Onderzoek bij de HAN

Bij de HAN zijn onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Via praktijkgericht onderzoek ontwikkelen onze lectoren en onderzoekers kennis met en over die beroepspraktijk. Over wat wel en niet werkt, en waarom. Zo zorgen we samen voor verbetering en vernieuwing.


Een sfeer van vertrouwen

Onderzoekers hebben bij de HAN veel eigen verantwoordelijkheid. Zij werken in een sfeer van vertrouwen, waarin ze elkaar opzoeken en inspireren. Daarbij ligt de nadruk op ambitie en kwaliteit. Met deze zogenoemde ‘kwaliteitscultuur’, zorgen we ervoor dat onze mensen kunnen floreren. 

 • elektrotechniek samenwerken elektro

  Lectoraten

  De HAN kent zo’n 50 lectoraten. Een lectoraat is een onderzoeksgroep die praktijkgericht onderzoek uitvoert: in en met de praktijk kennis ontwikkelen over de praktijk.

 • Profielfoto Arien Hofland

  Lectoren

  Onze lectoren verrichten praktijkgericht onderzoek. Ze ontwikkelen nieuwe kennis, dragen bij aan de beroepspraktijk én aan het verbeteren van het onderwijs.

Wetenschappelijke criteria

Ons onderzoek voldoet aan wetenschappelijke criteria. Het is gericht op de verbetering of vernieuwing van de beroeps- en onderwijspraktijk. Dit doen we door de ontwikkeling van nieuwe kennis of inzichten. Ook ontwerpen en ontwikkelen we nieuwe methoden of technieken. Ons onderzoek kan een regionaal, nationaal en internationaal karakter hebben.

 • biologie en medisch laboratoriumonderzoek student plantenpracticum laboratorium

  Wetenschappelijke integriteit

  Meer over de vertrouwenspersonen en de commissie die eventuele schendingen kan onderzoeken.

 • Global goals en internationale boeken

  Publicaties

  Doorzoek ons overzicht met publicaties van lectoren en onderzoekers van de HAN. 

Onderzoekend vermogen

Onderzoek is duidelijk aanwezig in de leeromgeving van studenten. We leiden hen op tot zelfbewuste mensen, die in hun kracht staan. Die over grenzen heen kijken, en die zijn toegerust op het vernieuwen van de beroepspraktijk. Daarvoor ontwikkelen onze studenten tijdens hun opleiding 'onderzoekend vermogen'. Dat wil zeggen dat zij de onderzoekscyclus globaal leren doorlopen en kennis uit onderzoek leren toepassen in de beroepspraktijk. Doordat docenten participeren in het onderzoek, krijgen onderzoeksresultaten bovendien nog beter een plek in het onderwijs.

 

Onderzoeksprojecten bij de HAN

Flexibele werkinstructies

Effectieve werkinstructies stellen mkb werknemers beter in staat om de assemblage goed uit te (blijven) voeren in een omgeving met variëteit. In het project Flexibele werkinstructies willen we onderzoeken hoe werkinstructies contextgevoelig en flexibel gemaakt en gebruikt kunnen worden.

33999 smart industry deeltijd fabriek

DEMAND

Organisaties beschikken vaak over vele dataketens. Hoe meer datastromen, hoe complexer het geheel en hoe groter de behoefte aan structuren om deze te integreren en te managen. Het project DEMAND helpt data-gedreven organisaties die hier hulp bij willen met nieuwe methodologieën en tooling.

481810 Vrouw en data

't Werkt!

Beroepen veranderen steeds sneller van inhoud. Sommige beroepen verdwijnen, andere beroepen verschijnen. Dat vraagt veel van professionals in opleiding. Het is belangrijk dat zij leren anticiperen op, en omgaan met, die veranderingen door nieuwe vaardigheden te leren.

Docent overlegt met studenten

Prepareren voor innoveren

We verwachten veel van onze studenten als ze straks de wijde wereld ingaan. Als toekomstige professionals worden zij geconfronteerd met complexe maatschappelijke vraagstukken. Die liggen bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg, gelijke kansen in het onderwijs en klimaatverandering.

34645 Studenten overleggen bij werkplekken Engineering gebouw

Technohub digital twin

Wat is digital twin? Wat kan het betekenen voor mkb bedrijven in de Achterhoekse maakindustrie? Dankzij de technohub worden betere professionals in de maakindustrie opgeleid en kunnen maakbedrijven hun productieproces slimmer inrichten.

285927 De HAN lanceert eind juni de Technohub Digital Twin, samen met een aantal bedrijven en het Graafschapcollege. Weergave van productiehal Varex te Doetichem.

Fieldlab digital twin

Wat is digital twin? Voor grote technische bedrijven maakt deze digitale technologie al onderdeel uit van de bedrijfsvoering. Wat kan het betekenen voor mkb bedrijven in de Achterhoekse maakindustrie? De komst van een fieldlab digital twin levert kennis en kunde op voor de maakindustrie.

9efd64ac-0cf1-11ee-91ee-02565807075b Smart Region digital twin bij Varex Imaging. Dit betreft een calibratie handeling van de paddle welke gebruikt wordt voor borstonderzoek.

HAN H2 Lab

Het H2Lab is een shared facility test- en ontwikkelomgeving voor waterstofsystemen. Deze omgeving en de bijbehorende faciliteiten zijn beschikbaar voor allerlei partijen die onderzoek willen doen en/of willen samenwerken. Het lab wordt beheerd door de HAN en functioneert als hybride leeromgeving.

Gebouw H2Lab op IPKW

Instrumenten Gezonde Leefomgeving

Er zijn genoeg instrumenten te vinden die de gezondheid van de sociale en fysieke omgeving meten. Maar wat maken ze inzichtelijk? Wanneer is welke tool handig? En hoe leggen we de link met sociaaleconomische gezondheidsverschillen? Onderzoekers van dit project gaan het na.

285930 Park met bankje. Zwaartepunt Health

Empathische woonomgeving

Hoe mooi zou het zijn als de woonomgeving van laagopgeleide ouderen een positieve bijdrage levert aan hun gezondheid. Of de woonomgeving van ouderen met een laag inkomen, en zo sociaaleconomische gezondheidsverschillen helpt verkleinen. Architecture in Health zoekt het uit.

Dames leest krant in empathische woning

Pilot skillshub Euregio

Sinds november 2020 doet de HAN met de Gemeente Nijmegen, de Stadt Duisburg en de Stadt Moers onderzoek. Dit gebeurt in het project ‘Pilot Skillshub Euregio’ (INTERREG VA NL-D). Het is de gezamenlijke basis voor een meer op skills gebaseerde Euregionale arbeidsmarkt.

collega's in gesprek op kantoor