HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Mentale gezondheid SEH-professionals tijdens COVID-19

EMPLE-studie

Sinds de start van de COVID-19 pandemie krijgen professionals op de spoedeisende hulp (SEH) hier dagelijks mee te maken. De Emergency care professionals Mental health PrevaLEnce study during COVID-19 (EMPLE)-studie maakt de mentale gezondheid van SEH-professionals gedurende COVID-19 inzichtelijk.

HAN Redactie
279037 ambulance ingang spoedeisende hulp SEH
Project

Hoe begrijpelijk zijn brieven en webteksten van de overheid?

Een aanslag van de gemeente of nieuws over een zorgaanvraag op je deurmat of in je mailbox: iedereen krijgt weleens een bericht van de overheid. Het is belangrijk dat deze teksten voor iedereen goed te begrijpen zijn. Zijn ze dat ook? In opdracht van het Ministerie BZK en de Nederlandse Taalunie onderzoeken wij de begrijpelijkheid van teksten over betaling en zorg.

HAN Redactie
316647 Man leest overheidsbrieven aan tafel
Samenwerken in het sociale domein

Leerlijn Betekenisvolle Samenwerking

Een leerlijn is samenhangend onderwijsprogramma met een logische opbouw van kennis en vaardigheden. De leerlijn 'Betekenisvolle samenwerking' draagt bij aan duurzame en actuele kennis rondom het thema samenwerking.in het sociale domein.

HAN Redactie
32942 kind met ouder wijst op ipad
Project

Rapportagetool voor digitale toegankelijkheid

Onderzoekers en ontwikkelaars van het HAN lectoraat Inclusive Digital Design & Engineering (IDD&E) hebben gewerkt aan het herontwerp, de update en de uitbreiding van de WCAG-EM rapportagetool voor digitale toegankelijkheid. Deze tool ondersteunt auditors van websites bij het volgen van een stapsgewijs proces om complete websites te evalueren en de resultaten als een gestructureerde rapportage te delen.

HAN Redactie
32148 Klassensessie computerlokaal, FEM Logistics
Een onderzoek naar samenwerking met steunfiguren uit het eigen sociale netwerk in de jeugdzorg

Steunfiguren in de jeugdzorg!

We onderzoeken de samenwerking tussen jeugdprofessionals, gezinnen en steunfiguren uit het eigen netwerk. Een steunfiguur biedt steun aan een jongere en/of anderen in het gezin vanuit een bestaande sociale relatie die natuurlijk ontstaan is. Denk hierbij aan familie, buren, vrienden of bekenden.

HAN Redactie
401995 steunfiguren huiswerk
Project

Decentrale Waterstof Sprong (DWS)

Wij zijn ervan overtuigd dat waterstof als energiedrager als onderdeel van slim gestuurde, decentrale energiesystemen een rol in de energietransitie gaat spelen. Met praktijkgerichte onderzoek als brug tussen universitaire ontwikkeling en de praktijk zien wij een belangrijke rol voor ons weggelegd.

HAN Redactie
Telefoons internationaal
Onderzoek

Onderzoek leningen Gelderland valoriseert

Stichting Fondsbeheer Gelderland valoriseert is een fonds dat publiek gefinancierde kennis wil laten doorontwikkelen. Vanaf de start in 2012 zijn er 56 bedrijven geweest die financiële ondersteuning hebben gekregen. Dit jaar zullen de leningen en het restant contante middelen aan Oost NL overgedragen worden. Hierna zal de stichting GV opgeheven worden. De stichting wil voor opheffing terugkijken op de resultaten vanaf de start en ‘good practices’ verzamelen.

HAN Redactie
57924 Stockbeeld interessegebied gedrag en maatschappij
Onderzoek

Quick-scan POP’HUB

Vanaf september 2020 is de POP’HUB als pilot gestart. De gemeente Nijmegen wil een quick-scan uitvoeren naar de gepercipieerde toegevoegde waarde van de POP’HUB.

HAN Redactie
384321 Knoop doorhakken studiekeuze vraagtekens
Project

Toekomstbestendig Slim, Schoon en Sociaal: 3S-tool

2ejaars-studenten Bedrijfskunde gaan met bedrijven in gesprek over hoe Slim, Schoon en Sociaal ze zijn. Door middel van een vragenlijst 'scannen' ze de bedrijven. Praktijkpartner RvN@ draagt bedrijven aan, studievereniging Nexus matcht de studenten en docenten Bedrijfskunde begeleiden het project.

HAN Redactie
283182 HAN Toekomstfestival themasessie Samen Slim (Smart Region) 3
Project

Samenwerken aan Duurzaam Herstel

HAN-onderzoekers, de deeltijdopleiding Social Work en RIBW AVV onderzoeken samen de begeleiding van cliënten met een ernstig psychiatrische aandoening. Hoe kunnen de cliënt, zijn formele en informele netwerk zo samenwerken dat de begeleiding optimaal aansluit bij de cliënt en zijn leven?

HAN Redactie
student luistert in les