HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Presentatie paper Praktisch ontwerpen en invoeren werkende proces Digital Twin

HAN-onderzoekers Menno Herkes en Gerlinde Oversluizen hebben een paper geschreven over het praktisch ontwikkelen van een werkende proces Digital Twin. Dit paper presenteren zij donderdag 23 juni om 14.40 tijdens de internationale MIM2022 conferentie.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
24 mei 2022
135960 Oog met technogie dat staat voor smart region
rekenonderwijs

Gepersonaliseerd leren met ict bij De Laak

Basisschool de Laak neemt deel aan de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd Leren met ict in het primair onderwijs. Het designteam van De Laak onderzoekt hoe het rekenonderwijs voor alle leerlingen beter kan aansluiten bij het niveau van de individuele leerling en kan tegemoetkomen aan de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met inzet van ict hierbij.

HAN Redactie
24 mei 2022
363268 Po en Vo tablet kinderen
Samenwerken met het netwerk van jongeren

Steunfiguren in de jeugdzorg

Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat samenwerken met het sociaal netwerk, en specifiek steunfiguren, van gezinnen belangrijk is om de hulp aan jongeren en gezinnen succesvol te maken. Steunfiguren spelen een belangrijke rol in het voorkomen dat problemen escaleren waarbij inzet van zwaardere zorg (zoals uithuisplaatsing) onvermijdelijk wordt. Hoe kijken jongeren, ouders/opvoeders en jeugdprofessionals aan tegen steunfiguren in de jeugdzorg? De HAN doet hier onderzoek naar, help jij (anoniem) mee?

HAN Redactie
23 mei 2022
68452 voltijd campagne header 2studenten 2019
Aanbod onderwijsprofessionals

HAN Educatie PRO: een leven lang ontwikkelen in het onderwijs

Ben je werkzaam in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of mbo en wil je je als docent blijven ontwikkelen? Wil je mee kunnen gaan met de veranderingen in het onderwijs? Met de trainingen en cursussen van HAN Educatie PRO vergroot je jouw kennis en vaardigheden om nog beter onderwijs te verzorgen.

HAN Redactie
23 mei 2022
33033 studenten luisteren naar docent

Module ‘Verdieping’ van Master Vaktherapie nu ook los te volgen

Vanaf studiejaar 2022-2023 biedt de Masteropleiding Vaktherapie de module ‘Verdieping Vaktherapie’ los aan. De coördinator van deze Master, Bart Engelen, en bijzonder lector Suzanne Haeyen zijn enthousiast.

HAN Redactie
23 mei 2022
82155 studenten close lachen
iXpod

In de beleving leer je meer

Docent bij het Graafschap College, Jeroen de Graauw is deze maand gecertificeerd als procesbegeleider van een iXperium designteam. Jeroen werkte afgelopen jaar in een iXperium designteam aan de vraag in welke mate belevingsgericht leren met inzet van nieuwe technologie positief kan bijdragen aan de motivatie van studenten en het leerrendement.

HAN Redactie
23 mei 2022
406997 Meisje met 3dbril op. Als beeld bij ixpod
ONDERWIJS INNOVEREN EN VERRIJKEN

Innovatiefestival South by Southwest in Austin Texas

In maart bezochten docenten, onderzoekers, projectleiders en managers vanuit verschillende academies het innovatiefestival South by Southwest (SxSW) in Austin Texas. Hier geven futuristen over de hele wereld hun kijk op de toekomst van technologische ontwikkelingen. Op 19 mei kwamen de collega’s samen voor een netwerkbijeenkomst.

HAN Redactie
23 mei 2022
406995 Clark, Dinet en Bas tijdens SxSW. iXperium
FastSwitch Onderwijs via HAN Educatie

Snelle carrièreswitch naar het onderwijs

Het lerarentekort groeit en er worden nog grotere grote tekorten verwacht in de nabije toekomst. Er lopen diverse trajecten om te proberen deze tekorten terug te dringen. HAN Academie Educatie werkt hier graag aan mee.

HAN Redactie
23 mei 2022
Docent aan het lesgeven

AMM Academieraad zoekt jou!

HAN Redactie
23 mei 2022
115151 Social Work Internationale Klas
Toetsconferentie 2022

Workshop over toets spanningen bij docenten

Tijdens de HAN Toetsconferentie 2022 kregen onderwijsprofessionals de kans om deel te nemen aan workshops. Zo ook voor de workshop van onderzoeker bij de Hogeschool Utrecht, Kitty Meijer: ‘Spanningen en dilemma’s en hun invloed op toetsbekwaamheid.’

HAN Redactie
23 mei 2022
397461 toetsconferentie, workshop, Kitty Meijer