Onderzoek bij de HAN

Bij de HAN zijn onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Via praktijkgericht onderzoek ontwikkelen onze lectoren en onderzoekers kennis met en over die beroepspraktijk. Over wat wel en niet werkt, en waarom. Zo zorgen we samen voor verbetering en vernieuwing.


Een sfeer van vertrouwen

Onderzoekers hebben bij de HAN veel eigen verantwoordelijkheid. Zij werken in een sfeer van vertrouwen, waarin ze elkaar opzoeken en inspireren. Daarbij ligt de nadruk op ambitie en kwaliteit. Met deze zogenoemde ‘kwaliteitscultuur’, zorgen we ervoor dat onze mensen kunnen floreren. 

 • elektrotechniek samenwerken elektro

  Lectoraten

  De HAN kent zo’n 50 lectoraten. Een lectoraat is een onderzoeksgroep die praktijkgericht onderzoek uitvoert: in en met de praktijk kennis ontwikkelen over de praktijk.

 • Profielfoto Arien Hofland

  Lectoren

  Onze lectoren verrichten praktijkgericht onderzoek. Ze ontwikkelen nieuwe kennis, dragen bij aan de beroepspraktijk én aan het verbeteren van het onderwijs.

Wetenschappelijke criteria

Ons onderzoek voldoet aan wetenschappelijke criteria. Het is gericht op de verbetering of vernieuwing van de beroeps- en onderwijspraktijk, door de ontwikkeling van nieuwe kennis of inzichten. Of op het onderzoeksgericht ontwerpen of ontwikkelen van nieuwe methoden of technieken. Ons onderzoek kan een regionaal, nationaal en internationaal karakter hebben.

 • biologie en medisch laboratoriumonderzoek student plantenpracticum laboratorium

  Wetenschappelijke integriteit

  Meer over de vertrouwenspersonen en de commissie die eventuele schendingen kan onderzoeken.

 • Global goals en internationale boeken

  Publicaties

  Doorzoek ons overzicht met publicaties van lectoren en onderzoekers van de HAN. 

Onderzoekend vermogen

Onderzoek is duidelijk aanwezig in de leeromgeving van studenten. We leiden hen op tot zelfbewuste mensen, die in hun kracht staan. Die over grenzen heen kijken, en die zijn toegerust op het vernieuwen van de beroepspraktijk. Daarvoor ontwikkelen onze studenten tijdens hun opleiding 'onderzoekend vermogen'. Dat wil zeggen dat zij de onderzoekscyclus globaal leren doorlopen en kennis uit onderzoek leren toepassen in de beroepspraktijk. Doordat docenten participeren in het onderzoek, krijgen onderzoeksresultaten bovendien nog beter een plek in het onderwijs.

 

Onderzoeksprojecten bij de HAN

HAN H2 Lab

Het H2Lab is een shared facility test- en ontwikkelomgeving voor waterstofsystemen. Deze omgeving en de bijbehorende faciliteiten zijn beschikbaar voor allerlei partijen die onderzoek willen doen en/of willen samenwerken. Het lab wordt beheerd door de HAN en functioneert als hybride leeromgeving.

Gebouw H2Lab op IPKW

Overzicht Gezonde Leefplekmeters

Er zijn genoeg instrumenten te vinden die de gezondheid van de sociale en fysieke omgeving meten. Maar wat maken ze inzichtelijk? Wanneer is welke tool handig? En hoe leggen we de link met sociaaleconomische gezondheidsverschillen? Onderzoekers van het project Gezonde Leefplekmeters gaan het na.

285930 Park met bankje. Zwaartepunt Health

Empathische woonomgeving

Hoe mooi zou het zijn als de woonomgeving van laagopgeleide ouderen of ouderen met een laag inkomen een positieve bijdrage levert aan hun gezondheid. En dus sociaaleconomische gezondheidsverschillen helpt verkleinen. Architecture in Health zoekt uit welke ruimtelijke factoren hierin bepalend zijn.

Dames leest krant in empathische woning

Pilot skillshub Euregio

Sinds november 2020 verkennen de Gemeente Nijmegen, de Stadt Duisburg en de Stadt Moers, samen met de HAN in het project ‘Pilot Skillshub Euregio’ (INTERREG VA NL-D), de gezamenlijke basis voor een meer op skills gebaseerde Euregionale arbeidsmarkt.

collega's in gesprek op kantoor

Digitaal Skills Paspoort voor Vakmensen-Slimme Mensen

Hoe zorg je dat vakmensen passend werk vinden? Zodat ze gemotiveerd en gezond blijven? En werkgevers de juiste mensen voor een functie vinden? De oplossing is een Digitaal Skills Paspoort voor Vakmensen. Waarin vakmensen inzicht krijgen in hun actuele skills. En er geen mismatches meer zijn.

groep mensen achter laptop informeel

Integrale aanpak Zorg & Welzijn en Werk & Inkomen

Mensen die in armoede leven en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, krijgen bij een gemeente vaak te maken met verschillende domeinen. Hoe kan een integrale aanpak tussen de domeinen ‘Zorg & welzijn’ en ‘Werk & Inkomen’ binnen een gemeente beter worden vorm gegeven om deze mensen te helpen?

33133 economie-management-recht, post-it, scrum, kleuren, overleg, samenwerken, finance, tafel

Levensecht: Armoede Experience

Arnold leefde na zijn ontslag in financiële onzekerheid. Sonja zat opgescheept met de schulden van haar ex-man. Het zijn levensechte verhalen uit de Armoede Experience. De ervaringsroute biedt deelnemers en ontwikkelaars de kans om te ervaren wat de impact is van armoede.

armoede experience Marise van Telgen

Boek over armoede werkt als eyeopener

Hoe komt het dat de kloof tussen arm en rijk groter wordt? Welke rol speelt de politiek daarin? En: wat moeten we doen om armoede de wereld uit te helpen? Op deze vragen en meer geeft HAN-docent en auteur Jeroen Otten sámen met HAN-studenten en -docenten antwoord, in een toegankelijk geschreven boek.

Stockfoto, armoede, jongen, neerslachtig

Goed werkgeverschap

Binnen de bouwsector, schoonmaakbranche en facilitaire diensten werken vaak kwetsbare doelgroepen, zoals flexwerkers en laaggeschoolde medewerkers. Voor hen is het een extra uitdaging om duurzaam aan het werk te blijven. Hoe motiveren we werkgevers om hun medewerkers te ondersteunen?

Docent geeft uitleg over koken

“Vertrouwen betekent voor mij dat je uitgaat van de goede intenties van mensen. Fijn dat de HAN gaat voor een cultuur waarin vertrouwen centraal staat, naast innovatie, leren en samenwerken.”