HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

Netwerk Implementatie Preventie door wijkverpleegkundigen

Wijkgerichte preventie van gezondheidsproblemen is belangrijk om de druk op de gezondheidszorg te verlichten. Hoe kunnen we komen tot een nieuw landelijk structureel netwerk van praktijk- en kennispartners gericht op de wijkverpleging om implementatie van wijkgerichte preventie te bevorderen?

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
35638ff2-0cfc-11ee-9259-02565807075b onderzoek drietal overleg lectoraat wijkverpleging
Project

RENEW 2.0: Beter Doen door Beter Laten

Ouderen met meervoudige en complexe problemen blijven langer thuis wonen. Hierdoor ontstaat druk in het schaarse werkveld van wijkverpleegkundigen. Het terugdringen van zorg zonder toegevoegde waarde in de thuissituatie is een belangrijke stap naar veiligere en duurzamere zorg.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
279071 wijkverpleging thuiszorg met man thuis
Project

Wie Zorgt

Er is inmiddels al een zorginfarct gaande. Te korten in de zorg, met wel een toenemende vraag naar zorg. Mensen worden steeds ouder, en moeten langer thuis blijven wonen. Het doel van dit onderzoek is om een intelligente thuisomgeving te creëren dat mensen met dementie ondersteunt in de dagelijkse activiteiten, specifiek eten & drinken.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
5c33ac70-5ddd-11ee-84ec-b9b1abbb046b Ouder dame wordt in dagelijkse bezigheden geholpen via technieken in huis
Project

Effectieve social media content voor gemeenten

In dit project kijken we d.m.v. literatuuronderzoek, statistieken en een inhoudsanalyse wat goed lopende berichten zijn op de LinkedIn, Facebook en Instagram pagina's van gemeenten Doetinchem, Lingewaard en Winterswijk.

HAN Redactie
Student achter laptop met Studielink pagina
Onderzoeksproject

The Organized Digital Factory

We ontwikkelen voor mkb-maakbedrijven een Operations Digital Twin om doorlooptijden kort en betrouwbaar te maken.Productieplanning en -besturing is complex en de traditionele wijze is te statisch: realtime procesbeheersing is belangrijk. Een ODT plant optimaal en reageert realtime op wijzigingen.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
560329 Man met tablet kijkt naar robotarmen in Digitale Fabriek
Project

Senior Designs

Om ouderen langer thuis te laten wonen zijn technologische hulpmiddelen meer en meer nodig. In dit project gaan we uit van de creativiteit en competentie van ouderen. We analyseren vindingrijke oplossingen van ouderen en vertalen deze naar prototypes, toolkits en producten voor ouderen.

HAN Redactie
340604 Verpleegkundige met senior in bejaardentehuis

Persoonlijke en Professionele Identiteit van leraren

Wie je bent als leraar -en als opleider van leraren- is van grote invloed op je werk, je ervaringen en hoe je daarvan leert. Het is daarom van belang aandacht te hebben voor de persoonlijke professionele identiteit ( PPI) van leraren en hun opleiders.

HAN Redactie
5f524456-0cf8-11ee-9da7-02565807075b Bedrijfskunde deeltijd, studeren, samenwerken, overleggen, laptop, hal, Ruitenberglaan 31, 2022

Keuzehulp Samen beslissen in re-integratie bij psychische klachten voor werkenden

Wat vervelend dat je psychische klachten ervaart en je je werk niet meer (goed) kan uitvoeren. Wist je dat ruim 15% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder psychische klachten ervaart? En dat 8% van de werkenden uitvalt op het werk door psychische klachten? Weet dus dat je er niet alleen voor staat.

HAN Redactie
8fe5867a-0cfb-11ee-bedd-02565807075b communicatie docent en student in gesprek
Project

Dat Smaakt Naar Meer

Voeding en mondgezondheid hangen met elkaar samen. Diëtisten en mondhygiënisten geven aan dat zij graag beter gebruik maken van elkaars expertise. Echter, zij weten op dit moment onvoldoende van elkaars deskundigheid en weten elkaar niet te vinden en hebben ze handvatten nodig te hebben om deze samenwerking vorm te geven.

HAN Redactie
539918 Mensen maken een praatje

Leren en ontwikkelen binnen Nederlandse gemeenten

Het leer en ontwikkel-beleid van een gemeente speelt een belangrijke rol om gemeentes en hun medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Maar hoe organiseren gemeenten dit beleid? Deze vraag onderzoeken we in dit project.

HAN Redactie
512956 Twee vrouwen in gesprek in een kantoorsetting. Ze lachen en hebben een laptop en papieren.