560329 Man met tablet kijkt naar robotarmen in Digitale Fabriek

We ontwikkelen voor mkb-maakbedrijven een Operations Digital Twin om doorlooptijden kort en betrouwbaar te maken. Productieplanning en -besturing is complex en de traditionele wijze is te statisch: realtime procesbeheersing is belangrijk. Een ODT plant optimaal en reageert realtime op wijzigingen.

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

Juni 2023

Looptijd

3 jaar

Subsidieverstrekker

Sia RAAK mkb

Projectleider

Menno Herkes

Aanleiding

Klanten vragen aan mkb-maakbedrijven korte levertijden en mass customized producten. Dit vraagt de productie van een hoge variëteit aan producten in lage volumes. Productieprocessen schakelen frequent om en de planning en besturing van deze processen is complex. Met nadelige gevolgen voor korte, betrouwbare productiedoorlooptijden. Traditionele planningsmethoden zijn te statisch. Een realtime procesbeheersing is belangrijk. Een Operations Digital Twin (ODT) ondersteunt dit proces wel realtime en geeft hiermee continu een optimale planning en reageert direct op wijzigingen en verstoringen.

Het ontwerpen, bouwen en gebruiken van een Operations Digital Twin is echter lastig. Beslissingen worden op verschillende niveaus genomen (uitvoerend, operationeel, tactisch, strategisch) en door verschillende bedrijfsfuncties (planners, management, verkoop, operators). Elk niveau en functie vraagt andere informatie, “realtime” betekent bijvoorbeeld voor de afdelingsmanager iets anders dan voor de operator.

Vragen die wij geregeld krijgen en waar we een antwoord op proberen te vinden:

 • Hoe werkt dit automatisch plannen en besturen?
 • Hoe moet ik een Digital Twin ontwikkelen en bouwen?
 • Welke data heb ik hiervoor nodig?
 • Hoe kan ik goed plannen?
 • Wie neemt bij een Digital Twin de beslissingen?
 • Hoe moet ik dit organiseren?

Doel

In dit onderzoek ontwikkelen we kennis over digital twinning in mkb-productieorganisaties, door bij zes mkb-maakbedrijven een ODT te ontwerpen met de bijbehorende beslissingsorganisatie.

Operator op de werkvloer
Operator op de werkvloer

Resultaten

Elk mkb-maakbedrijf krijgt:

 • Een model van het relevante productieproces. Met een analyse van de problemen en mogelijkheden voor twinning.
 • Hieruit volgt een twin die precies past bij het gekozen proces en beslissingsniveau. We ontwerpen hierbij per bedrijf een passende beslissingsorganisatie.
 • Tijdens het onderzoek passen we de twin en de beslissingsorganisatie aan en optimaliseren we voor elke deelnemer.

Dit resulteert in:

 • Kennis over de ideale modelering van de Digital Twin voor mkb-maakbedrijven.
 • Richtlijnen over de keuze van verdeling van taken voor de twin of in de organisatie.
 • Richtlijnen over de beste manier om de beslissingsorganisatie in te richten.

Resultaten koppelen we terug aan het mkb-bedrijfsleven, het onderwijs, en de (inter)nationale onderzoeksgemeenschap.

Onze onderzoekers

HAN Lectoraat Lean & World Class Performance

Thomas Lautenbach

Onderzoeker
afd12de4-0cf7-11ee-a8ca-02565807075b Portretfoto Thomas Lautenbach

Meike Froklage

Docent-onderzoeker
53b92388-0cff-11ee-b47e-02565807075b Meike Froklage, werkzaam bij Academie Engineering en Automotive. donkerblauwe trui met ketting

Emiel Maters

Onderzoeker

Lectoraat Data & Knowledge Engineering

Onno Huijgen

Onderzoeker

Meer weten of meedoen?

Gerlinde Oversluizen
E Gerlinde.oversluizen@han.nl

Menno Herkes
E Menno.herkes@han.nl