Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen

Leeratelier Betekenisvol contact in de wijk

Welke voorzieningen en gemeenschappen zijn er in de buurt? In hoeverre zijn die laagdrempelig en toegankelijk voor alle buurtbewoners? Dit soort collectieve vraagstukken staan in het leeratelier Betekenisvol contact in de wijk centraal.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Studenten zitten samen op een bank, te chillen/relaxen. In gebouw K35.
Project

Groene keuzes in de Acute Intensieve Zorg, in 5 stappen naar verbetering

De zorg zorgt voor 7,3% van de Nederlandse CO2 uitstoot. Doel van dit project is om zorgprofessionals goed onderbouwde, praktische handvatten voor CO2-reductie te geven, welke kunnen bijdragen aan het maken van meer duurzame keuzes binnen de behandeling.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Afval in de acute intensieve zorg
Project

Generatieve AI in de Ambulancezorg

Kan generatieve AI ondersteunen bij adequate risico-inschatting en besluitvorming van ambulanceprofessionals bij patiënten met een syncope, door relevante medische en contextuele factoren te analyseren, die hierop van invloed zijn?

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Ambulance achterzijde auto, Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Zero Emission Heavy Duty Mobile Equipment

Met de groeiende druk van regelgeving met betrekking tot emissies, zoals het Nederlands Klimaatakkoord en de lange termijnstrategie van de Europese Commissie, en de evoluerende markttransitie naar automatisering, is de vraag naar verduurzaming en digitalisering van zwaar mobiel materieel exponentieel toegenomen.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Sfeerbeeld van gestapelde containers klaar om te verschepen
Project

De meerwaarde van Leefpatroonmonitoring

Leefpatroonmonitoring voor kwetsbare cliënten in de eerstelijnszorg die graag zelfstandig thuis willen blijven wonen. Hoe kan deze technologische interventie optimaal worden ingezet?

HAN Redactie
Dame thuis met domotica.
Project

Leefstijlselfie

Behandeling van cognitieve stoornissen via geneesmiddelen of preventie gericht op slechts één leefstijlfactor is niet effectief gebleken. Maar mensen met cognitieve problemen willen wel graag weten wat ze zelf kunnen doen om achteruitgang te vertragen.

HAN Redactie
verpleegkundige van de thuiszorg helpt een dame
Lectoraat Wijkverpleging

Werktevredenheid van wijkverpleging in de interprofessionele dementiezorg

Er zijn steeds meer thuiswonende ouderen met dementie. Wijkverpleegkundigen en casemanagers zijn essentieel om zorg voor deze zorgvragers te waarborgen. De uitstroom van professionals die met deze doelgroep werken is echter groot. Kan meer interprofessionele samenwerking de werktevredenheid van wijkverpleegkundigen en casemanagers vergroten, zodat er minder uitstroom van personeel is?

HAN Redactie
Man houdt handen naast zijn hoofd.

Toetsweb

Wil je als team meer grip krijgen op de kwaliteit van toetsing? Of de kwaliteit van toetsing binnen je opleiding analyseren, verbeteren en borgen? Gebruik het toetsweb en zet één van de tools in die op basis van het toetsweb zijn ontworpen, zoals de Toetsweb-Scan of het spel De Toetsing Getoetst.

HAN Redactie
student met potlood
Project

Netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o

Hogescholen en universiteiten bundelen hun krachten in het Netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o. Meer deelnemers uit hoger onderwijs zijn altijd welkom. Wil je eerst eens de proef op de som nemen? Kom naar een netwerk- of kennisdelingsbijeenkomst. 

HAN Redactie
Project

Methodisch Samen Werken (MSW)

In het doorlopende project Methodisch Samen Werken (MSW) proberen we steeds dichter bij de essentie van gelijkwaardig samenwerken te komen en dit zo concreet mogelijk overdraagbaar te maken.

HAN Redactie
Students Noa, Chadionne, Tam, Diego, Nyugen and Andrei relaxing and drinking coffee in the Hangar on the Arnhem campus of HAN University of Applied Sciences.