies is dat organisaties standaard een communicatieprofessional laten meedenken. Dat gebeurt nog niet altijd.

Daarnaast wil ik met mijn onderzoeken graag bijdragen aan het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Ik ben daarom betrokken bij het team Toegankelijke Informatie en Voorzieningen van het thema Fair Health. Het begrijpelijk en toegankelijk maken van producten, diensten en innovaties heeft echt waarde en daar draag ik graag aan bij.

Waarmee maak je het verschil?

Als lectoraat doen we praktijkgericht onderzoek, onderzoek dat begint met een vraag vanuit de praktijk en ook iets oplevert voor de praktijk: het werkveld of het onderwijs. Daar word ik blij van. De focus van het lectoraat op communicatie is prachtig omdat communicatie altijd en overal een rol speelt. Tegelijkertijd is elke situatie weer anders en blijft het boeiend om scherp te krijgen wat er speelt. Door inzicht te krijgen in de onderliggende processen en kritische succesfactoren, leveren we een bijdrage aan efficiënte en effectieve communicatie van professionals.

Meer onderzoekers van de HAN?

Aimée Hoeve

Als onderzoeker heb ik een belangrijke rol in het vertragen: door kritisch te bevragen, samen bewust even stil te staan in de hectiek van alledag. Zijn we met de goede dingen bezig en werkt het zoals bedoeld?

Portretfoto Aimée Hoeve

Nanda Olde

In mijn onderzoeksprojecten kijk ik hoe mensen samenwerken, waar grenzen van vakgebieden raken en schuren. Hoe kan de wijze van communiceren bijdragen aan efficiëntere en effectievere samenwerking?

863513d6-0cfe-11ee-9142-02565807075b KP 35, lichte blouse, licht jasje, haren opgestoken

Else Kragt

Het is in het kader van duurzaamheid echt nodig om zowel de ingrediënten als de uitstoot van lijm te veranderen. Daarmee dragen we bij aan de transitie naar het gebruik van biomaterialen in plaats van fossiele brandstoffen.

Portretfoto Else Kragt

Pierre Gorissen

Ik wil eraan bijdragen dat we studenten opleiden die zelf digitaal geletterd zijn én de digitale transformatie in bedrijven en de samenleving kunnen begeleiden, want dat is hard nodig. Wat moeten ze weten en kunnen?

192183 Lector Pierre Gorissen

Jan Willem Teunissen

Ik heb me altijd gefocust op talentontwikkeling en vind het interessant om te bekijken hoe we dit kunnen optimaliseren. Weten wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen sportprofielen, biedt een aantal voordelen.

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Hubèrt Bijsterveld

Digitale innovatie is nodig om toekomstbestendig te zijn als bedrijf. Hoe geef je vorm aan de digitale transformatie? Waar begin je dan? Ik vind het belangrijk als onderzoeker te kijken naar technologie, mens en business.

cce74b36-0cfa-11ee-974e-02565807075b Portretfoto Hubèrt Hubert Bijsterveld 2022 smart business lectoraat

Edwin Buijs

Het LeerLab monitoronderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de factoren binnen het LeerLab en de (eigentijdse) werkplek die bijdragen aan de ontwikkeling van de professionele identiteit van de studenten.

b5215c88-0ced-11ee-b7af-02565807075b Edwin Buijs

Jasper Jeurens

De menselijkheid in technologie ontbreekt vaak. Dat wil ik veranderen. Hoe zetten we het in om mensen dichter bij elkaar te brengen? Om dat in situaties te bekijken – elke sociale situatie anders – voer ik experimenten uit."

4127724a-0cfc-11ee-b822-02565807075b Profielfoto van Jasper Jeurens, onderzoeker bij de HAN

Marloes de Lange

"Er zijn verschillende redenen waarom de doorstroom van mbo-studenten nog niet altijd goed gaat. De ambitie onder studenten is groot. Tegelijkertijd zien we dat een grote groep in het 1e jaar van de hbo-opleiding strandt."

192168 Marloes de Lange

Marco Dumont

"Een leven lang leren kan een stuk efficiënter als de medewerker beter inzicht in zijn of haar competenties heeft."

453889 Portret Marco Dumont, onderzoeker Embedded Systems Engineering

Nienke Hofstra

"Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen. Dit vraagt (onder andere) om effectievere en efficiëntere logistieke processen. Een belangrijke sleutel is ander keuzegedrag van mensen."

bda90b0c-0cf8-11ee-856f-02565807075b Portret Dr. Nienke Hofstra, onderzoeker bij het lectoraat Logistiek en Allianties aan de HAN

Paul Rood

"Om ook in de toekomst goede zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden zullen we de komende decennia slim en innovatief moeten ontwikkelen."

242741 Portret foto van Paul Rood

Debra Trampe en Daphne Hachmang

"Ons onderzoek is belangrijk omdat onderwerpen zoals de invoering van de Omgevingswet en ‘inclusief communiceren’ erg leven bij gemeenten."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Bram Kin

"Logistiek is gevarieerder dan men vaak denkt. Het gaat niet enkel om het thuisbezorgen van pakketten en de bevoorrading van supermarkten en restaurants."

c12c416a-0cf6-11ee-b1fa-02565807075b Portret Bram Kin

Martina de Witte

"Juist zorgbehoevende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking die extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van stress hebben baat bij muziektherapie."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Jos Sanders

"Met de juiste skills op het juiste moment kunnen we de problemen op de IC’s en in de bouw sneller oplossen.”

36c3884e-0cf6-11ee-9cf8-02565807075b Jos Sanders bij AWVN CrisisKrakers

Suzanne van Hees

"We willen een handreiking opleveren die getoetst is en werkt. In feite moeten we tegen de werkgever kunnen zeggen: ‘Als dit aan de hand is, kun je dat doen’."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Maya Sappelli

"Hoe maken we uitkomsten van data science echt begrijpelijk en bruikbaar voor de eindgebruiker?"

21975eec-0cf5-11ee-99b6-02565807075b Foto Maya Sappelli, onderzoekers van de HAN

Jeroen Veen

"Ik wil effectieve hulpmiddelen ontwikkelen die betaalbaar, breed beschikbaar en makkelijk te gebruiken zijn."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Menno Merts

"Door met bestaande motoren, na een beperkte aanpassing, op hernieuwbare brandstof te kunnen draaien kan op korte termijn een grote verduurzaming bereikt worden met een kleine footprint."

01453dd6-0cef-11ee-9831-02565807075b Menno Merts in onderzoekssetting