HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

Aanzet met Geld

Voor zelfstandig wonende jongvolwassenen met lichte verstandelijke beperkingen (LVB) kent het dagelijks leven uitdagingen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met geld? Gemeente Nijmegen wilde weten hoe deze inwoners daarbij het beste ondersteund kunnen worden. HAN onderzocht dit met 3 co-onderzoekers met LVB.

HAN Redactie
#50euroweek briefgeld euro budget
Project

My Healthy lifestyle@work

Hoe zorg je dat medewerkers in de sector Transport & Logistiek gezond en gemotiveerd aan het werk blijven? GBW-interventies worden hier al een aantal jaar voor ingezet. Maar we weten niet goed waarom een GBW-interventie wel, of juist niet slaagt. Dat onderzoeken we.

HAN Redactie
lectoraat arbeidsdeskundigheid dreigend verzuim project suzanne van hees
Project

Gelders MBO

Lesgeven in het mbo vraagt om diverse competenties. Je krijgt als docent te maken met verschillende niveaus, doelgroepen en beroepsopleidingen. Hoe kunnen we de professionalisering van docenten in het mbo versterken? We werken eraan binnen het samenwerkingsverband Gelders mbo.

HAN Redactie
hbo-ict serverlokaal docent
Project

Stand van zaken webcare

Hoe gaan organisaties om met digitaal klantcontact? Welke platformen zetten zij in en welke afdelingen zijn betrokken? Hoe gaan ze om met data en de inzet van ‘slimme’ technologieën? En hoe zien zij de toekomst van digitaal klantcontact? We doen doorlopend onderzoek en verzamelen onze bevindingen.

HAN Redactie
Student achter laptop met study abroad pagina
Project

De Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen

Een Werkplaats Sociaal Domein is een samenwerking tussen gemeenten, lectoraat, opleidingen van een hogeschool en partijen in welzijn en zorg. Zij werken aan regionale maatschappelijke vraagstukken.

HAN Redactie
Twee jonge vrouwen praten, een met fiets
Project

Samen de handen in één voor multiprobleem gezinnen

In dit project werken we met partners aan het verbeteren van de hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen (GMCP). Verbetering start bij het goed opleiden van reflectieve professionals. Hoe zorgen we ervoor dat zij altijd op basis van nieuwe inzichten en kennis worden opgeleid?

HAN Redactie
jongen in park die hand van ouder vasthoudt
Project

Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap 2019-2021

Dit project is een vervolg op het Nijmeegs Leerlandschap Wijkverpleegkundige Nieuwe Stijl. Aan de bestaande samenwerking voegen we professionals en docenten uit het sociaal domein en cliëntvertegenwoordiging toe. Om zo de kwaliteit van de zorg en het welzijn van thuiswonende ouderen te verbeteren.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
close-up drie mensen in gesprek
Project

Digitaal Skills Paspoort voor Vakmensen-Slimme Mensen

Hoe zorg je dat vakmensen passend werk vinden? Zodat ze gemotiveerd en gezond blijven? En werkgevers de juiste mensen voor een functie vinden? De oplossing is een Digitaal Skills Paspoort voor Vakmensen. Waarin vakmensen inzicht krijgen in hun actuele skills. En er geen mismatches meer zijn.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
groep mensen achter laptop informeel
KIEM

Neuroprotection in Parkinson’s Disease: Investigating the effect of Neuroprotection in a-synuclein acetylation

Parkinson’s Disease has tremendous societal and economic impact, but has few treatments and no cure. Using a combination of cell assays and C. elegans will provide new insights into disease progression and form a screening platform for novel small molecule inhibitors to identify new treatments.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
man met interface glas
Project

Signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van armoede

Wat leidt tot (verborgen) armoede? De Werkplaatsen Sociaal Domein Nijmegen, Twente en Utrecht ontwikkelen samen een werkwijze voor het signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van structuren die leiden tot armoede. Zodat mensen die in armoede leven weer nieuw perspectief kunnen zien.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Stockfoto, armoede, jongen, neerslachtig