De HAN bruist weer!

Zo kunnen we 2022 wellicht goed typeren. Want na bijna 2 jaar van lockdowns, pijlen volgen, handen wassen, afstand houden, versoepelingen en weer aanscherpingen van de richtlijnen, konden we begin 2022 écht afscheid nemen van de coronamaatregelen. En werd de HAN weer die bruisende leer-, onderzoek- en werkomgeving die het vóór corona was.

f4eef8e8-5973-11ee-8f0b-024215b4a989 College van Bestuur, Bridget Kievits, Rob Verhofstad, Yvonne de Haan

Een verademing voor veel studenten en medewerkers, die weer zonder restricties welkom waren om op onze campussen te studeren en werken. De opgedane ervaringen uit de coronaperiode namen we mee: blended onderwijs, digitaal toetsen en hybride werken - deels op de HAN en deels thuis.

Studentenwelzijn

De naweeën van de coronaperiode blijven echter voelbaar en merkbaar. Zo waren - en zijn - de vele berichten in de media over het afgenomen studentenwelzijn ook binnen de HAN herkenbaar. Net als berichten over het welzijn van werkenden en gevoelde werkdruk.
Het welzijn van medewerkers en studentenwelzijn had daarom in 2022 - en heeft nog steeds - meer dan ooit onze aandacht.

Helemaal wanneer er sprake is van een uitzonderlijke situatie. Het welzijn van onze studenten uit Oekraïne, Rusland en Belarus kwam in februari 2022 onder grote druk te staan door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Als HAN zijn we om deze studenten heen gaan staan en we hebben ze zo goed mogelijk ondersteund. Mentaal, praktisch en waar mogelijk financieel.

Het verschil maken

Als HAN-student sta je centraal. We willen dat elke student zich herkend, gezien en gehoord voelt. Dat is een van de fundamenten van ons Koersbeeld. We dagen onze studenten uit om zich te ontwikkelen tot ondernemende, betrokken en (zelf)reflectieve professionals. Zodat zij tijdens en na hun studie betekenisvol bijdragen aan arbeidsmarkt en samenleving. En zo het verschil maken op maatschappelijke vraagstukken. 

Samenwerken

Dat kunnen en willen we niet in ons eentje realiseren. De HAN staat midden in de maatschappij. Meer dan ooit werken we in ons onderwijs en onderzoek samen met het werkveld in de regio aan oplossingen en innovaties die slim, schoon, en sociaal zijn. Deze inspirerende vormen van co-creatie organiseren we vanuit onze opleidingen, lectoraten en centres of expertise. En vanuit de 3 zwaartepuntprogramma’s Fair Health, Sustainable Energy & Environment en Smart Region: multidisciplinair en academie-overstijgend zetten we steeds stappen vooruit. En dat doen we ook samen met inwoners, burgers, cliënten. Dat is goed voor de regio. Het brengt ons praktijkgericht onderzoek verder. Dat actualiseert en verrijkt onze opleidingen. En onze studenten en het werkveld worden daar elke dag beter van. 

Slimme, schone en sociale oplossingen

Met gepaste trots blikken we terug op 2022. De HAN bruist weer; in Arnhem, in Nijmegen en in de vele hybride leeromgevingen in de regio. Met uitdagend en flexibel onderwijs en innovatief praktijkgericht onderzoek hebben we ook in 2022 - samen met bedrijven en instellingen - een belangrijke bijdrage geleverd aan slimme, schone en sociale oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken van nu en morgen. Daarin willen we het verschil maken.

Trots

Dit HAN Jaaroverzicht 2022 toont een inkijk in de vele prachtige voorbeelden waarin onderwijs, onderzoek en werkveld elkaar versterken.

Veel lees- en kijkplezier!

Met vriendelijke groet,
Rob Verhofstad, Yvonne de Haan en Bridget Kievits
College van Bestuur HAN

Juni 2023