Bestuur

Het bestuur van onze kennisinstelling is in handen van het College van Bestuur. De 14 academies hebben een academiedirectie. De Centrale staf-afdelingen hebben ieder een eigen directeur. De Services staan onder leiding van een directeur. In het organogram zie je hoe we met elkaar verbonden zijn.

close-up notitieblok tijdens hoorcollege

College van Bestuur
Het College van Bestuur heeft als taak om onze kennisinstelling te besturen. Het legt hierover verantwoording …
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de HAN ziet er op toe dat het College van Bestuur zijn werk goed doet. …
Organogram
Bekijk in het organogram hoe de verschillende onderdelen van de HAN met elkaar in verhouding staan.…
Medezeggenschap
Medewerkers en studenten kunnen invloed uitoefenen op het beleid van de HAN. Dat kan via de Medezeggenschapsra…
Goed bestuur
De HAN is een maatschappelijke instelling. We verantwoorden ons open en transparant naar onze omgeving. We wil…