HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project EFFEMPART

Samenwerken met familie op de IC: werkt het?

In het project EFFEMPART scherpen we de beoogde interventie uit onze oorspronkelijke studie 'Familieparticipatie op de Intensive Care' aan met input vanuit focusgroepen met IC professionals en patiënten en naasten. We vullen deze ook aan met extra verrichtte activiteiten gedurende de COVID periode.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
202081 Voltijd student Verpleegkunde en docent aan het bed van patiënt meten bloeddruk-2
Project

Toolkit voor onderzoekende leraren

Door zelf onderzoekend te werk te gaan kunnen leraren, op basis van gegevens die ze verzamelen over hun leerlingen en eigen handelen, aan de slag met het verbeteren van het onderwijs in hun eigen klas en team.

HAN Redactie
363264 kinderen op laptop
Project

Oefenverlof met student

Zowel uit de literatuur als de praktijk blijkt dat de overgang van een klinische revalidatiefase naar huis voor veel mensen na een beroerte lastig is. Dit was ook het geval bij de CVA-cliënten in het ZZG Herstelcentrum.

HAN Redactie
237719 oude man, hand met stok

Optimale inzet NAH-trainingshuis SIZA

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) heeft grote impact op alle domeinen van het functioneren. Alle stakeholders ervaren een kloof tussen zorgbehoeften in de revalidatie- en chronische fase. In het Siza NAH-Trainingshuis (NAH-T) wonen en trainen mensen met NAH 2 jaar om te leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel, ten einde deze kloof te dichten.

HAN Redactie
247909 Het Dorp Arnhem zorginstelling
Project

Optimalisatie spasticiteitsmanagement Klimmendaal

Binnen Klimmendaal worden veel mensen met een centraal neurologische aandoening behandeld voor hun spasticiteit. Professionals hebben vragen over nieuwe behandelopties. Verder bestaat de indruk dat niet alle patienten met spasticiteit, die behandeld zouden moeten worden in een revalidatiecentrum, ook daar behandeld moeten worden.

HAN Redactie
109952 vrouwelijke fysiotherapeut die vrouwelijke patiënten testen voor revalidatie slikken
monitoring

Het LeerLab

Eigentijds onderwijs steekt anders in elkaar dan traditioneel onderwijs. De focus ligt er op zelfregie en inspelen op de behoefte van de leerlingen.

HAN Redactie
259585 Alpo leraar en studenten kijken elkaar lachend aan

Versterken van samenwerken door interprofessioneel leren

In dit project ontwikkelen, testen, evalueren en implementeren we gezamenlijk onderwijs en casuïstiekbespreking voor bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. Met als doel de communicatie en samenwerking tussen deze beroepsgroepen in het poortwachtersproces te verbeteren.

HAN Redactie
30809 twee mannen wijzen op laptop

Doorontwikkeling BAR-instrumentarium

In dit project ligt de focus op (door)ontwikkeling, onderbouwing en evaluatie van het BAR-instrument en de bijbehorende leidraad. Het is van belang afstemming te vinden tussen de betrokken professionals en de arbeidsbelastbaarheid en re-integratiemogelijkheden te verbeteren.

HAN Redactie
30799 groep mensen achter laptop informeel

Richtlijn reïntegratie - Samen kwaliteit versterken

Het project Richtlijn Reïntegratie maakt deel uit van het programma Professionalisering Poortwachtersproces. De richtlijn geeft aanbevelingen voor het arbeidsdeskundig handelen bij verzuim en reïntegratie. De richtlijn is ontwikkeld in het kader van de nieuwe Wet Verbetering Poortwachtersproces.

HAN Redactie
collega's in gesprek op kantoor
Project

Save the Tiger!

Large wild cats are declining all over the globe. The reason is not only because of illegal hunting and poaching but more importantly because of habitat loss, habitat fragmentation and deterioration. Moreover, humans act as a competing top-predator by hunting the prey of large cats. Project ‘Save the Tiger!’ focuses on water and grassland management to save the tiger, the largest and most endangered among large cats with only ca. 4000 individuals left in the wild of Asia.

HAN Redactie
357504 tijger. SRM. SRM project Save the Tiger!