HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

Zintuigenlabo

Hoe maken we vanuit onze zintuigen contact? HAN-onderzoeker Meike Heessels en sociaal ontwerper Sanneke Duijf zijn het zintuigenlabo opgestart om dit te onderzoeken. We zijn een groeiende groep met ervaringsdeskundigen van de STERKplaats Nijmegen, coaches, onderzoekers, studenten en docenten.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
427883 Project Zichtbaar maken wat werkt van HAN Lectoraat Ethiek van Verbinding voor mensen met een verstandelijke beperking, vormgever Sanneke Duijf

Professioneel Meesterschap

Tweedejaars studenten Bedrijfskunde werken aan opdrachten van bedrijven op het gebied van procesmanagement en -verbetering. Waar mogelijk bij bedrijven in huis. Zo is de afstand tussen opdrachtgever en student, tussen praktijk en theorie en tussen onderwijs, onderzoek en werkveld zo klein mogelijk.

HAN Redactie
407979 Foto Bedrijfskunde voltijd Nijmegen, klassetting en studenten samenwerken
Technologie ondersteunt kwetsbare jongeren

Onderzoeksproject eCoach methode

Hoe kan technologie jongeren die in een kwetsbare positie verkeren, helpen bij het vergroten van hun zelfstandigheid in de samenleving? In dit project ontwikkelen we de eCoach methode. Deze methode helpt zorgprofessionals om jongeren te begeleiden in het samenstellen van betekenisvolle, op maat gesneden ondersteunende technologie.

HAN Redactie
144135 Telefoons internationaal

Participatie met perspectieven: arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders

Het project Participatie met perspectieven richt zich op de arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders. In Nederland is deze groep ondervertegenwoordigd wat betreft arbeidsparticipatie. Hoe kunnen publieke professionals op passende wijze vrouwelijke statushouders begeleiden naar werk?

HAN Redactie
413231 Post-hbo Bedrijfskunde, praten, samenwerken, overleggen, overleghokje, Ruitenberglaan 31, 2022

Gelijkwaardige samenwerking

Wat verstaan we onder gelijkwaardig samenwerken? Waarom is het zo belangrijk? Doen we wat we zeggen? Goede samenwerkingsrelaties van professionals met jeugdigen, ouders, hun sociale systeem én met andere betrokken hulpverleners zijn cruciaal.

HAN Redactie
31751 studenten op straat met kaartjes in hand
Mentale gezondheid SEH-professionals tijdens COVID-19

EMPLE-studie

Sinds de start van de COVID-19 pandemie krijgen professionals op de spoedeisende hulp (SEH) hier dagelijks mee te maken. De Emergency care professionals Mental health PrevaLEnce study during COVID-19 (EMPLE)-studie maakt de mentale gezondheid van SEH-professionals gedurende COVID-19 inzichtelijk.

HAN Redactie
279037 ambulance ingang spoedeisende hulp SEH
Project

Sociaal perspectief van en voor ouderen met autisme

Veel volwassenen met autisme gaan gebukt onder ernstige sociale problemen. Mogelijk zijn die problemen bij ouderen met autisme nog groter, maar daar is nauwelijks onderzoek over bekend. Ook zijn er voor deze categorie nauwelijks aantoonbaar manieren bekend om hun kwaliteit van leven te verbeteren.

HAN Redactie
405602 ouderen autisme
Project

Hoe begrijpelijk zijn brieven en webteksten van de overheid?

Een aanslag van de gemeente of nieuws over een zorgaanvraag op je deurmat of in je mailbox: iedereen krijgt weleens een bericht van de overheid. Het is belangrijk dat deze teksten voor iedereen goed te begrijpen zijn. Zijn ze dat ook? In opdracht van het Ministerie BZK en de Nederlandse Taalunie onderzoeken wij de begrijpelijkheid van teksten over betaling en zorg.

HAN Redactie
316647 Man leest overheidsbrieven aan tafel
Samenwerken in het sociale domein

Leerlijn Betekenisvolle Samenwerking

Een leerlijn is samenhangend onderwijsprogramma met een logische opbouw van kennis en vaardigheden. De leerlijn 'Betekenisvolle samenwerking' draagt bij aan duurzame en actuele kennis rondom het thema samenwerking.in het sociale domein.

HAN Redactie
32942 kind met ouder wijst op ipad
Project

Rapportagetool voor digitale toegankelijkheid

De WCAG-EM rapportagetool voor digitale toegankelijkheid is geupdatet en uitgebreid. Onderzoekers en ontwikkelaars van het HAN lectoraat Inclusive Digital Design & Engineering (IDD&E) hebben aan dit herontwerp gewerkt. Deze tool ondersteunt auditors van websites bij het volgen van een stapsgewijs proces. Zo kunnen complete websites worden geëvalueerd en zijn de resultaten als gestructureerde rapportage te delen.

HAN Redactie
32148 Klassensessie computerlokaal, FEM Logistics