Nieuws

HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

LAURA MET ‘LOKAL’ WINNARES #HANENTREPRENEURS PITCH CONTEST!

Op dinsdagmiddag 12 januari vond de tweede online editie van de #HANtrepreneurs pitchcontest plaats. Tijdens het zeer kleurrijke en muzikaal aangeklede event pitchten zeven jonge student-ondernemers hun idee voor jury en publiek. Dankzij Joost Broeren (plezierige presentator) en Einte Visser (bedenker van concept en strakke regie) genoten zowel de studenten, de jury als het publiek van dit digitale ondernemersevent en verliep alles op rolletjes. Laura Mischie, gaf uiteindelijk de beste pitch over haar bedrijf ‘Lokal’ en werd de grote winnares van deze pitchcontest!

HAN redactie
22 januari 2021

Hoopvol en kwetsbaar. Omzien naar elkaar in tijden van corona.

De coronapandemie laat zien dat de gehele samenleving kwetsbaar is. De sociale kwaliteit staat serieus onder druk. Dat vereist meer dan maatregelen die inkomensondersteuning bieden, maar ook nadrukkelijk steun aan en investeringen in de sociale verbanden van mensen en redzaamheid van mensen. Het sociaal werk is daar onmisbaar in.

HAN redactie
21 januari 2021
vrouwen lopend door de stad, eentje met fiets, eentje met mobiel
Onderzoek

Non-directieve schrijfcoaching helpt studenten

Dat de taalvaardigheid van studenten met rasse schreden achteruit holt, is overal bekend. Niet alleen in het basisonderwijs is dit een punt van aandacht, ook in het hoger onderwijs speelt dit. Veel studenten worstelen met het schrijven van een opdracht, verslag of scriptie.

HAN redactie
21 januari 2021
NT2, anderstaligen in de klas
Studiehulp in coronatijd

Studiehulp door SV Fabulinus

Een mooi en succesvol initiatief: studievereniging Fabulinus biedt aan studenten van de lerarenopleidingen Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde en Biologie studiehulp aan in de vorm van bijles of hulp bij opdrachten of verslagen. Op deze manier kunnen studenten die moeite hebben met hun studie niet alleen bij hun docenten en medestudenten terecht, maar dus ook bij de studievereniging.

HAN redactie
18 januari 2021
studenten in klas docent staat voor de klas
Jaarlijks onderzoek

HAN doet weer mee aan Nationale Studenten Enquête

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een jaarlijks onderzoek onder bijna alle studenten in het Nederlandse hoger onderwijs. In de enquête geven studenten hun mening over hun opleiding aan een hogeschool of universiteit. Ook dit jaar doet de HAN weer mee aan de NSE.

HAN redactie
18 januari 2021
studenten in de klas
Aanpassingsvermogen en innovatie

Adapt at Work

Professionals krijgen steeds vaker te maken met veranderingen en uitdagingen die vragen om aanpassingsvermogen en innovatie. Wat heb je nodig om goed om te kunnen gaan met veranderingen en uitdagingen in je werk? Hoe ga je om met innovaties? En hoe integreer je dat in een opleiding?

HAN redactie
17 januari 2021
Studenten overleggen met laptop
Leerzaam, maar niet zonder slag of stoot

Samen werken aan het HAN waterstofvoertuig

Deze zomer is het eigen waterstofvoertuig van de HAN echt klaar. Studenten van de HAN werkten hiervoor samen met studenten van ROC Rijn IJssel. Eerlijk is eerlijk: dat ging niet zonder slag of stoot, maar het leverde uiteindelijk mooie resultaten op.

HAN redactie
15 januari 2021
werken aan een auto fiat doblo
Opfriscursus

Studenten startklaar om te vaccineren

Studenten van de bachelor-opleidingen Medische Hulpverlening en Verpleegkunde zijn in recordtempo startklaar gemaakt om COVID-vaccinaties toe te dienen. Daarmee geven de opleidingen direct gehoor aan een oproep van GGD Gelderland-Zuid.

HAN redactie
13 januari 2021
Studenten volgen een opfriscursus vaccineren om zich voor te bereiden op de COVID-vaccinaties.
Bestuur

2 nieuwe leden Raad van Toezicht

Met ingang van 1 januari 2021 zijn drs. Hugo Mans en drs. Huub Dekkers benoemd als leden van de Raad van Toezicht van de HAN. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur heten de nieuwe leden van harte welkom!

HAN redactie
12 januari 2021
close-up notitieblok tijdens hoorcollege
Literatuuronderzoek

Is er een relatie tussen parodontitis en obesitas?

Parodontitis (vergevorderde tandvleesontsteking) en obesitas komt vaker voor bij mensen uit een lagere sociaal-economische klasse, bij rokers en bij mensen met diabetes.

HAN redactie
11 januari 2021
docent kijkt mee tijdens praktijk oefening