Praktijkgericht Onderzoek

De HAN is een University of Applied Science: wij doen praktijkgericht onderzoek. We beantwoorden vragen die zijn ingegeven door de beroepsprakijk bij bedrijven, instellingen en overheden. De kennis die uit ons onderzoek oplevert, draagt vervolgens bij aan diezelfde beroepspraktijk. Zo dragen we bij aan de regionale ontwikkeling.

Praktijkgericht onderzoek doe je samen bij de HAN

Slim, schoon en sociaalDe focus van praktijkgericht onderzoek

De HAN focust in haar onderzoek en onderwijs op Smart Region, Sustainable Energy & Environment en Fair Health. Dit noemen we Slim, Schoon en Sociaal. Zo creëren we meer impact in de regio en werken we samen met partners aan innovatie.

Onderzoek in de praktijk doen we samen. Zo innoveren we op maatschappelijke vraagstukken
 • elektrotechniek samenwerken elektro

  Lectoraten

  De HAN kent zo’n 50 lectoraten waar we verschillende soorten onderzoek uitvoeren. Een lectoraat is een onderzoeksgroep die praktijkgericht onderzoek uitvoert: in en met de praktijk kennis ontwikkelen over de praktijk.

 • Lector Jos Sanders

  Lectoren

  Onze lectoren verrichten praktijkgericht onderzoek. Ze ontwikkelen nieuwe kennis en onderzoeksmethoden, dragen bij aan de beroepspraktijk én aan het verbeteren van het onderwijs.

Nieuws over ons onderzoek

529628 Beeldmerk van het event Acces to Energy Dialogue op 1 juni 2023.
39174 studeren aan de HAN, FEM commerciele economie, accountancy, finance
Werken aan de kwaliteit van toetsing Gebruik en verbeter de digitale Toetsweb-Scan
54070 twee docenten vergaderen lachend
527998 Paul Brouwer geeft les aan professionals in de cursus Aan de slag met CSRD. Locatie R31.
Badminton vs ParkinsonMensen met Parkinson aan slag
526207 Badmintonspeler klaar voor opslag.
141473 Studenten en docent spelen met auto
496008 Een beeld van mensen die in een zaal zitten te luisteren
Morele Economie | Deel 2Niet redden maar trouw blijven
525381 Stockfoto voor online gebruik
367123 Foto van wereldbol met oog voor factsheet inz. project Bosch t.b.v. de minor Circulaire Economie - Circulaire Oogst 11

Onderzoeksagenda

Installatie Maurice Magnée & Technology Talks

Op dinsdag 6 juni 2023 is de installatie van Maurice Magnée als lector Innovatie in de Care bij HAN University of Applied Sciences. Voorafgaand aan de installatie organiseert iXperium Health de vijfde editie van Techology Talks.

6 jun
Nijmegen
13:00 - 17:00
515124 Foto voor event Installatie Maurice Magnée/Technology Talks op 6 juni 2023. Mag daarna verwijderd worden!

Workshop Robotization for Lean Assembly

During the workshop, we will present new Lean tools like the Smart Value Stream Map that can help you deploy and design robot solutions more effectively.

8 jun
Arnhem
13:00 - 17:00
57927 Stockbeeld interessegebied techniek

Onze kennisWat levert praktijkgericht onderzoek op?

We doen veel kennis op met de soorten onderzoek die we bij de HAN uitvoeren. Die kennis is praktijkgericht, met name rondom de zwaartepunten Fair Health, Smart Region en Sustainable Energy en Environment. Dit noemen we Slim, Schoon en Sociaal. Meer weten over wat het onderzoek bijdraagt? Hier vind je verdiepende artikelen over de onderzoeken die we uitvoeren.

foto van drie personen die in een driehoek staan met lijnen tussen hun hoofden
 • studenten overleggen twee

  Ethische Commissie Onderzoek

  De Ethische Commissie Onderzoek (ECO) is een onafhankelijke, HAN-brede commissie. Het doel van de commissie is onderzoekers, studenten en begeleiders te ondersteunen bij de ethische en juridische aspecten van onderzoek.

 • biologie en medisch laboratoriumonderzoek student plantenpracticum laboratorium

  Wetenschappelijke integriteit

  Praktijkgericht onderzoek doen we op een verantwoorde manier. Er zijn 2 vertrouwenspersonen voor vragen over wetenschappelijke integriteit. Een commissie die eventuele schendingen kan onderzoeken.

Open SciencePraktijkgericht onderzoek bij de HAN

Onderzoek bij de HAN levert waardevolle kennisproducten op, zoals publicaties en scripties. We vinden het belangrijk dat deze producten voor iedereen goed vindbaar en toegankelijk zijn. Op die manier kan de opgedane kennis breed worden benut en kan er snel op worden voortgebouwd. De opbrengsten uit publicaties en scripties van ons praktijkgericht onderzoek kun je hier vinden.

null
 • Twee studenten werken samen

  Centres of Expertise

  Wij hebben 7 Centres of Expertise. Dit is een publiek-privaat samenwerkingsverband van kennisinstellingen, het bedrijfsleven en overheden. In deze samenwerkingsverbanden voeren onze onderzoekers en studenten en het bedrijfsleven allerlei typen onderzoek uit.

 • studenten luisteren aandachtig naar verhalen uit het verleden

  Labs en werkplaatsen

  De activiteiten van onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven én de wijk integreren we in labs en werkplaatsen. Hier verbetert het functioneren, participeren en de gezondheid van bewoners.

 • Global goals en internationale boeken

  Onderzoek bij de HAN

  Onderzoekers van de HAN werken aan concrete onderwerpen en vraagstukken uit de praktijk. Het is onze missie dat onderwijs en onderzoek daarbij een logisch en samenhangend geheel vormen. Docenten weten hoe ze onderzoek moeten begeleiden, lectoren en onderzoekers zijn didactisch geschoold. Op die manier werken we samen aan kennis- én beroepsontwikkeling.

 • 32620 Werken in mediatheek serieus

  Wat is praktijkgericht onderzoek?

  Praktijkgericht onderzoek richt zich op vraagstukken uit de maatschappij. Binnen de HAN bekijken we die vragen zowel in ons onderwijs als in de praktijk. Onderzoek vindt dan ook plaats met de beroepspraktijk en wordt door onderzoekers en studenten uitgevoerd. Ze zijn met elkaar verbonden. Door het uitvoeren van onderzoek in de praktijk kunnen innovaties, oplossingen en uitkomsten direct in (werk)processen worden geïntegreerd.

Universities of Applied Sciences NetherlandsHogescholen in Europa

UASNL is een informeel samenwerkingsverband van 14 Nederlandse Hogescholen (UAS). Ze werken samen om hun Europese onderzoeksprofiel te versterken. Via het EU-kantoor in Brussel draagt ​​UASNL bij aan beleidsontwikkelingen en bouwt het Europese partnerschappen op. Ook toont het de waarde van praktijkgericht onderzoek aan bij het beantwoorden van de uitdagingen waar Europa voor staat. Rob Verhofstad is voorzitter van UASNL.

foto van Rob Verhofstad voorzitter van UASNL