HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Promotieonderzoek

Hoe ervaren kinderen hun sociale omgeving?

Een sterke sociale omgeving is belangrijk voor een positieve ontwikkeling van kinderen en heeft een beschermend karakter voor het gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Promovenda Eva Onstenk onderzoekt hoe kinderen de sociale omgeving waarin zij opgroeien zien, ervaren en willen vormgeven.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
530261 Promotieonderzoek Eva Onstenk Sociale omgeving kinderen
Project Living Lab ‘Sport en lage SES’

Dukenburg beweegt met zorg over de drempel

Hoe zorgen we er voor dat meer kwetsbare ouderen in de Nijmeegse wijk Dukenburg gebruik maken van het aanbod van de buurtsportcoach? Het project 'Dukenburg beweegt met zorg over de drempel' van de HAN realiseert met subsidie vanuit ZonMw en Sportinnovator daarvoor een 'Living Lab Sport en lage SES’.

HAN Redactie
236837 locatie wijkcentrum Dukenburg

Acute.Zorg@Home?!

Moet een kwetsbare thuiswonende oudere met een acute zorgvraag voor opname naar het ziekenhuis? Wijkverpleegkundigen kunnen de medische urgentie lastig inschatten. Ambulancezorgprofessionals kunnen de ondersteuningsbehoefte en de overdracht niet overzien. Wat kunnen de disciplines van elkaar leren?

HAN Redactie
280895 handen oudere en verzorger in beeld

Methodische aanpak werkgeversdienstverlening

In dit project beogen TNO en de HAN een integrale aanpak voor methodische werkgeversdienstverlening te ontwikkelen. We richten ons op de doorontwikkeling, evaluatie en implementatie van een bestaande toolbox. Dit doen we samen met werkgeversservicepunten bij meer dan 30 werkgevers.

HAN Redactie
512962 Vrouw, van achteren gezien, leidt een vergadering van een groep collega's.
Duurzame verbinding HAN en Academie voor Ambulancezorg

EBP Academie voor Ambulancezorg

De Academie voor Ambulancezorg en het Lectoraat Acute Intensieve Zorg werken aan een duurzame verbinding. De opzet van het nieuwe onderwijsprogramma: 'Onderzoekend vermogen en Praktijkonderzoek' voor ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundig centralisten is het begin van een vaste samenwerking.

HAN Redactie
475684 Ambulance jacks, Lectoraat Acute Intensieve Zorg
Een waardevol gesprek met elkaar

Gesprekskaarten Waarde van Welzijn

Hoe voer je een betekenisvol gesprek? Een gesprek dat gericht is op de wensen en mogelijkheden van de gesprekspartner. De gesprekskaarten Waarde van Welzijn bieden hiervoor uitkomst!

HAN Redactie
507916 Gesprekskaartjes waarde van welzijn1
Project

ACE: Accelerating the Home Care Innovation Ecosystem of the Future in the North Sea Region

Momenteel heeft 1/5 van de huishoudens in de EU professionele zorg nodig. Het zorgsysteem en medische faciliteiten kunnen dit toenemende aantal gebruikers van zorg niet aan, zeker gezien het personeelstekort. ACE heeft als doel het versnellen van (adoptie van) innovaties die aansluiten bij de behoeften.

HAN Redactie
31730 student lacht naar andere student
Vaktherapeutische behandelmodule

Van negatief denken naar positief doen

Mensen met persoonlijkheidsstoornissen scoren relatief laag op welbevinden. Het ontbreekt hen aan veerkracht voor aanpassing, eigen regievoering in sociale, mentale en fysieke uitdagingen. Een nieuwe vaktherapeutische behandelmodule heeft het bevorderen van welbevinden van deze patiënten als doel.

HAN Redactie
494203 Student Master Vaktherapie - Dramatherapie- kijkt in spiegel.

Samen werken aan cliëntgerichte dienstverlening

Het project Samen werken aan cliëntgerichte dienstverlening heeft als doel de waarde van de arbeidsdeskundige dienstverlening te verhogen voor cliënten met wie zij werken. Dit doen we door het perspectief en de ervaringskennis van cliënten centraler te stellen in het handelen van arbeidsdeskundigen.

HAN Redactie
455838 communicatie docent en student in gesprek
Promotieonderzoek

Verdwaalde Verantwoordelijkheid

Het begrip 'wederkerigheid' deed zijn intrede in het bestuursrecht met de Algemene wet bestuursrecht. In hoeverre heeft dat geleid tot overvraagde burgers binnen de besluitvormingsprocessen van de Wmo 2015 en de Participatiewet? Promotieonderzoek van Bas Kerssies.

HAN Redactie
32439 close-up rechtenbundel, FEM HBO rechten