354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Wie zijn de onderzoekers van de HAN? In deze editie: dr. Martina de Witte, docent en onderzoeker bij de Academie voor Gezondheid en Vitaliteit, opleiding Vaktherapie.

Wat is je belangrijkste onderzoeksvraag?

Wat zijn de effecten en inzetbaarheid van muziek als interventie bij stress? Op het onderwerp promoveerde ik eind oktober 2021 aan de Universiteit van Amsterdam. We hebben aangetoond dat muziekinterventies effectief zijn bij het behandelen van stress. Belangrijk, want iedereen weet dat teveel stress kan leiden tot lichamelijke aandoeningen en ernstige psychische klachten. We vonden positieve effecten op het verminderen van directe stress in het hier en nu, én op stress die al langer bestaat. Muziek blijkt onder andere een effectief en kostenvriendelijk middel om bloeddruk, hartslag en hormoonspiegels te verlagen en zo stressniveaus te verminderen.

Foto: Rebecca Fertinel

a0649086-0cf6-11ee-a6e4-02565807075b Martina de Witte, onderzoeker van de HAN

We onderscheiden 2 typen muziekinterventies: luisterinterventies, waarbij naar bestaande afspeellijsten wordt geluisterd, vaak zonder therapeut, en muziektherapie, aangeboden door een therapeut. Muziektherapie laat sterkere effecten zien, blijkt uit mijn onderzoek. Een muziektherapeut heeft dus meerwaarde; die stemt namelijk direct de muziek af op wat de client laat zien. Bijvoorbeeld door het tempo van de muziek op te voeren of juist het volume te verlagen. Daarmee kan de therapeut het stresslevel van de ander beïnvloeden.

Hoe onderzoek je dat?

Door de effecten en inzetbaarheid van muziek als interventie bij stress opnieuw te onderzoeken en overall effecten te berekenen. En door therapeuten uit de klinische praktijk te bevragen welke interventies zij toepassen en werkzaam vinden. Hierdoor baseer je je als onderzoeker niet alleen op informatie uit gerandomiseerde trials, maar ook op de visie en mening van experts die de praktijk goed kennen.

Juist zorgbehoevende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking die extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van stress hebben baat bij muziektherapie."

Wat wil je ermee bereiken?

Iedereen heeft wel wat met muziek, en veel mensen zetten muziek (vaak onbewust) in om emoties of stress te reguleren. Helaas is het nog niet zo dat muziektherapie in het basispakket zit van de zorgverzekering, of dat artsen en psychologen doorverwijzen naar een muziektherapeut. Niet iedereen heeft daardoor toegang tot deze ervaringsgerichte vorm van therapie, die soms gewoon beter aansluit dan de reguliere vormen van behandeling.

Waarmee maak je het verschil?

Zorgbehoevende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking die extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van stress, vinden minder aansluiting in meer cognitieve vormen van therapie. Juist zij hebben baat bij muziektherapie. Door meer kennis te vergaren over de effecten van muziektherapie, kunnen we dit voor elkaar krijgen. In Nederland is dit het eerste onderzoek wat zich hierop toespitst. Ik voel me vereerd dat ik dit naar voren mag brengen en hoop hiermee de klinische praktijk te ondersteunen.

Meer onderzoekers van de HAN?

Nienke Hofstra

"Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen. Dit vraagt (onder andere) om effectievere en efficiëntere logistieke processen. Een belangrijke sleutel is ander keuzegedrag van mensen."

bda90b0c-0cf8-11ee-856f-02565807075b Portret Dr. Nienke Hofstra, onderzoeker bij het lectoraat Logistiek en Allianties aan de HAN

Paul Rood

"Om ook in de toekomst goede zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden zullen we de komende decennia slim en innovatief moeten ontwikkelen."

242741 Portret foto van Paul Rood

Debra Trampe en Daphne Hachmang

"Ons onderzoek is belangrijk omdat onderwerpen zoals de invoering van de Omgevingswet en ‘inclusief communiceren’ erg leven bij gemeenten."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Bram Kin

"Logistiek is gevarieerder dan men vaak denkt. Het gaat niet enkel om het thuisbezorgen van pakketten en de bevoorrading van supermarkten en restaurants."

c12c416a-0cf6-11ee-b1fa-02565807075b Portret Bram Kin

Jos Sanders

"Met de juiste skills op het juiste moment kunnen we de problemen op de IC’s en in de bouw sneller oplossen.”

36c3884e-0cf6-11ee-9cf8-02565807075b Jos Sanders bij AWVN CrisisKrakers

Suzanne van Hees

"We willen een handreiking opleveren die getoetst is en werkt. In feite moeten we tegen de werkgever kunnen zeggen: ‘Als dit aan de hand is, kun je dat doen’."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Maya Sappelli

"Hoe maken we uitkomsten van data science echt begrijpelijk en bruikbaar voor de eindgebruiker?"

21975eec-0cf5-11ee-99b6-02565807075b Foto Maya Sappelli, onderzoekers van de HAN

Jeroen Veen

"Ik wil effectieve hulpmiddelen ontwikkelen die betaalbaar, breed beschikbaar en makkelijk te gebruiken zijn."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Menno Merts

"Door met bestaande motoren, na een beperkte aanpassing, op hernieuwbare brandstof te kunnen draaien kan op korte termijn een grote verduurzaming bereikt worden met een kleine footprint."

01453dd6-0cef-11ee-9831-02565807075b Menno Merts in onderzoekssetting