HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Een Welkome Wijk

Werkzame factoren van wijkaanpak bij psychische kwetsbaarheid van mensen

Om de aanpak ‘Een Welkome Wijk’ op te zetten in gemeenten binnen de regio Arnhem en Nijmegen, wordt goed samengewerkt met verschillende partners. Deze aanpak, ontwikkeld door Mind, bestaat uit bewustwordingsbijeenkomsten voor professionals, vrijwilligers en bewoners over omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid in de wijk. De HAN en het Trimbos-Instituut doen onderzoek naar de werkzame factoren van de aanpak. Op maandag 11 oktober deelden zij de eerste inzichten tijdens een regionale kennisdeelsessie.

HAN Redactie
25 oktober 2021
null
HAN VDO Gezondheid

3 post-hbo opleidingen ingeschaald op NLQF6

Nadat in april 2020 de opleidingskwalificatie van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) is ingeschaald op NLQF niveau 6, zijn er nóg 3 post-hbo opleidingen bij gekomen. Dit betreffen de opleidingen Pijnconsulent, Transferverpleegkundige en Arboverpleegkundige. Die zijn sinds medio oktober 2021 ook ingeschaald op het kwalificatieniveau NLQF6. En daar zijn we trots op!

Dorothea Koletsos
22 oktober 2021
345394 Taart t.b.v. de inschaling van Arboverpleegkundige, Transferverpleegkundige en Pijnconsulent op NLQF6
Master Vaktherapie

Eerste groep vaktherapeuten afgestudeerd aan de Master Vaktherapie

De Master Vaktherapie is een unieke opleiding die in 2019 bij de HAN van start is gegaan. De eerste groep vaktherapeuten is nu afgestudeerd. Met de titel 'Master of Arts' gaan deze 17 vaktherapeuten verder op de ingeslagen weg van professionalisering, onderbouwing en innovatie van vaktherapie. Voor zowel de therapeuten zelf als het vak een belangrijke mijlpaal. De onderzoeken en innovaties van zijn gebundeld in een speciaal uitgebracht abstractboekje.

Annelies Achterberg
22 oktober 2021
345320 Voorkant van het abstractboekje van de studenten van de Master Vaktherapie
Succesvolle meetings

Online Bedrijvenmarkt Built Environment

De Bedrijvenmarkt Built Environment is dé place to be om studenten en het bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen. Dat bleek ook 6 oktober jl. weer. 234 studenten Civiele Techniek en Bouwkunde stelden zich voor aan één of meer van de 58 deelnemende bedrijven.

HAN Redactie
21 oktober 2021
147693 toolbox laptop knieen
Academie Gezondheid en Vitaliteit

Post-hbo training Succesvol Samenwerken in Wijknetwerken vernieuwd

De zorg voor patiënten dan wel cliënten verplaatst zich steeds meer naar de eerste lijn: de wijk. De complexiteit van de zorgvraag neemt toe. Hoe zet je als zorg- en welzijnsprofessional samen met collega’s de hulpvrager centraal? De training Succesvol Samenwerken in Wijknetwerken biedt handvatten voor integraal werken in een vernieuwde, efficiënte opzet van maar 5 dagdelen!

Dorothea Koletsos
20 oktober 2021
32673 vrouw met gele trui lacht tijdens gesprek
Omscholingstraject

Deelnemers Make IT Work geven eindpresentatie

Tien deelnemers van het omscholingstraject Make IT Work verzorgden op 15 oktober hun eindpresentatie. Vol trots lieten zij het behaalde resultaat van het afgelopen half jaar zien tijdens de projectpresentatie van een webapplicatie.

HAN Redactie
20 oktober 2021
33946 Presentatie, presenteren, vergaderen
Promotie Martina de Witte

Minder stress door muziektherapie

Stress verminderen door muziek en muziektherapie? Martina de Witte, onderzoeker en docent bij de HAN, onderzocht de effecten en toepassing van muziekinterventies bij mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor stress. Op 28 oktober promoveert zij aan de Universiteit van Amsterdam op haar onderzoek.

HAN Redactie
19 oktober 2021
90865 Groepsles
Podcast

iXpod: Hoe krijg je leerlingen actiever en gemotiveerder?

Als je leerlingen actiever en gemotiveerder wilt krijgen is de autonomie van de leerling een belangrijke factor. Leraar Christel Janssen Steenberg vertelt in de nieuwe aflevering van iXpod hoe zij haar leerlingen meer autonomie geeft en samen met de leerlingen keuzes maakt hoe en waarmee de leerlingen aan de slag gaan.

HAN Redactie
19 oktober 2021
82163 studenten discussieren en luisteren
Beste Studies 2021

Zilver voor Civiele Techniek in Elseviers Beste Studies

Elseviers Weekblad vergelijkt jaarlijks de voltijdopleidingen op bachelor- en masterniveau. De opleiding Civiele Techniek kreeg dit jaar een zilveren medaille, gebaseerd op de resultaten van de Nationale Studentenenquête.

HAN Redactie
18 oktober 2021
341903 geopende stuw en sluis bij driel bij hoog water 2021 civiele techniek
Topopleiding

Goud voor master Circulaire Economie in EW Beste Studies 2021

De opleiding master Circulaire Economie krijgt met een gouden medaille de hoogste waardering in Elsevier’s Beste Studies 2021 die deze week in EW Weekblad is gepubliceerd. Zeer trots is de opleiding op deze erkenning. Een bevestiging van de kwaliteit en vooral de waardering van onze studenten daarvan!

HAN Redactie
15 oktober 2021
Overleg