Ethische aspecten van onderzoek Ethische Commissie Onderzoek

spelbord met pionnen in netwerk

HAN heeft het belang van het doen van integer onderzoek hoog in het vaandel staan. Daarom is er de Ethische Commissie Onderzoek (ECO): een onafhankelijke, HAN-brede commissie. Haar doel: onderzoekers, studenten en begeleiders ondersteunen bij de ethische en juridische aspecten van onderzoek.

Wet- en regelgeving en normen van goed gedrag

Wie onderzoek doet met mensen, moet zich houden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die zich richt op de bescherming van de privacy. Daarnaast moeten onderzoekers zich houden aan normen van goed gedrag. Respectvol omgaan met onderzoekspersonen bijvoorbeeld. En: zorgvuldig zijn met de verzamelde informatie.

Integer onderzoek in de praktijk

Wat betekent dit in de praktijk? Hoe zorg je ervoor dat je onderzoek integer is? De ECO heeft een Handleiding Integer Onderzoek opgesteld, met een eenvoudige vertaling van de relevante wet- en regelgeving en normen van goed gedrag. Deze kun je op aanvraag ontvangen. Belangrijke aspecten die hierin aan bod komen zijn:
  • Heldere communicatie over het doel en de werkwijze van het onderzoek; 
  • Het rechtmatig verkrijgen van de toestemming van deelnemers;
  • Het waarborgen van de privacy van de onderzoekspersonen;
  • Het voorkomen van lichamelijke en/of psychische schade. 

Aan de hand van de handleiding kan de (student-)onderzoeker op een integere manier te werk gaan, in alle fasen van het onderzoek. In de handleiding staan bovendien formats voor het opstellen van een informatiebrief en een toestemmingsverklaring.

Adviesaanvraag indienen

Onderzoekers, onderzoeksbegeleiders en docenten van de HAN kunnen een adviesaanvraag indienen bij de ECO. Als het gaat om onderzoek van studenten, dient de begeleidend docent of onderzoeker de aanvraag in te dienen. Het advies van de commissie is bindend. Mensgebonden onderzoek – onderzoek waarin gebruik wordt gemaakt van gegevens van mensen – moet verplicht worden voorgelegd aan de ECO. Dit moet gebeuren voordat wordt gestart met de dataverzameling. Deze verplichting geldt niet voor onderzoek dat wordt uitgevoerd door studenten.

Taken

De ECO beoordeelt onderzoeksvoorstellen op een ethisch verantwoorde onderzoeksmethode en op de omgang met onderzoekspersonen en -data. Daarnaast adviseert de ECO over toetsing door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie (METC). Voor de publicatie van onderzoeksresultaten in een wetenschappelijk tijdschrift, kan de commissie een letter of approval afgeven. Ook geven de leden van de ECO voorlichting, bijvoorbeeld via gastcolleges en werkgroepen. Ze denken mee over onderzoekscurricula en ze zijn aanspreekpunt bij ethische en juridische vragen rond onderzoek.

Samenstelling

De ECO bestaat uit leden met een specifieke expertise. De kerncommissie bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, jurist, ethicus, methodoloog en arts. Om te zorgen dat de HAN als geheel vertegenwoordigd is, leveren alle academies tenminste één lid aan de ECO. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van de leden van de ECO.

In contact komen?

Ethische Commissie Onderzoek HAN 
T.a.v. Lenneke Marten 
Postbus 5171
6802 ED Arnhem

Leden van de Ethische Commissie Onderzoek

dr. Rob van der Sande

Voorzitter ECO en Em. Lector Eerstelijnszorg
portret van de voorzitter van de ethische adviescommissie onderzoek voor de nieuwe website

drs. Cécile Nijsten

Vice-voorzitter ECO en beleidsmedewerker onderzoek
kernteam foto Zwaartepunt Health

mr. Lenneke Marten

Secretaris ECO en jurist
Portretfot Lenneke Marten secretaris en jurist ethische commissie onderzoek

dr. Marc Boschker

Hoofddocent Sport en Bewegen
spelbord met pionnen in netwerk

dr. Ercolie Bossema

Methodoloog en hoofddocent Master Advanced Nursing Practice (MANP)
spelbord met pionnen in netwerk

dr. Christof Francke

Associate lector Bio-Informatics, Academie Toegepaste Biowetenschappen en Chemie
spelbord met pionnen in netwerk

dr. Maaike Hermsen

Ethica en lector HAN Sociaal, Lectoraat Ethiek van Verbinding met mensen met een verstandelijke beperking
spelbord met pionnen in netwerk

dr. Patrick Hoek

Arts en docent
spelbord met pionnen in netwerk

dr. ir. Patricia Huisman-Kleinherenbrink

Academiemanager Onderwijs & Onderzoek, HAN Academie Engineering en Automotive
spelbord met pionnen in netwerk

mr. drs. Stefan Kukolja

Jurist Civiel Recht
spelbord met pionnen in netwerk

dr. Remco Ebben

Associate lector bij het lectoraat Acute Intensieve Zorg, Academie Gezondheid en Vitaliteit
spelbord met pionnen in netwerk

Dr. Wim van Lankveld

hoofddocent opleiding Fysiotherapie en onderzoeker bij Lectoraat Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen
Onderzoeker bij het lectoraat Werkzame factoren in Fysiotherapier en paramedisch handelen, Wim van Lankveld

MSc. Floor de Leeuw

hoofddocent, coördinator Onderzoek en Innovatie en inhoudelijk coördinator niveau 3
spelbord met pionnen in netwerk

mr. drs. Hans Oolbekkink

Academiesecretaris en beleidsmedewerker Onderzoek Academie Business en Communicatie
spelbord met pionnen in netwerk

dr. Amber Oomen-Delhaye

Docent Nederlands en Sociale Vaardigheden, onderzoeker Lectoraat hbo-Rechten, Academie Rechten
spelbord met pionnen in netwerk

drs. Nique van Overbeek

hoofddocent en afstudeercoördinator Toegepaste Psychologie, Academie Organisatie en Ontwikkeling
spelbord met pionnen in netwerk

drs. Theo Theunissen

Hoofddocent Academie IT en Mediadesign
spelbord met pionnen in netwerk

prof. dr. Ron Tuninga

Lector International Business
spelbord met pionnen in netwerk

Liza Bruggenkamp, MA

Data Steward
spelbord met pionnen in netwerk

Luc Petersen, LLM

GDPR adviseur
spelbord met pionnen in netwerk

MSc. Katrijn Opstoel

Onderzoeker Kenniscentrum Kwaliteit van leren, Academie Educatie
343409 Portret, onderzoek

Louis Neven, PhD

Onderzoeker, Academie Built Environment
364581 profielfoto Louis Neven

Paul van der Lecq, MA

Hoofdonderzoeker Moral Economics, Hoofddocent Filosofie en Economie, Academie Financieel Economisch Management
379333 Foto van Paul van der Lecq t.b.v. de lectoratenpagina Financial Ethics.