Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Wie zijn de onderzoekers van de HAN? In deze editie: dr. Bram Kin, onderzoekscoördinator Sustainable Logistics bij het Lectoraat Logistiek & Allianties én onderzoeker duurzame stedelijke logistiek bij TNO.

Wat is je belangrijkste onderzoeksvraag?

Hoe kunnen we de last mile van de logistiek zo organiseren dat de impact op de leefomgeving wordt geminimaliseerd?

Portret Bram Kin

Hoe onderzoek je dat?

Onderzoek naar logistiek richt zich vaak op 2 zaken. Ten eerste het verschonen van de logistiek: denk aan onderzoek naar nieuwe voertuigtechnologieën en laadinfrastructuur. Daarnaast is er logistieke procesverbetering, wat met name bedrijfseconomisch, bedrijfskundig of wiskundig van aard is. Logistiek is een latente vraag die voortkomt uit verschillende processen. Zo is het een gevolg van bestelgedrag (wij als consument bijvoorbeeld), de inrichting van onze maatschappij (denk aan het ophalen van afval), verschillende ontwikkelingen (de woningbouwopgave die veel logistiek gaat veroorzaken) en veranderende trends in het retaillandschap (bijvoorbeeld flitsbezorgingen). 

Logistiek is gevarieerder dan men vaak denkt. Het gaat niet enkel om het thuisbezorgen van pakketten en de bevoorrading van supermarkten en restaurants. Logistiek is ook de voertuigbewegingen die vanuit allerhande diensten ontstaan, bijvoorbeeld de loodgieter die bij je langskomt, de servicemonteur die je cv-ketel controleert of de afvaldienst. Het is faciliterend voor onze samenleving. Logistiek is essentieel voor een leefbare en vitale samenleving. Het nadeel daarvan is dat het ook zorgt voor lucht- en landschapsvervuiling, files en ongelukken.

Logistiek is gevarieerder dan men vaak denkt. Het gaat niet enkel om het thuisbezorgen van pakketten en de bevoorrading van supermarkten en restaurants. Logistiek is ook de voertuigbewegingen die vanuit allerhande diensten ontstaan"

Een enkele oplossing om logistiek met minder impact en schoner te organiseren bestaat niet. Ons onderzoek is daarom multidisciplinair. We nemen de diversiteit van logistiek in acht en zijn op verschillende manieren bezig met een systeemverandering. We passen methoden toe uit verschillende onderzoeksgebieden, waaronder operations management, bedrijfskunde, psychologie gericht op gedragsverandering en planologie - als het om de ruimtelijke impact van logistiek gaat. Dit doen we samen met diverse stakeholders in de regio waaronder de overheden, logistieke partijen, maar ook andere partijen die logistiek veroorzaken. In dit kader is ook de HAN een veroorzaker van logistiek. In het Living Lab Heijendaal bestuderen we op diverse manieren hoe de bevoorrading van de campus duurzaam en met minder overlast is te organiseren. 

Wat wil je ermee bereiken?

Dat logistiek zo georganiseerd kan worden dat het minimale impact op de samenleving heeft, maar het ook faciliterend is aan een vitale samenleving en economie. Hierbij houden we (toekomstige) ontwikkelingen in het oog. Een belangrijke uitdaging en kans is de bouwopgave van 60.000 woningen in de regio Arnhem-Nijmegen.

Waarmee maak je het verschil?

Een multidisciplinaire blik en een actieve regio waarin we toegepast onderzoek kunnen doen. In het bijzonder positioneren we logistiek als onderdeel van verschillende ontwikkelingen en transities.

Meer onderzoekers van de HAN?

Nienke Hofstra

"Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen. Dit vraagt (onder andere) om effectievere en efficiëntere logistieke processen. Een belangrijke sleutel is ander keuzegedrag van mensen."

Portret Dr. Nienke Hofstra, onderzoeker bij het lectoraat Logistiek en Allianties aan de HAN

Paul Rood

"Om ook in de toekomst goede zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden zullen we de komende decennia slim en innovatief moeten ontwikkelen."

Portret foto van Paul Rood

Debra Trampe en Daphne Hachmang

"Ons onderzoek is belangrijk omdat onderwerpen zoals de invoering van de Omgevingswet en ‘inclusief communiceren’ erg leven bij gemeenten."

Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Martina de Witte

"Juist zorgbehoevende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking die extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van stress hebben baat bij muziektherapie."

Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Jos Sanders

"Met de juiste skills op het juiste moment kunnen we de problemen op de IC’s en in de bouw sneller oplossen.”

Jos Sanders bij AWVN CrisisKrakers

Suzanne van Hees

"We willen een handreiking opleveren die getoetst is en werkt. In feite moeten we tegen de werkgever kunnen zeggen: ‘Als dit aan de hand is, kun je dat doen’."

Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Maya Sappelli

"Hoe maken we uitkomsten van data science echt begrijpelijk en bruikbaar voor de eindgebruiker?"

Foto Maya Sappelli, onderzoekers van de HAN

Jeroen Veen

"Ik wil effectieve hulpmiddelen ontwikkelen die betaalbaar, breed beschikbaar en makkelijk te gebruiken zijn."

Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Menno Merts

"Door met bestaande motoren, na een beperkte aanpassing, op hernieuwbare brandstof te kunnen draaien kan op korte termijn een grote verduurzaming bereikt worden met een kleine footprint."

Menno Merts in onderzoekssetting
Meer over
 

Lectoraat Logistiek en Allianties

Het lectoraat Logistiek en Allianties wil bijdragen aan slimme verduurzaming van logistieke infrastructuren en bedrijfsprocessen én aan het versterken van het logistieke onderwijs in de regio Gelderland. Dit doen we via innovatief, praktijkgericht logistiek onderzoek. We werken intensief samen met diverse partners.

Menno Merts in onderzoekssetting