Jaarverslag en verantwoording

2020 was een uitzonderlijk jaar. Een jaar waarin wij als HAN, samen met onze ruim 37.000 studenten, bijna 4000 medewerkers en talloze partners in het werkveld -ondanks het coronavirus- weer bijzonder veel moois hebben bereikt.

twee docenten vergaderen met laptop lachend

In het HAN Jaarverslag 2020 lees je hoe we inspirerend en kwalitatief goed onderwijs verzorgen op de HAN. En het jaaroverzicht 2020 bevat veel mooie voorbeelden waarin onderwijs, onderzoek en het werkveld bij elkaar komen. 

Het jaarverslag bestaat uit:

Daarnaast geeft het Jaaroverzicht 2020 een inkijk in de rijke wereld van de HAN.

Bestuursverslag

De HAN biedt uitdagend en flexibel hoger beroepsonderwijs, praktijkgericht, innovatief onderzoek en valoriseert kennis. Hiermee leveren we, in nauwe samenwerking met het werkveld, een belangrijke bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke en economische vraagstukken.

Visie uit Instellingsplan

Dit doen we vanuit onze visie, die we samen met onze studenten, medewerkers en het werkveld in ons HAN Instellingsplan 2016-2022 hebben verwoord. En vanuit een sfeer waarin we ontdekken en onze grenzen verleggen. Waarin we durven los te laten om het nieuwe te vinden. Zo hebben we impact op onszelf en op onze omgeving.  

Invulling aan samenwerking in de driehoek

Wij laten je in het jaarverslag zien hoe we verdere invulling hebben gegeven aan het samenwerken in de driehoek onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. En hoe we de kwaliteit van die samenwerking verder hebben verstevigd en geoptimaliseerd.

In deze ambities staat het belang van onze studenten en onze regio steeds voorop. Met het realiseren van onze ambities maken we de HAN, als veelzijdige, brede hogeschool, sterker en nog beter voorbereid op de toekomst.  

Beleidsprioriteiten

Centraal in het bestuursverslag staan de behaalde resultaten en de voortgang op de 6 beleidsprioriteiten uit het Instellingsplan:  

  • student beter gezien en gehoord;  
  • responsief onderwijs en onderzoek;
  • stevigere positie zwaartepunten;  
  • slagvaardige organisatie;  
  • versterken HAN cultuur, professionals governance en gewenst gedrag;  
  • een leven lang ontwikkelen. 

Deze 6 beleidsprioriteiten zijn de basis voor de terugblik in het bestuursverslag. 

Over het verslag

Het verslag is opgesteld in overeenstemming met de regeling jaarverslaggeving onderwijs. De Handreiking bestuursverslag ‘Nieuwe stijl’ hebben we als basis hiervoor gebruikt. Deze handreiking is ontwikkeld door het ministerie van OCW, in samenwerking met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, koepelverenigingen, Raad voor de Jaarverslaglegging, DUO en de Inspectie van het Onderwijs. 

Lees het HAN Bestuursverslag 2020.
Het bestuursverslag is onderdeel van het HAN Jaarverslag 2020, en start op pagina 4. 

Jaarrekening

Voor een inzicht in de cijfers over 2020: bekijk de HAN Jaarrekening 2020.
De jaarrekening is onderdeel van het HAN Jaarverslag 2020, en begint op pagina 54.

Jaaroverzicht

Het Jaaroverzicht 2020 geeft een inkijk in de rijke wereld van de HAN. Het thema is 'Samen sterk in samenwerken'. Je vindt er veel mooie voorbeelden van hoe onderwijs, onderzoek en werkveld bij elkaar komen. En je leest hoe wij als HAN niet alleen aan onze eigen ambities gestalte geven, maar ook aan die van de regio. 

2020 in cijfers

Aantal ingeschreven studenten 37.408
Bachelorstudenten 34.617
Associate degree-studenten 1.050
Masterstudenten 1.741
   
Percentage tevreden studenten 74,1%*
   
Aantal HAN-medewerkers 4.010
Aantal fte 3.111
Ziekteverzuim 4,3%
   
Aantal bacheloropleidingen 71
Aantal masteropleidingen 21
Aantal Associate degree-programma's 19
Aantal lectoraten 46
Aantal centres of expertise 
Totale omzet € 354,0 miljoen

*gemeten in 2018

Reageren?

Wil je reageren op het bestuursverslag, de jaarrekening of het jaaroverzicht? Of heb je de behoefte om hierover in gesprek te gaan?

Neem contact met het secretariaat van het College van Bestuur: 

T (026) 369 15 00 
cvb@han.nl

Overzicht jaarverslagen