Goed bestuur

De HAN is een maatschappelijke instelling. We verantwoorden ons open en transparant naar onze omgeving. We willen daarbij beoordeeld worden op het realiseren van onze doelstellingen.


We gaan de dialoog aan met alle betrokken stakeholders over ons beleid. Hiermee sluit de HAN zich aan bij de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen. We leggen hierover verantwoording af in ons jaarverslag en op deze pagina. We willen een veilige omgeving creëren voor studenten, medewerkers en bezoekers. Om hiervoor te kunnen zorgen hebben we een integriteitsbeleid, een regeling voor klokkenluiders en een klachtenregeling bij ongewenst gedrag:

Integriteitscode

De Integriteitscode van de HAN bevat de grondslagen van het integriteitsbeleid dat we binnen onze kennisinstelling voeren. Alle regelingen en handelingen  binnen de HAN moeten aan deze code voldoen.

Klokkenluidersregeling

Medewerkers en studenten kunnen zonder gevaar voor hun rechtspositie, rapporteren over vermeende onregelmatigheden. Hiervoor is de Klokkenluidersregeling opgesteld.

Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen

Medewerkers en studenten kunnen zonder gevaar voor hun eigen studieloopbaan of rechtspositie ongewenst gedrag rapporteren. Hiervoor geldt de Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen.

Meer ondersteuning nodig?

Naast deze formele regelingen heeft de HAN ook 2 loketten waar studenten en medewerkers kunnen aankloppen voor hulp: het Bureau Klachten en Geschillen en de vertrouwenspersonen van de HAN.

Bureau Klachten en Geschillen

Een student kan een klacht of geschil hebben dat erg gevoelig ligt. Of: een gesprek met de persoon op wie de klacht betrekking heeft, of de persoon die daar gezien zijn positie het meest voor in aanmerking komt, is weinig zinvol. Bijvoorbeeld als de klacht betrekking heeft op ongewenste intimiteiten. De student kan zijn klacht of geschil dan indienen bij het Bureau Klachten en Geschillen.

student heeft het woord tijdens twee gesprek

Vertrouwenspersonen

Kom je als student of medewerker in aanraking met ongewenst gedrag, dan kun je dit officieel melden via de Klokkenluiderregeling of het Bureau Klachten en Geschillen. Maar bij ongewenst gedrag is het juist ook belangrijk om je verhaal kwijt te kunnen. Dit kan via onze vertrouwenspersonen. Zij bieden een luisterend oor en behandelen iedere melding strikt vertrouwelijk. Het is mogelijk om zelf je vertrouwenspersoon te kiezen.  

en-student-gesprek-overleg