Jaaroverzicht 2022: de HAN bruist weer!

Met gepaste trots blikken we terug op 2022. De HAN bruist weer: in Arnhem, in Nijmegen en in al die andere hybride leeromgevingen. De inspirerende praktijkvoorbeelden in dit jaaroverzicht laten zien hoe we het verschil maken.

Let's change the way we move

Het online jaaroverzicht vormt een tweeluik met het HAN Jaarverslag 2022, het formele verantwoordingsverslag van de hogeschool. In het jaaroverzicht vind je veel mooie voorbeelden van hoe onderwijs, onderzoek en het werkveld elkaar versterken.

2022 in 1 oogopslag

Terugblik College van Bestuur

De HAN bruist weer! Zo kunnen we 2022 goed typeren. Want na bijna 2 jaar van lockdowns, pijlen volgen, handen wassen, afstand houden, versoepelingen en weer aanscherpingen van de richtlijnen, namen we begin 2022 écht afscheid van de coronamaatregelen. De HAN werd weer die bruisende leer-, onderzoeks- en werkomgeving die ze vóór corona was.

f4eef8e8-5973-11ee-8f0b-024215b4a989 College van Bestuur, Bridget Kievits, Rob Verhofstad, Yvonne de Haan

Topics 2022

Het jaar 2022 was een jaar dat we niet snel gaan vergeten. Bekijk waar de mijlpalen en uitdagingen lagen voor studenten en de organisatie en lees wat typerend was voor 2022.

6728dd18-0d00-11ee-a8d5-02565807075b studenten Ad accountancy deeltijd in overleg in de hal van de HAN Arnhem, finance, financieel, AFEM

De HAN in cijfers

Hoeveel studenten schreven zich in 2022 in? Hoeveel procent van die studenten was tevreden over de opleiding? En hoeveel medewerkers werken er eigenlijk bij de HAN?

e03ff71a-0cf9-11ee-9a94-02565807075b studenten op de trap van de locatie han built environment
Onze focus

Slim, schoon, sociaal

Hoe kunnen we de opwarming van de aarde remmen? Waarom leven mensen met een lage opleiding of laag inkomen korter? Hoe werken we slimmer samen aan vernieuwende oplossingen? Het zijn voorbeelden van vragen die de studenten, docenten en professionals van de HAN proberen te beantwoorden.

235947 null

De student maakt het verschil

"Geen dag is hetzelfde. Ik blijf me ontwikkelen"

Ieke Rutten (22) volgt de associate degree-opleiding Civiele Techniek, Projectvoorbereiding en -realisatie (maatwerk Civilion). Zij vertelt over deze deeltijdopleiding en over haar werk als werkvoorbereider bij leerbedrijf Vissers Ploegmakers.

fd6cac1e-0cfb-11ee-bd28-02565807075b portret deeltijdstudent Ieke Rutten, Ad Civiele Techniek Projectvoorbereiding en -realisatie

De 6 kapitalen in een circulaire economie

“Wat mijn medestudent voorstelde, daar was ik zelf nooit opgekomen”, zegt Chiel Tempel - 4e jaarsstudent Finance, Tax and Advice - als hij terugblikt op het rodedraadproject van de minor Circulaire Economie. Chiel vertelt vol enthousiasme hoe tijdens een gastcollege van EY het vlammetje voor duurzaamheid bij hem ging branden.

466312 Beeld bij de aankondiging van een nieuwe aflevering van de podcastserie Zes Kapitalen van het HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie

Economische aspecten van waterstof tijdens stage

Voertuigen aandrijven, huizen verwarmen, methanol produceren. Er zijn tal van toepassingen voor waterstof. Maar welke zijn economisch haalbaar? Daar deed student Bas ter Horst onderzoek naar tijdens zijn stage op het Industriepark Kleefse Waard.

