HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Aantrekkelijke studieroutes

Meters maken met flexibilisering van onderwijs

Vanaf studiejaar 2023-2024 starten alle bachelors en masters van de Academie Educatie met flexibel onderwijs. We doen dat om beter aan te sluiten op de leerbehoefte van studenten. En om meer kansen te bieden aan werkenden die leraar willen worden. Hoever zijn we al op weg?

HAN Redactie
13 juni 2022
352611 beeld voor bij project flexibilisering AE
Daan Moerkerk

Nieuwe Coördinator Duurzaamheid: "Doen wat je zegt, daar gaat het om!"

Even voorstellen: de nieuwe Coördinator Duurzaamheid van de HAN. De wat? De Coördinator Duurzaamheid dus. Daan Moerkerk maakt zichtbaar wat de HAN aan duurzaamheid doet en voert het mantra 'practice what you preach' binnen de schoolmuren verder door.

HAN Redactie
10 juni 2022
345132 Een huis tussen de bladeren. Duurzaam bouwen.
Kennisvlog

Stuurkracht van startende leraren

In de kennisvlog van het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren vertelt lector 'Naar een meervoudige professionaliteit van leraren', Helma Oolbekkink, over haar onderzoek naar stuurkracht van startende leraren.

HAN Redactie
09 juni 2022
259507 ALPO leraar staat voor de klas en telt op haar vingers
Debat

Toekomst Musculoskeletaal Fysiotherapeut

De Master Musculoskeletale Revalidatie (MMR) aan de HAN organiseerde op 8 juni een debat over de toekomst van musculoskeletale revalidatie ter ere van het 10-jarig bestaan van de opleiding. Oud- studenten, studenten, docenten en collega's spraken met elkaar over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en hoe de musculoskeletaal fysiotherapeut van de toekomst eruit zou kunnen zien.

HAN Redactie
09 juni 2022
414140 nieuwsbericht debat toekomst mmr dat op 8 juni plaatsvond.
Civiele Techniek

De zoon van CvB-voorzitter, Rob Verhofstad afgestudeerd

Lucas Verhofstad is half juni afgestudeerd. Deze 22-jarige lange en rustige jongen deed Civiele Techniek op de HAN. Dezelfde hogeschool waar zijn vader Rob voorzitter is van het College van Bestuur. Hoe kijkt Lucas terug op zijn opleiding en in het bijzonder op de ‘samenwerking’ met zijn vader?

HAN Redactie
09 juni 2022
415857 Lucas Verhofstad en Rob Verhofstad bij afstuderen Lucas.
RAAK-PRO subsidie voor nieuw onderzoeksproject

Enactive Mind Autisme: van denkwijze naar werkwijze

Aan het HAN-lectoraat Volwaardig Leven met Autisme is de RAAK-PRO subsidie toegekend voor het project ‘Enactive Mind Autisme: van denkwijze naar werkwijze.’ Lector Jan-Pieter Teunisse is zeer blij met het nieuws.

HAN Redactie
08 juni 2022
234460 null

Zomerrooster HAN SENECA Fitness

Van 2 juli tot en met 28 augustus geldt in onze fitness het zomerrooster. Dit betekent dat er aangepaste openingstijden zijn en dat er geen groepslessen volgens het groepslessenrooster worden gegeven. Wel kun je op maandag, woensdag en in het weekend meedoen aan de Power Workout!

HAN Redactie
08 juni 2022
305277 Jonge man in fitnesszaal
Onderzoek

Wouter Sluis-Thiescheffer nieuwe lector Media Design

De nieuwe lector Media Design bij de HAN is Wouter Sluis-Thiescheffer. Hij volgt Thea van der Geest op die in april met pensioen ging. Wouter houdt zich als doorgewinterde design onderzoeker al jaren bezig met de vraag hoe we technologie een menselijke maat kunnen geven.

HAN Redactie
08 juni 2022
410725 Portretfoto lector Wouter Sluis-Thiescheffer
Kennistafel

Vraagstukken bij gepersonaliseerd leren met ict

Eind mei verscheen de publicatie “Vraagstukken bij gepersonaliseerd leren met ict” van de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict.

HAN Redactie
07 juni 2022
412197 Kennistafel coverfoto jongen en meisje
Samenwerken met het netwerk van jongeren

Steunfiguren in de jeugdzorg

Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat samenwerken met het sociaal netwerk, en specifiek steunfiguren, van gezinnen belangrijk is om de hulp aan jongeren en gezinnen succesvol te maken. Steunfiguren spelen een belangrijke rol in het voorkomen dat problemen escaleren waarbij inzet van zwaardere zorg (zoals uithuisplaatsing) onvermijdelijk wordt. Hoe kijken jongeren, ouders/opvoeders en jeugdprofessionals aan tegen steunfiguren in de jeugdzorg? De HAN doet hier onderzoek naar, help jij (anoniem) mee?

HAN Redactie
02 juni 2022
68452 voltijd campagne header 2studenten 2019