HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

In de war over verwardheid

Op verschillende fronten is er steeds meer aandacht voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Op het gebied van beleid, zoals de ambulantisering van de zorg, in de praktijk, zoals het ontwikkelen van verschillende aanpakken en in de publiciteit, rondom personen met verward gedrag.

HAN Redactie
studenten overleggen
Project

Inclusieve basis voor de toekomst

Een inclusievere arbeidsmarkt is belangrijk voor de mens en maatschappij. Een arbeidsmarkt waar iedereen naar wens en vermogen mee kan doen. In het project “Een inclusieve basis voor de toekomst” ontwikkelen we hiervoor een onderwijsaanbod. Zo rusten we studenten toe om hieraan bij te dragen.

HAN Redactie
376723 Stockfoto voor werkplaats sociaal domein Arnhem en Nijmegen

Masterclasses Covid-19 en sociale verbondenheid

Wat is de impact van covid 19 op sociale verbondenheid en leefbaarheid? Deze vraag stond centraal in het leernetwerk COVID-19 en sociale verbondenheid, welke door het post-hbo onderdeel van de Academie Mens en Maatschappij (HAN) samen met de provincie Gelderland is georganiseerd. Doel van het leernetwerk was om actuele kennis en ervaring samen te brengen en met elkaar delen.

HAN Redactie
232299 Studenten buiten op bankje met mondkapjes op. Social distancing. Anderhalve meter. Covid19. Corona.
Terugblik

Anders kijken naar impact

De HAN, Hogeschool Zuyd en de HU organiseerden in 2022 vanuit de Werkplaatsen Sociaal Domein drie online bijeenkomsten over co-creatie in beleid en impact van het sociaal werk. Dit resulteerde in een online magazine waarin we onze visie op impact in sociaal werk uiteenzetten. Daarnaast is impact een professionaliseringsthema binnen de werkplaats sociaal domein.

HAN Redactie
234512 wijkcentrum sociaal samenwerken
Werken aan structurele oplossingen

Leergemeenschap Onbegrepen Gedrag

‘Ingewikkelde’ situaties in wijken en buurten zorgen voor veel frustratie en onbegrip. Structurele oplossingen blijken er niet te zijn. De leergemeenschap Onbegrepen Gedrag wil daar verandering in brengen.

HAN Redactie
254100 netwerk, mensen, verbinden, zwart wit
Project

MOOC Leven Lang Ontwikkelen

Om de vakkennis op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen beter te delen en nauwer samen te werken, bundelt de HAN haar krachten. Met vijf hogescholen werken we aan de ontwikkeling van een collectie open leermaterialen. Ook vormen en ontwikkelen we een vakcommunity.

HAN Redactie
247696 poster ivm praktijk onderzoek op tafel
Project

Work towards vitality

De werkomgeving biedt veel mogelijkheden voor het stimuleren van een gezonde leefstijl. Een integrale aanpak lijkt hiervoor succesvol. In dit project passen we een Europese Good Practice aan naar de Nederlandse context. We voeren een integraal programma in bij organisaties en onderzoeken het effect.

HAN Redactie
128828 GGM K33 kantine van boven
Project

Vital Learning Community

Hoe kan het stageaanbod rondom de thema's vitaliteit en duurzame inzetbaarheid voor praktijkpartners meer interdisciplinair en flexibeler vormgegeven? En hoe kan het structurelen en duurzamer worden? Dat onderzoekt een aantal kennisdomeinen binnen de HAN.

HAN Redactie
54074 twee studenten bij gezonde kantine
Project

Breed Platform Arbeid

Bij het Breed Platform Arbeid zijn 36 lectoren van 12 hogescholen aangesloten. Zij werken samen aan onderzoeksvoorstellen, themabijeenkomsten, kennissyntheses op het vlak van mens, werk en organisatie. Er zijn 4 subgroepen: Leven Lang Ontwikkelen, Inclusie, Vitaal Werk(en), (Her)Waardering van werk.

HAN Redactie
237716 jonge mensen overleggen op kantoor
Project Smart Region - Slim

Prepareren voor innoveren

We verwachten veel van onze studenten als ze straks de wijde wereld ingaan. Als toekomstige professionals worden zij geconfronteerd met complexe maatschappelijke vraagstukken. Die liggen bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg, gelijke kansen in het onderwijs en klimaatverandering.

HAN Redactie
34645 Studenten overleggen bij werkplekken Engineering gebouw