386344 Windmolens en zonnepanelen Koningspleij

Een testkast voor TenneT

Studenten ontwikkelden een testkast voor hoogspanningsstations, in opdracht van TenneT. Dankzij de kast zijn per locatie minder test-coördinatoren nodig. En dat is precies de bedoeling, want er is de komende jaren meer werk dan de technici van het bedrijf aankunnen.

571c73a8-0cf6-11ee-9d61-02565807075b Reinier van Beijnum en Sam Degens met testkoffer.  SEECE, SEE, TenneT, hoogspanning, testen, MIC, IPKW, Academie Engineering. Engineering en Automotive

45 maatschappelijke vraagstukken voor studenten

Studenten van 10 opleidingen gaan komend studiejaar samenwerken aan praktijkgericht onderzoek. Dat doen zij in de nieuwe onderwijseenheid Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn. Vanuit verschillende perspectieven proberen ze samen een oplossing te vinden voor complexe, maatschappelijke vraagstukken in de regio.

236838 studenten luisteren aandachtig naar verhalen uit het verleden

Als professionals stigma's doorbreken

Haar stage bij de Vincentius Vereniging zit erop. Ook Beleefhuis Nijmegen heeft ze net afgesloten. Letterlijk. Nu maakt Jessica van Hinthem zich op voor het 2e jaar van de deeltijdopleiding Associate Degree Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn. “Ik wil als professional stigma’s doorbreken.”

d3087b22-0cf8-11ee-9215-02565807075b Jessica van Hinthem aan tafel vol folders en post

Samen met de regio maken we het verschil

iXperium voorziet in behoefte van de markt

Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict (iXperium/CoE) heeft tot doel om samen te bouwen aan gepersonaliseerd leren met ict. Eind vorig jaar liet dit omvangrijke samenwerkingsverband zich via een peer review (leren-van-elkaar-model) onder de loep nemen.

87501 jongen zit op balie, meisje en student kijken naar kleine zorgrobot

Innovatie stimuleren met regionaal ecosysteem

Stel, je wilt in een bepaalde regio innovatie stimuleren. Dan moet je precies weten waar bedrijven behoefte aan hebben en je moet weten welke diensten en faciliteiten, ofwel ‘programma’s’ er voor hen voorhanden zijn. Dat geheel noem je een regionaal ecosysteem.

372455 Samenwerken is belangrijk in een innovatie ecosysteem.

Bouwen aan waterstofnetwerk in Oost-Gelderland

De HAN en SEECE bouwen een grootschalig waterstofnetwerk in Oost-Nederland. Een netwerk van mensen en organisaties, wel te verstaan. Dit gebeurt in het kader van GroenvermogenNL, een investeringsprogramma dat een slinger geeft aan de Nederlandse waterstofeconomie.

e89ff09e-0cf5-11ee-8d03-02565807075b 4 studenten voor de schterkant van de h2 demonstrator

Waterkeringszorg te lijf met gaming

Een dijk is zelden enkel een waterkering. Denk aan de ligging in de natuur, de woningen die er vaak op staan en de kabels en leidingen die er liggen. Je hebt dus bij dijkbeheer te maken met verschillende partijen. De onderlinge afstemming binnen en tussen partijen kan vaak beter, maar hoe?

417051 Vrouw die over een sluit uitkijkt. SRM, waterbeheer. Prometheus

Lectoraat en CoE tekenen convenant met Attent

Het Centre van Expertise Sneller Herstel en Lectoraat Neurorevalidatie van de HAN hebben op 10 oktober een convenant getekend met Attent Zorg en Behandeling. “Wij werken samen met Attent op het gebied van onderzoek om zodoende het Topcare-predicaat voor te bereiden,” vertelt associate lector Neurorevalidatie, Ton Satink.

749ccfd6-0cfb-11ee-a879-02565807075b Ondertekening met Attent. Hans Kerstens, Ton Satink en Wiko Vlasblom

Gezondheid bevorderen; hoe dan?

