Onderzoek bij de HAN

Bij de HAN zijn onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Via praktijkgericht onderzoek ontwikkelen onze lectoren en onderzoekers kennis met en over die beroepspraktijk. Over wat wel en niet werkt, en waarom. Zo zorgen we samen voor verbetering en vernieuwing.

Onderzoek bij de HAN

Een sfeer van vertrouwen

Onderzoekers hebben bij de HAN veel eigen verantwoordelijkheid. Zij werken in een sfeer van vertrouwen, waarin ze elkaar opzoeken en inspireren. Daarbij ligt de nadruk op ambitie en kwaliteit. Met deze zogenoemde ‘kwaliteitscultuur’, zorgen we ervoor dat onze mensen kunnen floreren. 

 • Onderzoek bij de HAN

  Lectoraten

  De HAN kent zo’n 50 lectoraten. Een lectoraat is een onderzoeksgroep die praktijkgericht onderzoek uitvoert: in en met de praktijk kennis ontwikkelen over de praktijk.

 • Onderzoek bij de HAN

  Lectoren

  Onze lectoren verrichten praktijkgericht onderzoek. Ze ontwikkelen nieuwe kennis, dragen bij aan de beroepspraktijk én aan het verbeteren van het onderwijs.

Wetenschappelijke criteria

Ons onderzoek voldoet aan wetenschappelijke criteria. Het is gericht op de verbetering of vernieuwing van de beroeps- en onderwijspraktijk. Dit doen we door de ontwikkeling van nieuwe kennis of inzichten. Ook ontwerpen en ontwikkelen we nieuwe methoden of technieken. Ons onderzoek kan een regionaal, nationaal en internationaal karakter hebben.

 • Onderzoek bij de HAN

  Wetenschappelijke integriteit

  Meer over de vertrouwenspersonen en de commissie die eventuele schendingen kan onderzoeken.

 • goals en internationale boeken

  Publicaties

  Doorzoek ons overzicht met publicaties van lectoren en onderzoekers van de HAN. 

Onderzoekend vermogen

Onderzoek is duidelijk aanwezig in de leeromgeving van studenten. We leiden hen op tot zelfbewuste mensen, die in hun kracht staan. Die over grenzen heen kijken, en die zijn toegerust op het vernieuwen van de beroepspraktijk. Daarvoor ontwikkelen onze studenten tijdens hun opleiding 'onderzoekend vermogen'. Dat wil zeggen dat zij de onderzoekscyclus globaal leren doorlopen en kennis uit onderzoek leren toepassen in de beroepspraktijk. Doordat docenten participeren in het onderzoek, krijgen onderzoeksresultaten bovendien nog beter een plek in het onderwijs.

 

Onderzoeksprojecten bij de HAN

Empathische woonomgeving

Hoe mooi zou het zijn als de woonomgeving van laagopgeleide ouderen een positieve bijdrage levert aan hun gezondheid. Of de woonomgeving van ouderen met een laag inkomen, en zo sociaaleconomische gezondheidsverschillen helpt verkleinen. Architecture in Health zoekt het uit.

leest krant in empathische woning

Fieldlab digital twin

Wat is digital twin? Voor grote technische bedrijven maakt deze digitale technologie al onderdeel uit van de bedrijfsvoering. Wat kan het betekenen voor mkb bedrijven in de Achterhoekse maakindustrie? De komst van een fieldlab digital twin levert kennis en kunde op voor de maakindustrie.

Smart Region digital twin bij Varex Imaging. Dit betreft een calibratie handeling van de paddle welke gebruikt wordt voor borstonderzoek.

Prepareren voor innoveren

We verwachten veel van onze studenten als ze straks de wijde wereld ingaan. Als toekomstige professionals worden zij geconfronteerd met complexe maatschappelijke vraagstukken. Die liggen bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg, gelijke kansen in het onderwijs en klimaatverandering.

Fotoshoot vergaande samenwerking door HAN academie gezondheid en vitaliteit bij Bernhoven.

Instrumenten Gezonde Leefomgeving

Er zijn genoeg instrumenten te vinden die de gezondheid van de sociale en fysieke omgeving meten. Maar wat maken ze inzichtelijk? Wanneer is welke tool handig? En hoe leggen we de link met sociaaleconomische gezondheidsverschillen? Onderzoekers van dit project gaan het na.

Park met bankje. Zwaartepunt Health

Technohub digital twin

Wat is digital twin? Wat kan het betekenen voor mkb bedrijven in de Achterhoekse maakindustrie? Dankzij de technohub worden betere professionals in de maakindustrie opgeleid en kunnen maakbedrijven hun productieproces slimmer inrichten.

De HAN lanceert eind juni de Technohub Digital Twin, samen met een aantal bedrijven en het Graafschapcollege. Weergave van productiehal Varex te Doetichem.

Goed werkgeverschap

Binnen de bouwsector, schoonmaakbranche en facilitaire diensten werken vaak kwetsbare doelgroepen, zoals flexwerkers en laaggeschoolde medewerkers. Voor hen is het een extra uitdaging om duurzaam aan het werk te blijven. Hoe motiveren we werkgevers om hun medewerkers te ondersteunen?

geeft uitleg over koken

VR-simulatie traint studenten in herkennen laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid herkennen en benoemen: hoe dóe je dat? In acteurstrainingen kom je een eind. Maar VR-simulatie is zeker zo praktisch. Het is snel, effectief en prima toe te passen in diverse onderwijssituaties binnen alle vakgebieden. De tool is een vondst van de leergemeenschap Laaggeletterdheid.

met vr bril kijkt omhoog

Pilot skillshub Euregio

Sinds november 2020 doet de HAN met de Gemeente Nijmegen, de Stadt Duisburg en de Stadt Moers onderzoek. Dit gebeurt in het project ‘Pilot Skillshub Euregio’ (INTERREG VA NL-D). Het is de gezamenlijke basis voor een meer op skills gebaseerde Euregionale arbeidsmarkt.

in gesprek op kantoor

Boek over armoede werkt als eyeopener

Hoe komt het dat de kloof tussen arm en rijk groter wordt? Welke rol speelt de politiek daarin? En wat moeten we doen om armoede de wereld uit te helpen? Op deze vragen en meer geeft HAN-docent en auteur Jeroen Otten sámen met HAN-studenten en -docenten antwoord, in een toegankelijk geschreven boek.

armoede, jongen, neerslachtig

Levensecht: Armoede Experience

Arnold leefde na zijn ontslag in financiële onzekerheid. Sonja zat opgescheept met de schulden van haar ex-man. Het zijn levensechte verhalen uit de Armoede Experience. De ervaringsroute biedt deelnemers en ontwikkelaars de kans om te ervaren wat de impact is van armoede.

experience Marise van Telgen