354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Wie zijn de onderzoekers van de HAN? In deze editie: Suzanne van Hees, onderzoeker en PhD-kandidaat bij het lectoraat Arbeidsdeskundigheid.

Wat is je belangrijkste onderzoeksvraag?

Werkgevers hebben een belangrijke rol om mensen met psychische klachten aan het werk te houden en ziekteverzuim te voorkomen. We weten dat werkgevers het vaak lastig vinden om deze medewerkers te steunen, terwijl je als werkgever juist bij medewerkers met ‘milde’ psychische klachten invloed kunt hebben. Onze belangrijkste onderzoeksvragen in het project De Mentaal Gezonde Zaak zijn: Waarom blijft de ene medewerker wel werken bij psychische klachten en de andere niet? En: Wat hebben werkgevers nodig om werkbehoud te bevorderen, en hoe kunnen arbeidsdeskundigen, expert op het gebied van passend werk, hieraan bijdragen?

1339aae8-0cf6-11ee-a808-02565807075b Portretfoto Suzanne van Hees

Hoe onderzoek je dat?

We achterhalen welke factoren helpen om te blijven werken. Dit doen we door gesprekken te voeren met medewerkers met psychische klachten, werkgevers en arboprofessionals, zoals arbeidsdeskundigen. Met deze informatie en de wetenschappelijke literatuur ontwikkelden we de handreiking Blijven werken met psychische klachten. Momenteel kijken we wat de impact is van deze handreiking op de handelingsbekwaamheid van leidinggevenden. Er doen bijna 100 leidinggevenden bij 20 bedrijven mee aan dit onderzoek. Het is het laatste deel van mijn promotietraject.

We willen een handreiking opleveren die getoetst is en werkt. In feite moeten we tegen de werkgever kunnen zeggen: ‘Als dit aan de hand is, kun je dat doen’."

Wat wil je ermee bereiken?

Het uiteindelijke doel is dat meer medewerkers met psychische klachten, door de juiste ondersteuning, geheel of gedeeltelijk aan het werk kunnen blijven. Het onderzoek moet uitwijzen of de handreiking de handelingsbekwaamheid van leidinggevenden vergroot. We willen een handreiking opleveren die getoetst is en werkt. In feite moeten we tegen de werkgever kunnen zeggen: ‘Als dit aan de hand is, kun je dat doen’.

Waarmee maak je het verschil?

Door nauw samen te werken met arbeidsdeskundigen en werkgevers zijn de kennisproducten die uit dit onderzoek voortkomen vóór en dóór de praktijk opgesteld. Daarnaast, ook omdat het mijn promotietraject is, zorgen we voor een stevige wetenschappelijke onderbouwing van zowel de inzichten die we opdoen als de kennisproducten die we maken. Een mooi voorbeeld hiervan is de literatuurstudie: Hoe houden we mensen met psychische klachten aan het werk?

We proberen continu de verkregen inzichten te delen met het werkveld, met professionals, met werkgevers en met het brede publiek. Dit doen we door nauwe samenwerking met partijen zoals het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum, de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) en natuurlijk Tranzo, de onderzoeksgroep bij Tilburg University waar ik promoveer.

Meer onderzoekers van de HAN?

Nienke Hofstra

"Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen. Dit vraagt (onder andere) om effectievere en efficiëntere logistieke processen. Een belangrijke sleutel is ander keuzegedrag van mensen."

bda90b0c-0cf8-11ee-856f-02565807075b Portret Dr. Nienke Hofstra, onderzoeker bij het lectoraat Logistiek en Allianties aan de HAN

Paul Rood

"Om ook in de toekomst goede zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden zullen we de komende decennia slim en innovatief moeten ontwikkelen."

242741 Portret foto van Paul Rood

Debra Trampe en Daphne Hachmang

"Ons onderzoek is belangrijk omdat onderwerpen zoals de invoering van de Omgevingswet en ‘inclusief communiceren’ erg leven bij gemeenten."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Bram Kin

"Logistiek is gevarieerder dan men vaak denkt. Het gaat niet enkel om het thuisbezorgen van pakketten en de bevoorrading van supermarkten en restaurants."

c12c416a-0cf6-11ee-b1fa-02565807075b Portret Bram Kin

Martina de Witte

"Juist zorgbehoevende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking die extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van stress hebben baat bij muziektherapie."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Jos Sanders

"Met de juiste skills op het juiste moment kunnen we de problemen op de IC’s en in de bouw sneller oplossen.”

36c3884e-0cf6-11ee-9cf8-02565807075b Jos Sanders bij AWVN CrisisKrakers

Maya Sappelli

"Hoe maken we uitkomsten van data science echt begrijpelijk en bruikbaar voor de eindgebruiker?"

21975eec-0cf5-11ee-99b6-02565807075b Foto Maya Sappelli, onderzoekers van de HAN

Jeroen Veen

"Ik wil effectieve hulpmiddelen ontwikkelen die betaalbaar, breed beschikbaar en makkelijk te gebruiken zijn."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Menno Merts

"Door met bestaande motoren, na een beperkte aanpassing, op hernieuwbare brandstof te kunnen draaien kan op korte termijn een grote verduurzaming bereikt worden met een kleine footprint."

01453dd6-0cef-11ee-9831-02565807075b Menno Merts in onderzoekssetting