Praktijkgericht Onderzoek

De HAN is een University of Applied Science: wij doen praktijkgericht onderzoek. We beantwoorden vragen die zijn ingegeven door de beroepsprakijk bij bedrijven, instellingen en overheden. De kennis die uit ons onderzoek oplevert, draagt vervolgens bij aan diezelfde beroepspraktijk. Zo dragen we bij aan de regionale ontwikkeling.

Praktijkgericht onderzoek doe je samen bij de HAN

Slim, schoon en sociaal
 

De focus van praktijkgericht onderzoek

De HAN focust in haar onderzoek en onderwijs op Smart Region, Sustainable Energy & Environment en Fair Health. Dit noemen we Slim, Schoon en Sociaal. Zo creëren we meer impact in de regio en werken we samen met partners aan innovatie.

Onderzoek in de praktijk doen we samen. Zo innoveren we op maatschappelijke vraagstukken
 • elektrotechniek samenwerken elektro

  Lectoraten

  De HAN kent zo’n 50 lectoraten waar we verschillende soorten onderzoek uitvoeren. Een lectoraat is een onderzoeksgroep die praktijkgericht onderzoek uitvoert: in en met de praktijk kennis ontwikkelen over de praktijk.

 • Lector Jos Sanders

  Lectoren

  Onze lectoren verrichten praktijkgericht onderzoek. Ze ontwikkelen nieuwe kennis en onderzoeksmethoden, dragen bij aan de beroepspraktijk én aan het verbeteren van het onderwijs.

Nieuws over ons onderzoek

560329 Man met tablet kijkt naar robotarmen in Digitale Fabriek
109943 oudere man in rolstoel kijkt uit raam in een het ziekenhuisgang
Acute zorgverlening van kwetsbare ouderen in de thuissituatieAcute.Zorg@Home: verminderen handelingsverlegenheid
102281 een thuiszorgverpleegkundige helpt een nog thuiswonende oudere dame met beginnende dementie bij de dagelijkse zorgtaken
35638ff2-0cfc-11ee-9259-02565807075b onderzoek drietal overleg lectoraat wijkverpleging
ad9ea088-0cf7-11ee-afd6-02565807075b Portretfoto Gerlinde Oversluizen
Van gewone AI naar intelligente AIEen woning die meedenkt en meevoelt met bewoners
5c33ac71-5ddd-11ee-8521-b57d05849b64 Oudere man wordt in dagelijkse bezigheden geholpen via technieken in huis
2b1f4d7c-0cef-11ee-8be3-02565807075b SEE, waterstofmoleculen
69acfa60-5bbb-11ee-a86f-f17a68126999 Beeld passend bij het project Helpende Hand, van het lectoraat Technologie voor Gezondheid.

Onderzoeksagenda

Lean 4.0 voor teamleiders

Dit is een training voor teamleiders die, samen met werknemers, het uitvoerende werk willen verbeteren. Zo wordt het werk plezieriger, is het beter gericht op de behoefte van de (interne) klant en er sprake is van efficiëntie. We gaan ervan uit dat de teamleiders enige kennis hebben van Lean.

14sep
t/m
9nov
Arnhem
09:00 - 10:00
34000 smart industry deeltijd fabriek

Webinar Modular product design - tools and methods

During this webinar, participants will learn about modular product design tools and methods. These tools are intended to verify and trigger design during the modular product design process.

5 okt
15:30 - 17:00
537741 Beeld van ingenieur die op computer werkt met Cadsoftware
Onze kennis
 

Wat levert praktijkgericht onderzoek op?

We doen veel kennis op met de soorten onderzoek die we bij de HAN uitvoeren. Die kennis is praktijkgericht, met name rondom de zwaartepunten Fair Health, Smart Region en Sustainable Energy en Environment. Dit noemen we Slim, Schoon en Sociaal. Meer weten over wat het onderzoek bijdraagt? Hier vind je verdiepende artikelen over de onderzoeken die we uitvoeren.

foto van drie personen die in een driehoek staan met lijnen tussen hun hoofden
 • studenten overleggen twee

  Ethische Commissie Onderzoek

  De Ethische Commissie Onderzoek (ECO) is een onafhankelijke, HAN-brede commissie. Het doel van de commissie is onderzoekers, studenten en begeleiders te ondersteunen bij de ethische en juridische aspecten van onderzoek.

 • biologie en medisch laboratoriumonderzoek student plantenpracticum laboratorium

  Wetenschappelijke integriteit

  Praktijkgericht onderzoek doen we op een verantwoorde manier. Er zijn 2 vertrouwenspersonen voor vragen over wetenschappelijke integriteit. Een commissie die eventuele schendingen kan onderzoeken.

Open Science
 

Praktijkgericht onderzoek bij de HAN

Onderzoek bij de HAN levert waardevolle kennisproducten op, zoals publicaties en scripties. We vinden het belangrijk dat deze producten voor iedereen goed vindbaar en toegankelijk zijn. Op die manier kan de opgedane kennis breed worden benut en kan er snel op worden voortgebouwd. De opbrengsten uit publicaties en scripties van ons praktijkgericht onderzoek kun je hier vinden.

null
 • Twee studenten werken samen

  Centres of Expertise

  Wij hebben 7 Centres of Expertise. Dit is een publiek-privaat samenwerkingsverband van kennisinstellingen, het bedrijfsleven en overheden. In deze samenwerkingsverbanden voeren onze onderzoekers en studenten en het bedrijfsleven allerlei typen onderzoek uit.

 • studenten luisteren aandachtig naar verhalen uit het verleden

  Labs en werkplaatsen

  De activiteiten van onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven én de wijk integreren we in labs en werkplaatsen. Hier verbetert het functioneren, participeren en de gezondheid van bewoners.

 • Global goals en internationale boeken

  Onderzoek bij de HAN

  Onderzoekers van de HAN werken aan concrete onderwerpen en vraagstukken uit de praktijk. Het is onze missie dat onderwijs en onderzoek daarbij een logisch en samenhangend geheel vormen. Docenten weten hoe ze onderzoek moeten begeleiden, lectoren en onderzoekers zijn didactisch geschoold. Op die manier werken we samen aan kennis- én beroepsontwikkeling.

 • b68a9d24-0ce7-11ee-86f9-02565807075b Werken in mediatheek serieus

  Wat is praktijkgericht onderzoek?

  Praktijkgericht onderzoek richt zich op vraagstukken uit de maatschappij. Binnen de HAN bekijken we die vragen zowel in ons onderwijs als in de praktijk. Onderzoek vindt dan ook plaats met de beroepspraktijk en wordt door onderzoekers en studenten uitgevoerd. Ze zijn met elkaar verbonden. Door het uitvoeren van onderzoek in de praktijk kunnen innovaties, oplossingen en uitkomsten direct in (werk)processen worden geïntegreerd.

Universities of Applied Sciences Netherlands
 

Hogescholen in Europa

UASNL is een informeel samenwerkingsverband van 14 Nederlandse Hogescholen (UAS). Ze werken samen om hun Europese onderzoeksprofiel te versterken. Via het EU-kantoor in Brussel draagt ​​UASNL bij aan beleidsontwikkelingen en bouwt het Europese partnerschappen op. Ook toont het de waarde van praktijkgericht onderzoek aan bij het beantwoorden van de uitdagingen waar Europa voor staat. Rob Verhofstad is voorzitter van UASNL.

foto van Rob Verhofstad voorzitter van UASNL