Organisatie

De HAN bestaat uit 14 academies met opleidingen, onderzoek en advies. Daarnaast is er een Service Bedrijf, dat ondersteunende diensten biedt.


Academies
De HAN heeft 14 academies. Onderwijs, onderzoek en het werkveld zetten er hun tanden in tal van maatschappelij…
Adviesraden en samenwerkingsverbanden
Om voorop te lopen op kennisgebied is het belangrijk om te weten wat zich in de beroepspraktijk afspeelt. Daar…
Bedrijfsonderdelen
HAN University of Applied Sciences bestaat uit verschillende bedrijfsonderdelen. Welke dat zijn, lees je hier.…
Bestuur
De HAN heeft 3 bestuurslagen. Allereerst: de hogeschool, onder leiding van het College van Bestuur. De 2e best…
Jaarverslag en verantwoording
We kijken met veel waardering terug op wat we samen met onze collega’s, studenten en partners uit het werkveld…
Service Bedrijf
Het Service Bedrijf bundelt alle ondersteunende diensten van de HAN in 1 organisatie. Van HR tot ICT, marketin…