354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Wie zijn de onderzoekers van de HAN? In deze editie: dr. Nienke Hofstra, programmacoördinator Behavioral Logistics bij het lectoraat Logistiek en Allianties, senior onderzoeker en docent Logistiek.

Wat is je belangrijkste onderzoeksvraag?

Hoe maken managers, medewerkers en consumenten keuzes op het vlak van logistiek? Wat zijn de effecten van hun keuzes? En hoe kunnen we met deze effecten omgaan om logistieke processen te verbeteren?

417934 Portret Dr. Nienke Hofstra, onderzoeker bij het lectoraat Logistiek en Allianties aan de HAN

Hoe onderzoek je dat?

Logistiek gaat vaak over efficiency. Onderzoek op dit vlak focust dan ook op het doorrekenen en bepalen van economisch optimale oplossingen. In softwareapplicaties kunnen slimme rekenmodellen besluitvormers vervolgens helpen bij keuzes op het gebied van planning en roostering, voorraadbeheer of het voorspellen van de vraag. Het gebruik van dergelijke tools in de praktijk laat echter te wensen over. Zo worden ze niet altijd optimaal benut of gebruikt zoals de bedoeling was, en ook speelt het menselijk oordeel vaak een rol bij de uiteindelijke besluitvorming. Maar, mensen zijn geen rationele beslissers. Ons keuzegedrag wordt onder andere beïnvloed door cognitieve beperkingen, sociale voorkeuren en culturele normen. Dit kan leiden tot suboptimale planningen of inkoopbeslissingen, of inefficiënte transportbewegingen.

Om ervoor te zorgen dat logistieke processen daadwerkelijk effectief en efficiënt uitgevoerd worden, is het belangrijk het keuzegedrag van mensen - en de effecten daarvan - te begrijpen. Dit helpt ons robuuste processen te ontwerpen die rekening houden met menselijk gedrag.

Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen. Dit vraagt onder andere om effectievere en efficiëntere logistieke processen. Een belangrijke sleutel is ander keuzegedrag van mensen.

Hiervoor voeren we interdisciplinair praktijkonderzoek uit. We combineren kennis op het gebied van logistiek en operations management met kennis uit disciplines zoals economie, psychologie, en andere sociale- en gedragswetenschappen. Om keuzes en de effecten daarvan inzichtelijk te maken, doen we casestudies bij bedrijven en voeren we experimenten uit. Zo maken we inzichtelijk wat er in de praktijk gebeurt, welke rol de praktijkcontext speelt en kunnen we de effecten van interventies meten.

Wat wil je ermee bereiken?

Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen. Dit vraagt onder andere om effectievere en efficiëntere logistieke processen. Een belangrijke sleutel is ander keuzegedrag van mensen. Denk bijvoorbeeld aan de noodzaak tot verduurzaming, de impact van het inkoopbeleid van bedrijven of het bestelgedrag van consumenten op het aantal transportbewegingen. Of de toenemende druk op de zorg en de rol die efficiëntere capaciteitsplanning daarin kan spelen. Door het begrijpen van keuzegedrag kunnen we handvatten bieden hoe met gedragstendensen om te gaan en de nodige verandering te stimuleren.

Waarmee maak je het verschil?

We kunnen met slimme rekenmodellen doorrekenen hoe logistieke processen uitgevoerd moeten worden. Uiteindelijk blijven mensen wel het verschil maken omdat zij vaak de laatste hand hebben in besluitvorming. Door oog te hebben voor hun keuzes en hier rekening mee te houden, kunnen we bijdragen aan het stimuleren van verandering die nodig is om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

Meer onderzoekers van de HAN?

Paul Rood

"Om ook in de toekomst goede zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden zullen we de komende decennia slim en innovatief moeten ontwikkelen."

242741 Portret foto van Paul Rood

Debra Trampe en Daphne Hachmang

"Ons onderzoek is belangrijk omdat onderwerpen zoals de invoering van de Omgevingswet en ‘inclusief communiceren’ erg leven bij gemeenten."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Bram Kin

"Logistiek is gevarieerder dan men vaak denkt. Het gaat niet enkel om het thuisbezorgen van pakketten en de bevoorrading van supermarkten en restaurants."

384077 Portret Bram Kin

Martina de Witte

"Juist zorgbehoevende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking die extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van stress hebben baat bij muziektherapie."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Jos Sanders

"Met de juiste skills op het juiste moment kunnen we de problemen op de IC’s en in de bouw sneller oplossen.”

370448 Jos Sanders bij AWVN CrisisKrakers

Suzanne van Hees

"We willen een handreiking opleveren die getoetst is en werkt. In feite moeten we tegen de werkgever kunnen zeggen: ‘Als dit aan de hand is, kun je dat doen’."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Maya Sappelli

"Hoe maken we uitkomsten van data science echt begrijpelijk en bruikbaar voor de eindgebruiker?"

356410 Foto Maya Sappelli, onderzoekers van de HAN

Jeroen Veen

"Ik wil effectieve hulpmiddelen ontwikkelen die betaalbaar, breed beschikbaar en makkelijk te gebruiken zijn."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Menno Merts

"Door met bestaande motoren, na een beperkte aanpassing, op hernieuwbare brandstof te kunnen draaien kan op korte termijn een grote verduurzaming bereikt worden met een kleine footprint."

234763 Menno Merts in onderzoekssetting
Meer over
 

Lectoraat Logistiek en Allianties

Het lectoraat Logistiek en Allianties wil bijdragen aan slimme verduurzaming van logistieke infrastructuren en bedrijfsprocessen én aan het versterken van het logistieke onderwijs in de regio Gelderland. Dit doen we via innovatief, praktijkgericht logistiek onderzoek. We werken intensief samen met diverse partners.

distributiecentrum