studenten in lounge ruimte

Praktijkgericht onderzoek

Jasper Jeurens

Wie zijn de onderzoekers van de HAN? In deze editie: Jasper Jeurens, designonderzoeker bij het Lectoraat Networked Applications, onderdeel van de Academie IT en Mediadesign.

HAN Redactie
354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)
Praktijkgericht onderzoek

Ondernemen met het oog voor de ander en elders

Het narratief rondom ondernemerschap is aan het veranderen: Ondernemerschap als onderdeel van de oplossing, niet alleen van het probleem. Tijdens zijn intreerede op 17 november schetste lector Kansrijk Ondernemen Thomas Lans zijn visie op ondernemerschap; welke bijdrage kan het lectoraat leveren?

Joline Nijholt
470292 installatie lector Thomas Lans Kansrijk Ondernemen Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Praktijkgericht onderzoek

Vaktherapie in Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen

De nieuwe multidisciplinaire richtlijn voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen is op 29 augustus 2022 verschenen. De richtlijn is bestemd voor bij diagnostiek en behandeling betrokken professionals in de GGz. Patiënten zelf kunnen de richtlijn gebruiken bij overleg met hun hulpverleners.

HAN Redactie
413170 Learning & Development deeltijd, laan van scheut 10, zwevend overleghokje, overleggen, samenwerken, laptopg, praten, 2022
Praktijkgericht onderzoek

Marloes de Lange

Wie zijn de onderzoekers van de HAN? In deze editie: Marloes de Lange, onderzoeker bij het lectoraat Responsief Beroepsonderwijs van de Academie Educatie.

HAN Redactie
354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)
Praktijkgericht onderzoek

Marco Dumont

Wie zijn de onderzoekers van de HAN? In deze editie: Marco Dumont, docent en onderzoeker Embedded Systems Engineering.

HAN Redactie
354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)
Praktijkgericht onderzoek

Hoe ziet ons toekomstig wonen eruit?

Tijdens het 5e DEEL-congres is eind september met allerlei partijen volop gebrainstormd en kennis uitgewisseld over toekomstig wonen.

HAN Redactie
449518 Talkshow tijdens het DEEL congres het nieuwe wonen.
Praktijkgericht onderzoek

Energietransitie: veel meer dan een technisch vraagstuk

De energietransitie van fossiele naar duurzame brandstoffen is veel meer dan een technisch vraagstuk. De belangrijkste vraag is: hoe organiseer je dat iedereen meedoet. Zo bleek tijdens het symposium "Het energiesysteem 2050 – Zijn we d’r klaar voor?"

SEECE
437806 Estafettestokjes
Praktijkgericht onderzoek

Werkveld en onderwijs dragen bij aan woongeluk van ouderen

Een grote groep ouderen blijft ondanks kwetsbaarheden langer zelfstandig thuis wonen. Dat betekent dat woningcorporaties te maken krijgen met veranderende woonbehoeftes van huurders, maar welke precies? Onderzoeker Kim Hamers doet er in haar promotieproject onderzoek naar.

HAN Redactie
ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten
Praktijkgericht onderzoek

Sociale rechtvaardigheid voor mensen met een verstandelijke beperking

Ruim anderhalf jaar geleden begon Anja Zimmermann aan haar promotieonderzoek. Ze bekijkt de rol van ‘art-based communities’. Hoe bevorderen ze een sociaal rechtvaardigere samenleving voor mensen met een verstandelijke beperking? Wat levert haar studie tot nu toe op? We spraken haar opnieuw.

HAN Redactie
432608 Tekening gemaakt in de art-based community
Praktijkgericht onderzoek

Interventie duurzame inzetbaarheid van schoonmakers van de HAN

Hoe je onderzoek doet naar het voorkomen van rug-, schouder- en nekklachten bij mensen die werkzaam zijn in de schoonmaakbranche? Een kwestie van dicht op de doelgroep zitten, in co-creatie een interventie ontwikkelen en… vroeg je wekker zetten.

HAN Redactie
421411 Sfeerbeeld poppen moeder kind met stofzuiger