HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

Oefenverlof met student

Zowel uit de literatuur als de praktijk blijkt dat de overgang van een klinische revalidatiefase naar huis voor veel mensen na een beroerte lastig is. Dit was ook het geval bij de CVA-cliënten in het ZZG Herstelcentrum.

HAN Redactie
237719 oude man, hand met stok

Optimale inzet NAH-trainingshuis SIZA

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) heeft grote impact op alle domeinen van het functioneren. Alle stakeholders ervaren een kloof tussen zorgbehoeften in de revalidatie- en chronische fase. In het Siza NAH-Trainingshuis (NAH-T) wonen en trainen mensen met NAH 2 jaar om te leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel, ten einde deze kloof te dichten.

HAN Redactie
247909 Het Dorp Arnhem zorginstelling
Project

Optimalisatie spasticiteitsmanagement Klimmendaal

Binnen Klimmendaal worden veel mensen met een centraal neurologische aandoening behandeld voor hun spasticiteit. Professionals hebben vragen over nieuwe behandelopties. Verder bestaat de indruk dat niet alle patienten met spasticiteit, die behandeld zouden moeten worden in een revalidatiecentrum, ook daar behandeld moeten worden.

HAN Redactie
109952 vrouwelijke fysiotherapeut die vrouwelijke patiënten testen voor revalidatie slikken
monitoring

Het LeerLab

Eigentijds onderwijs steekt anders in elkaar dan traditioneel onderwijs. De focus ligt er op zelfregie en inspelen op de behoefte van de leerlingen.

HAN Redactie
405012 twee studenten in gesprek met docent aan tafel voor de fotoshoot van Leerlab bij Citadel

Versterken van samenwerken door interprofessioneel leren

In dit project ontwikkelen, testen, evalueren en implementeren we gezamenlijk onderwijs en casuïstiekbespreking voor bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. Met als doel de communicatie en samenwerking tussen deze beroepsgroepen in het poortwachtersproces te verbeteren.

HAN Redactie
30809 twee mannen wijzen op laptop

Doorontwikkeling BAR-instrumentarium

In dit project ligt de focus op (door)ontwikkeling, onderbouwing en evaluatie van het BAR-instrument en de bijbehorende leidraad. Het is van belang afstemming te vinden tussen de betrokken professionals en de arbeidsbelastbaarheid en re-integratiemogelijkheden te verbeteren.

HAN Redactie
30799 groep mensen achter laptop informeel

Richtlijn reïntegratie - Samen kwaliteit versterken

Het project Richtlijn Reïntegratie maakt deel uit van het programma Professionalisering Poortwachtersproces. De richtlijn geeft aanbevelingen voor het arbeidsdeskundig handelen bij verzuim en reïntegratie. De richtlijn is ontwikkeld in het kader van de nieuwe Wet Verbetering Poortwachtersproces.

HAN Redactie
collega's in gesprek op kantoor
Project

Replastic

Plastic waste is a global problem. There are many initiatives around the world for the removal of plastics from the environment. However, what happens to the plastic when it is removed from the environment?

HAN Redactie
357513 Free mekong thumbnail. SRM
Project

House of Skills 2.0 - Doorontwikkeling Skills Paspoorten

Met het Skillspaspoort 2.0 verkrijg je inzicht in je actuele skills en kun je deze aantoonbaar maken. We onderzoeken hoe het Skillspaspoort kan helpen bij het intreden in en reizen over de arbeidsmarkt. Vergelijkbaar met een diploma of branchecertificaat, maar dynamischer, vollediger en actueler.

HAN Redactie
groep jonge mensen rond presentatie

Lokale ondersteuning inclusief werkgeverschap

Werkgevers die kwetsbare doelgroepen een kans willen geven, lopen te vaak tegen belemmeringen aan. Dit project wil daar iets in veranderen. We bieden lokale ondersteuning aan inclusieve werkgevers en sociaal ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan (willen) nemen.

HAN Redactie
overlegsituatie