HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

Duurzame bereikbaarheid campus Arnhem

Filerijden vanaf de stoplichten tot aan een volle parkeerplaats. Nog net de trein voor je neus zien wegrijden en je busaansluiting missen. Het lectoraat Smart Business werkt aan oplossingen: de bereikbaarheid van de Arnhemse grote onderwijsinstellingen moet beter én duurzamer.

HAN Redactie
193032 automotive engineering gebouw campus arnhem ruitenberglaan
Onderzoek

Op de voet gevolgd: verduurzaming belastingstelsel

Kan fiscaal advies bijdragen aan de transitie naar duurzaamheid? Ja!, zegt het HAN associate lectoraat Sustainable Finance and Tax.

HAN Redactie
343394 Foto van rekenmachine en grafieken voor projectpagina Associate lectoraat Sustainable Finance & Tax
Onderzoeksproject

Integraal Robotiseren

Met dit onderzoek naar robottechnieken willen we een praktijkvraag beantwoorden. Welke kansen bieden robottechnologieën gezien de uitdagingen van de krappe arbeidsmarkt en de snel veranderende, variabele klantvraag?

HAN Redactie
389737 Medewerker werkt op tablet met robots / robotics
Onderzoeksproject

Mens-robot samenwerking

Met dit project willen we een onderzoeksvraag beantwoorden. Die luidt: Hoe kunnen robotarmen effectief worden ingezet in productie van wisselende kleine series?

HAN Redactie
234465 null
Project

Samenwerkingskwesties in het jeugddomein

Goede samenwerkingsrelaties van professionals met cliënten, hun sociale systeem én met andere betrokken hulpverleners zijn cruciaal. Ze zijn een belangrijke voorspeller voor het resultaat van hulp aan jeugdigen en gezinnen. De HAN onderzoekt hoe goede samenwerkingsrelaties tot stand komen.

HAN Redactie
364251 Stockfoto met kinderen voor rapportage kennisupdate
Project

Studentenproject Samenwerkingskwesties in beeld

In dit project analyseren studenten beeldopnames van hulpverleningsgesprekken gemaakt door jeugdzorgprofessionals. De studenten maken hiervoor gebruik van een speciaal ontwikkeld meetinstrument. De betrokken jeugdzorgprofessionals ontvangen van de studenten zowel mondeling als schriftelijk feedback op de samenwerkingsrelatie tussen hen en de cliënten.

HAN Redactie
347963 Lo-res. Groep van 4 studenten in overleg aan tafel in algemene ruimte HAN.
Project

In de war over verwardheid

Op verschillende fronten is er steeds meer aandacht voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Op het gebied van beleid, zoals de ambulantisering van de zorg, in de praktijk, zoals het ontwikkelen van verschillende aanpakken en in de publiciteit, rondom personen met verward gedrag.

HAN Redactie
studenten overleggen
Project

Inclusieve basis voor de toekomst

Een inclusievere arbeidsmarkt is belangrijk voor de mens en maatschappij. Een arbeidsmarkt waar iedereen naar wens en vermogen mee kan doen. In het project “Een inclusieve basis voor de toekomst” ontwikkelen we hiervoor een onderwijsaanbod. Zo rusten we studenten toe om hieraan bij te dragen.

HAN Redactie
376723 Stockfoto voor werkplaats sociaal domein Arnhem en Nijmegen

Masterclasses Covid-19 en sociale verbondenheid

Wat is de impact van covid 19 op sociale verbondenheid en leefbaarheid? Deze vraag stond centraal in het leernetwerk COVID-19 en sociale verbondenheid, welke door het post-hbo onderdeel van de Academie Mens en Maatschappij (HAN) samen met de provincie Gelderland is georganiseerd. Doel van het leernetwerk was om actuele kennis en ervaring samen te brengen en met elkaar delen.

HAN Redactie
232299 Studenten buiten op bankje met mondkapjes op. Social distancing. Anderhalve meter. Covid19. Corona.
Terugblik

Online sessies Impact in het sociale domein

De HAN, Hogeschool Zuyd en de HU organiseerden op 1 en 21 februari vanuit de Werkplaatsen Sociaal Domein online bijeenkomsten over co-creatie in beleid en impact van het sociaal werk. Op 15 maart is de laatste bijeenkomst.

HAN Redactie
234512 wijkcentrum sociaal samenwerken