Hoe zorgen we voor een leefomgeving en leefstijl die de gezondheid bevordert, vooral die van mensen in een kwetsbare situatie? Over dit vraagstuk buigt Minke Nieuwboer zich, een van de 4 themaleiders van Fair Health. “Het is de crux stap voor stap naar het hogere doel toe te werken.

363273 post-its voor onderzoekend handelen

De HAN maakt het verschil in 2022

Energietransitie mens-machine

Met almaar stijgende energieprijzen en de commotie rondom gas is de energietransitie urgenter dan ooit. Om die soepel en snel te laten verlopen, is het inzetten van Artificial Intelligence (AI) onvermijdelijk. De HAN houdt zich volop bezig met het samenspel tussen mens en machine.

450879 De mens speelt een belangrijke rol in het succes van Artificial Intelligence in de energietransitie

Onderzoek naar betere sociaaleconomische positie

Ben je met een zilveren paplepel in de mond geboren of stond je wieg driehoog-achter in een volkswijk? Het maakt uit voor de kansen die je krijgt. En voor je gezondheid. Marijke van Vijfeijken, themaleider ‘Betere sociaaleconomische positie’, onderzoekt met haar team wat nodig is om kansen te keren.

234471 null

iXpact verbindt kennis rond gepersonaliseerd leren

Recent heeft de midterm review plaatsgevonden voor SPRONG iXpact. IXpact is het consortium dat als doel heeft om de aanwezige kennis rond gepersonaliseerd leren met en over ict, sectoroverstijgend (po, vo, mbo, hbo) te bundelen, te verbinden en verder uit te bouwen.

22e205ea-0ceb-11ee-a213-02565807075b groep deelnemers iXbites event

Toetsen over 25 jaar?

Wie zal het zeggen. Het HAN-lectoraat Eigentijds beoordelen en beslissen organiseerde op 14 april de HAN Toetsconferentie op de campus in Nijmegen. Een hele dag brainstormen met onderwijsprofessionals uit het po, vo en h(b)o over wat toetsing betekent voor de ontwikkeling van de leerling.

397459 Toetsconferentie zaal publiek

ROC, Maartenskliniek en HAN slaan handen ineen

Onvoldoende gekwalificeerd personeel staat in het rijtje van toprisico’s voor de zorg. Goede leerwerkplekken voor studenten zijn essentieel met het oog op de toekomstige arbeidsmarktvraag. Daarom bekrachtigden op woensdagavond 11 mei de Sint Maartenskliniek, de HAN en het ROC Nijmegen de samenwerking in het Leer- en INnovatie Team (LINT).

a5bd1f70-0cf7-11ee-990f-02565807075b Bestuurders HAN, Sint Maartenskliniek en ROC Nijmegen bekrachtigen samenwerking LINT. Toegevoegd door Carlijn Brinkman

SEECE: netwerk dat zorgt voor versnelling

Om een zinvolle bijdrage te leveren aan de energietransitie, is de HAN continu in gesprek met organisaties in de regio. Het SEECE-netwerk speelt hierin een belangrijke rol. “Een centre of expertise – zoals SEECE – wordt door bedrijven gezien als plek waar dingen in versnelling komen.”

437807 Openingswoord symposium 30 augustus 2022

Meer inspirerende verhalen over de organisatie

Van gewone AI naar intelligente AIEen woning die meedenkt en meevoelt met bewoners
5c33ac71-5ddd-11ee-8521-b57d05849b64 Oudere man wordt in dagelijkse bezigheden geholpen via technieken in huis
2b1f4d7c-0cef-11ee-8be3-02565807075b SEE, waterstofmoleculen
69acfa60-5bbb-11ee-a86f-f17a68126999 Beeld passend bij het project Helpende Hand, van het lectoraat Technologie voor Gezondheid.
Ruimtelijke inrichtingLogistiek aan het stuur
Stockfoto auto's in de mist
372455 Samenwerken is belangrijk in een innovatie ecosysteem.
279071 wijkverpleging thuiszorg met man thuis
132433 presentatie groente en fruit op tafel