Organisatie

De HAN bestaat uit 14 academies met opleidingen, onderzoek en advies. Daarnaast is er een Centrale staf, die beleid maakt en adviseert. De Services bundelen alle ondersteunende diensten aan HAN-medewerkers en studenten.


Academies
De HAN heeft 14 academies. Onderwijs, onderzoek en het werkveld zetten er hun tanden in tal van maatschappelij…
Centrale staf en Services
De Centrale staf maakt beleid en adviseert, Services biedt ondersteunende diensten aan studenten en medewerker…
Bestuur
Het bestuur van onze kennisinstelling is in handen van het College van Bestuur. De 14 academies hebben een aca…
Jaarverslag en verantwoording
In ons jaarverslag lees je hoe we inspirerend en kwalitatief goed onderwijs verzorgen op de HAN. En het jaarov…
Adviesraden en samenwerkingsverbanden
Om voorop te lopen op kennisgebied is het belangrijk om te weten wat zich in de beroepspraktijk afspeelt. Daar…
Bedrijfsonderdelen
HAN University of Applied Sciences bestaat uit verschillende bedrijfsonderdelen. Welke dat zijn, lees je hier.…