Praktijkgericht Onderzoek

De HAN is een University of Applied Science: wij doen praktijkgericht onderzoek. We beantwoorden vragen ingegeven door de beroepsprakijk bij bedrijven, instellingen en overheden. De kennis die uit ons onderzoek oplevert, draagt vervolgens bij aan diezelfde beroepspraktijk. Zo dragen we bij aan de regionale ontwikkeling.

Praktijkgericht onderzoek doe je samen bij de HAN

Slim, schoon en sociaal
 

De focus van praktijkgericht onderzoek

De HAN focust in haar onderzoek en onderwijs op Smart Region, Sustainable Energy & Environment en Fair Health. Dit noemen we Slim, Schoon en Sociaal. Zo creëren we meer impact in de regio en werken we samen met partners aan innovatie.

Onderzoek in de praktijk doen we samen. Zo innoveren we op maatschappelijke vraagstukken
 • Onderzoek in de praktijk doen we samen. Zo innoveren we op maatschappelijke vraagstukken

  Lectoraten

  De HAN kent zo’n 50 lectoraten waar we verschillende soorten onderzoek uitvoeren. Een lectoraat is een onderzoeksgroep die praktijkgericht onderzoek uitvoert: in en met de praktijk kennis ontwikkelen over de praktijk.

 • Jos Sanders

  Lectoren

  Onze lectoren verrichten praktijkgericht onderzoek. Ze ontwikkelen nieuwe kennis en onderzoeksmethoden, dragen bij aan de beroepspraktijk én aan het verbeteren van het onderwijs.

Nieuws over ons onderzoek

Foto van Lilian Beijer, Yvonne de Haan en Geert Frederix nadat ze zijn geinstalleerd als lector voor het lectoraat Digitale Transformatie in de Revalidatiezoorg
Studenten ontwikkelen ESG QuickScan Assurantiekantoren“Het woordje ‘leuk’ was echt niet altijd van toepassing”
Joey Marlisa en Betul Güreler na het interview over hun afstudeertraject op de foto, HAN Campus Arnhem, binnenplein.
Hbo- en mbo-studenten werken samen in project Waterstoftrekker"Mijn kennis is vertienvoudigd"
Blauwe waterstoftrekker. Seece
PZW Presenteert symposium juni 2024.
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening (OZD)Lectoraat OZD bestaat 10 jaar en is nog lang niet klaar met onderzoek!
Het College van Bestuur en de Academiedirecteur nemen afscheid van de lector en associate lector van het lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening.

Onderzoeksagenda

Op weg naar optimale werkinstructies

Het gebruik van werkinstructies in omgevingen met veel variëteit en verschillende niveaus van kennis en ervaring blijkt in veel bedrijven een lastig vraagstuk. Tijdens deze demonstratiemiddag presenteren we de resultaten van ons RAAK-onderzoek met verschillende demonstraties en presentaties.

27 jun
Arnhem
13:30 - 17:00
Presentaties en demonstraties van HAN-studenten bij de smart u-shaped assembly cell tijdens het HAN Lean Event

Installatie lector Ton Satink & symposium

Op donderdag 19 september 2024 wordt Ton Satink geïnstalleerd als lector Neurorevalidatie – Eigen regie en Participatie. De installatie vindt plaats op de HAN campus in Nijmegen en wordt voorafgegaan door een symposium. De middag heeft als thema: Op reis om weer te leren leven!

19 sep
Nijmegen
12:00 - 16:30
Illustratie van hoofd met hersenen
Onze kennis
 

Wat levert praktijkgericht onderzoek op?

We doen veel kennis op met de soorten onderzoek die we bij de HAN uitvoeren. Die kennis is praktijkgericht, met name rondom de zwaartepunten Fair Health, Smart Region en Sustainable Energy en Environment. Dit noemen we Slim, Schoon en Sociaal. Meer weten over wat het onderzoek bijdraagt? Hier vind je verdiepende artikelen over de onderzoeken die we uitvoeren.

foto van drie personen die in een driehoek staan met lijnen tussen hun hoofden
 • Kapittelweg 33 Nijmegen Ergotherapie studeren hbo opleiding student les

  Ethische Commissie Onderzoek

  De Ethische Commissie Onderzoek (ECO) is een onafhankelijke, HAN-brede commissie. Het doel van de commissie is onderzoekers, studenten en begeleiders te ondersteunen bij de ethische en juridische aspecten van onderzoek.

 • Kapittelweg 33 Nijmegen Ergotherapie studeren hbo opleiding student les

  Wetenschappelijke integriteit

  Praktijkgericht onderzoek doen we op een verantwoorde manier. Er zijn 2 vertrouwenspersonen voor vragen over wetenschappelijke integriteit. Een commissie die eventuele schendingen kan onderzoeken.

Open Science
 

Praktijkgericht onderzoek bij de HAN

Onderzoek bij de HAN levert waardevolle kennisproducten op, zoals publicaties en scripties. We vinden het belangrijk dat deze producten voor iedereen goed vindbaar en toegankelijk zijn. Op die manier kan de opgedane kennis breed worden benut en kan er snel op worden voortgebouwd. De opbrengsten uit publicaties en scripties van ons praktijkgericht onderzoek kun je hier vinden.

Kapittelweg 33 Nijmegen Ergotherapie studeren hbo opleiding student les
 • Kapittelweg 33 Nijmegen Ergotherapie studeren hbo opleiding student les

  Centres of Expertise

  Wij hebben 7 Centres of Expertise. Dit is een publiek-privaat samenwerkingsverband van kennisinstellingen, het bedrijfsleven en overheden. In deze samenwerkingsverbanden voeren onze onderzoekers en studenten en het bedrijfsleven allerlei typen onderzoek uit.

 • luisteren aandachtig naar verhalen uit het verleden

  Labs en werkplaatsen

  De activiteiten van onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven én de wijk integreren we in labs en werkplaatsen. Hier verbetert het functioneren, participeren en de gezondheid van bewoners.

 • goals en internationale boeken

  Onderzoek bij de HAN

  Onderzoekers van de HAN werken aan concrete onderwerpen en vraagstukken uit de praktijk. Het is onze missie dat onderwijs en onderzoek daarbij een logisch en samenhangend geheel vormen. Docenten weten hoe ze onderzoek moeten begeleiden, lectoren en onderzoekers zijn didactisch geschoold. Op die manier werken we samen aan kennis- én beroepsontwikkeling.

 • HAN - werken aan praktijkgericht onderzoek

  Wat is praktijkgericht onderzoek?

  Praktijkgericht onderzoek richt zich op vraagstukken uit de maatschappij. Binnen de HAN bekijken we die vragen zowel in ons onderwijs als in de praktijk. Onderzoek vindt dan ook plaats met de beroepspraktijk en wordt door onderzoekers en studenten uitgevoerd. Ze zijn met elkaar verbonden. Door het uitvoeren van onderzoek in de praktijk kunnen innovaties, oplossingen en uitkomsten direct in (werk)processen worden geïntegreerd.

Universities of Applied Sciences Netherlands
 

Hogescholen in Europa

UASNL is een informeel samenwerkingsverband van 14 Nederlandse Hogescholen (UAS). Ze werken samen om hun Europese onderzoeksprofiel te versterken. Via het EU-kantoor in Brussel draagt ​​UASNL bij aan beleidsontwikkelingen en bouwt het Europese partnerschappen op. Ook toont het de waarde van praktijkgericht onderzoek aan bij het beantwoorden van de uitdagingen waar Europa voor staat. Rob Verhofstad is voorzitter van UASNL.

foto van Rob Verhofstad voorzitter van UASNL