Jaarverslag en verantwoording

Met gepaste trots blikken we terug op 2022. De HAN bruist weer: in Arnhem, in Nijmegen en in al die andere hybride leeromgevingen. In ons jaarverslag lees je hoe we inspirerend en kwalitatief goed onderwijs verzorgen op de HAN, het jaaroverzicht bevat mooie voorbeelden.

docenten vergaderen met laptop lachend

De HAN staat voor uitdagend, flexibel onderwijs en innovatief, praktijkgericht onderzoek. Ook in 2022 leverden we daarmee een belangrijke bijdrage aan slimme, schone en sociale oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Van nu en van morgen. Dat deden we samen met bedrijven en organisaties uit onze regio.

Jaaroverzicht

In het Jaaroverzicht 2022 geven we een inkijkje in de rijke wereld van de HAN. Je vindt er veel mooie voorbeelden van hoe onderwijs, onderzoek en werkveld bij elkaar komen. Waar verschil wordt gemaakt. En je leest hoe wij als HAN niet alleen onze eigen ambities realiseren, maar ook die van de regio.

Wat speelde er in 2022? Welke resultaten hebben we behaald? Je vindt het in ons jaarverslag. Het Jaarverslag bestaat uit:

Bestuursverslag

Vanuit het Instellingsplan
Samen met bedrijven en instellingen uit onze regio een bijdrage leveren aan slimme, schone en sociale oplossingen. Dit doen we vanuit onze visie, die we samen met onze studenten, medewerkers en het werkveld in ons HAN Instellingsplan 2016-2022 hebben verwoord. En vanuit een sfeer waarin we ontdekken en onze grenzen verleggen. 

Beleidsprioriteiten
Centraal in het bestuursverslag staan de behaalde resultaten en de voortgang op de 6 beleidsprioriteiten uit het Instellingsplan: 

  • student beter gezien en gehoord; 
  • responsief onderwijs en onderzoek;
  • stevigere positie zwaartepunten; 
  • slagvaardige organisatie; 
  • versterken HAN-cultuur, professionals governance en gewenst gedrag; 
  • een leven lang ontwikkelen.

Deze 6 beleidsprioriteiten zijn de basis voor de terugblik in het bestuursverslag.

Invulling aan samenwerking in de driehoek
Wij laten je in het jaarverslag zien hoe we samenwerken in de driehoek onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. In onze ambities staan het belang van onze studenten en onze regio steeds voorop. Met het realiseren hiervan maken we de HAN, als veelzijdige, brede hogeschool, sterker en nog beter voorbereid op de toekomst. Over de toekomst gesproken: wat willen we in de periode 2022-2028 bereiken? Dat lees je in het nieuwe Koersbeeld: 'Voor een slimme, schone en sociale wereld van morgen.'

Over het verslag
Het verslag is opgesteld in overeenstemming met de regeling jaarverslaggeving onderwijs. De Handreiking bestuursverslag ‘Nieuwe stijl’ hebben we als basis hiervoor gebruikt. Deze handreiking is ontwikkeld door het ministerie van OCW, in samenwerking met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, koepelverenigingen, Raad voor de Jaarverslaglegging, DUO en de Inspectie van het Onderwijs.

De HAN in cijfers
 

Jaarrekening en getallen

Alle cijfers weten over de HAN in 2022, inclusief baten, lasten en de hele balans? Lees dan de jaarrekening. Bekijk je liever in 1 oogopslag onze aantallen studenten, medewerkers en opleidingen? Ga dan naar de pagina HAN in cijfers.

Studenten cmd in de lounge bezig met prototype, lachend.

Reageren?

Wil je reageren op het bestuursverslag, de jaarrekening of het jaaroverzicht? Of heb je de behoefte om hierover in gesprek te gaan? Neem contact op met het secretariaat van het College van Bestuur: cvb@han.nl