Jaarverslag en verantwoording

2021 was een memorabel jaar met mijlpalen en uitdagingen. Een jaar waarin wij als HAN samen met onze ruim 37.000 studenten, ruim 4.000 medewerkers en partners in het werkveld ons 25-jarig bestaan vierden maar ook de gevolgen van de voortdurende coronacrisis en een datalek met impact het hoofd boden.

twee docenten vergaderen met laptop lachend

Wat speelde er in 2021? Welke resultaten hebben we behaald? Je vindt het in ons jaarverslag. Het jaarverslag bestaat uit:

Nieuwsgierig naar voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van studeren en onderzoek? Bekijk dan het Jaaroverzicht 2021.

Bestuursverslag

Met uitdagend en flexibel hoger beroepsonderwijs en praktijkgericht innovatief onderzoek levert de HAN, in nauwe samenwerking met het werkveld, een belangrijke bijdrage aan slimme, schone en sociale oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken van nu en morgen. 

Visie uit het Instellingsplan

Dit doen we vanuit onze visie, die we samen met onze studenten, medewerkers en het werkveld in ons HAN Instellingsplan 2016-2022 hebben verwoord. En vanuit een sfeer waarin we ontdekken en onze grenzen verleggen.  

Beleidsprioriteiten

Centraal in het bestuursverslag staan de behaalde resultaten en de voortgang op de 6 beleidsprioriteiten uit het Instellingsplan:  

  • student beter gezien en gehoord;  
  • responsief onderwijs en onderzoek;
  • stevigere positie zwaartepunten;  
  • slagvaardige organisatie;  
  • versterken HAN cultuur, professionals governance en gewenst gedrag;  
  • een leven lang ontwikkelen. 

Deze 6 beleidsprioriteiten zijn de basis voor de terugblik in het bestuursverslag. 

Invulling aan samenwerking in de driehoek

Wij laten je in het jaarverslag zien hoe we samenwerken in de driehoek onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. In onze ambities staat het belang van onze studenten en onze regio steeds voorop. Met het realiseren van onze ambities maken we de HAN, als veelzijdige, brede hogeschool, sterker en nog beter voorbereid op de toekomst. Over de toekomst gesproken: in het bestuursverslag blikken we ook vooruit op het in december 2021 vastgestelde - nieuwe - HAN Instellingsplan 2022-2028, Koersbeeld. 

Over het verslag

Het verslag is opgesteld in overeenstemming met de regeling jaarverslaggeving onderwijs. De Handreiking bestuursverslag ‘Nieuwe stijl’ hebben we als basis hiervoor gebruikt. Deze handreiking is ontwikkeld door het ministerie van OCW, in samenwerking met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, koepelverenigingen, Raad voor de Jaarverslaglegging, DUO en de Inspectie van het Onderwijs. 

Lees het HAN Bestuursverslag 2021.

De HAN in cijfersJaarrekening en getallen

Alle cijfers weten over de HAN in 2021, inclusief baten, lasten en de hele balans? Lees dan de jaarrekening. Bekijk je liever in 1 oogopslag onze aantallen studenten, medewerkers en opleidingen? Ga dan naar de pagina HAN in cijfers.

53237 Tamara en Damla lopend door gang breed

Jaaroverzicht

Het Jaaroverzicht 2021 geeft een inkijk in de rijke wereld van de HAN. Je vindt er veel mooie voorbeelden van hoe onderwijs, onderzoek en werkveld bij elkaar komen. En je leest hoe wij als HAN niet alleen aan onze eigen ambities gestalte geven, maar ook aan die van de regio. 

Reageren?

Wil je reageren op het bestuursverslag, de jaarrekening of het jaaroverzicht? Of heb je de behoefte om hierover in gesprek te gaan? Neem contact op met het secretariaat van het College van Bestuur: 

cvb@han.nl