Onderzoek op een verantwoorde manier Wetenschappelijke integriteit

studenten overleggen staan

Praktijkgericht onderzoek doen we bij de HAN op een verantwoorde manier. Er zijn 2 vertrouwenspersonen beschikbaar voor vragen en advies over wetenschappelijke integriteit. En er is een commissie die eventuele schendingen kan onderzoeken. De HAN werkt hierin samen met andere hogescholen.

De HAN onderschrijft de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit, net als alle andere hogescholen en universiteiten in Nederland. De principes uit deze gedragscode zijn: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid.

Schending van de wetenschappelijke integriteit

In de gedragscode staan de principes verder uitgewerkt in specifieke normen. Als je als onderzoeker niet voldoet aan één of meerdere van deze normen, kan dat betekenen dat de wetenschappelijke integriteit wordt geschonden.

De duidelijkste voorbeelden hiervan zijn:

  • Fabriceren: het verzinnen van data of onderzoeksresultaten, en er verslag van doen alsof ze echt zijn.
  • Vervalsen: het manipuleren van onderzoeksmateriaal, apparatuur of processen, om tot andere datagegevens of onderzoeksresultaten te komen.
  • Plagiaat: het gebruik van ideeën, werkwijzen, resultaten of teksten van een ander, zonder (juiste) bronvermelding.

Eerste aanspreekpunt voor melders en betrokkenen

Heb je vragen over wetenschappelijke integriteit of over een mogelijke schending daarvan? Of denk je erover om een klacht in te dienen? Richt je dan tot een van de vertrouwenspersonen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor zowel melders als betrokkenen. Alle meldingen en vragen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

De vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit van de HAN zijn:

Dr. Koos Wagensveld
Lector Financial Control (Arnhem)
Koos.Wagensveld@han.nl 

Dr. Richele Wind
Associate Lector Biobased Economy (Nijmegen)
Richele.Wind@han.nl

Meer informatie

Benoeming, taak en verantwoording vertrouwenspersonen

Laat het ons weten
 

Een klacht indienen

Wil je een klacht indienen over het vermoeden van een schending van wetenschappelijke integriteit? Richt je dan tot de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. Dit is een gezamenlijke commissie van de HAN, Christelijke Hogeschool Ede, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Hogeschool Saxion en Hogeschool Van Hall Larenstein. Deze commissie onderzoekt de klacht en brengt hierover advies uit aan het College van Bestuur van de betreffende hogeschool. 

Je kunt je klacht indienen bij de ambtelijk secretaris via commissie-wetenschappelijke.integriteit@han.nl. We raden aan altijd eerst contact op te nemen met een van de HAN-vertrouwenspersonen.

31034 Studenten op stoelen bij lage tafel lachend meisje horizontaal
Wil je advies? 

Advies over een onderzoeksvoorstel

Wil je advies over een onderzoeksvoorstel of over ethische en juridische kwesties? Dan kun je terecht bij de Ethische Commissie Onderzoek (ECO). 

Contactgegevens
Vertrouwenspersonen Wetenschappelijke Integriteit
Koos.Wagensveld@han.nl
Richele.Wind@han.nl

Commissie Wetenschappelijke Integriteit
E commissie-wetenschappelijke.integriteit@han.nl

Ethische Commissie Onderzoek (ECO)
M 06 55 43 42 84
E ethische-commissie.onderzoek@han.nl