354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Wie zijn de onderzoekers van de HAN? In deze editie: Menno Merts, onderzoeker en PhD-kandidaat bij HAN Automotive Research.

Wat is je belangrijkste onderzoeksvraag?

Hoe kunnen we met verbrandingsmotoren bijdragen aan een zo snel en effectief mogelijke duurzaamheidstransitie?

347978 Headerfoto Menno Merts Onderzoekers van de HAN

Hoe onderzoek je dat?

De oplossing hiervan ligt in het toepassen van hernieuwbare brandstoffen. Op dit moment is er in de wereld aandacht voor een heel scala aan brandstoffen, zoals waterstof, alcohol, ammoniak, en methaan. Het wordt interessant als deze brandstoffen uit biologische reststromen of uit hernieuwbare elektriciteit gemaakt kunnen worden. Het betekent echter niet dat elke brandstof-route een zinvolle route is. Daarvoor moet je zowel kijken naar de productie van een brandstof, de opslag, en de toepassing in de motor. Door al deze aspecten te onderzoeken, wordt duidelijk wat de meest geschikte hernieuwbare brandstof is voor bepaalde toepassingen.

Door met bestaande motoren, na een beperkte aanpassing, op hernieuwbare brandstof te kunnen draaien kan op korte termijn een grote verduurzaming bereikt worden met een kleine footprint."

Wat wil je ermee bereiken?

Er zijn enorm veel motoren op de wereld, en het is niet realistisch en niet rendabel om deze allemaal op korte termijn te vervangen door andere motoren of elektrische aandrijving. Door met bestaande motoren, na een beperkte aanpassing, op hernieuwbare brandstof te kunnen draaien kan op korte termijn een grote verduurzaming bereikt worden met een kleine footprint. We maken immers gebruik van motoren die al geproduceerd zijn van eenvoudige materialen en uiteindelijk goed gerecycled kunnen worden. Dit hoog-over doel horen we terug in onze contacten met het bedrijfsleven.  Vanuit de markt worden we veel benaderd over hernieuwbare brandstoffen, met vaak concreet de vraag: hoe kunnen we brandstof X of Y toepassen in onze motoren? Daar willen we antwoord op geven.

Waarmee maak je het verschil?

Als HAN maken we het verschil doordat we zowel voor theoretische onderbouwing kunnen zorgen, maar ook voor praktische uitvoering. We beschikken over motortest faciliteiten en meetapparatuur waarmee we de brandstoffen daadwerkelijk toe kunnen passen en nauwkeurig kunnen beoordelen. We werken aan oplossingen waar bedrijven daadwerkelijk mee aan de slag kunnen. Door zo veel mogelijk studenten in te zetten in de onderzoeksprojecten, hebben deze studenten op het moment dat ze aan het werk gaan relevante kennis en ervaring op dit gebied.

Meer onderzoekers van de HAN?

Nienke Hofstra

"Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen. Dit vraagt (onder andere) om effectievere en efficiëntere logistieke processen. Een belangrijke sleutel is ander keuzegedrag van mensen."

417934 Portret Dr. Nienke Hofstra, onderzoeker bij het lectoraat Logistiek en Allianties aan de HAN

Paul Rood

"Om ook in de toekomst goede zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden zullen we de komende decennia slim en innovatief moeten ontwikkelen."

242741 Portret foto van Paul Rood

Debra Trampe en Daphne Hachmang

"Ons onderzoek is belangrijk omdat onderwerpen zoals de invoering van de Omgevingswet en ‘inclusief communiceren’ erg leven bij gemeenten."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Bram Kin

"Logistiek is gevarieerder dan men vaak denkt. Het gaat niet enkel om het thuisbezorgen van pakketten en de bevoorrading van supermarkten en restaurants."

384077 Portret Bram Kin

Martina de Witte

"Juist zorgbehoevende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking die extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van stress hebben baat bij muziektherapie."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Jos Sanders

"Met de juiste skills op het juiste moment kunnen we de problemen op de IC’s en in de bouw sneller oplossen.”

370448 Jos Sanders bij AWVN CrisisKrakers

Suzanne van Hees

"We willen een handreiking opleveren die getoetst is en werkt. In feite moeten we tegen de werkgever kunnen zeggen: ‘Als dit aan de hand is, kun je dat doen’."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Maya Sappelli

"Hoe maken we uitkomsten van data science echt begrijpelijk en bruikbaar voor de eindgebruiker?"

356410 Foto Maya Sappelli, onderzoekers van de HAN

Jeroen Veen

"Ik wil effectieve hulpmiddelen ontwikkelen die betaalbaar, breed beschikbaar en makkelijk te gebruiken zijn."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)