HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

Nefusta: New energy vehicles fueling station

De HAN ontwikkelde samen met partners een New Energy Vehicles Fueling Station (NeFuSta). Dit groene laad- en tankpunt kan energie op te slaan. Het is geschikt voor diverse vormen van toekomstig vervoer en voor verschillende energiedragers. En kan ook het elektriciteitsnet ondersteunen.

HAN Redactie
New Energy Vehicle Fuelling Systems. Tankstation van de toekomst
Project

Kennisupdate alliantie en algemeen werkzame factoren

Welke factoren spelen een belangrijke rol in het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen? In binnen- en buitenland wordt hier onderzoek naar gedaan. Het lectoraat actualiseert twee eerder uitgevoerde kennisinventarisaties met behulp van internationale literatuur.

HAN Redactie
overleg met post-its
Project

Welkome Wijk

In iedere wijk wonen met een psychische kwetsbaarheid of andere beperking. Prettig met elkaar samenleven zou heel normaal moeten zijn. Maar soms is het best lastig. In het project Welkome Wijk kijken we wat er nodig is om te komen tot een wijk waarin mensen met een beperking zich thuis voelen.

HAN Redactie
bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden
Project

Interprofessionele Student-Run-Dental-Clinic

Interprofessioneel samenwerken tijdens patiëntbehandelingen. Dat doen mondhygiënisten en tandartsen in opleiding in de Student-Run-Dental-Clinic van de HAN en het Radboudumc. Binnen dit project onderzoeken we hoe interproffessioneel leren en samenwerken verloopt. En hoe dit kan worden verbeterd.

HAN Redactie
meisje oefening tandheelkunde op pop
Project

Onderzoek impactvol afstuderen

Een onderzoeksrapport als afsluiting van het afstuderen is niet altijd de gewenste uitkomst voor zowel opdrachtgever, student als opleiding. Welke succesfactoren zorgen ervoor dat afstudeertrajecten wél van waarde zijn voor alle partijen? En hoe moet je zo’n traject dan inrichten?

HAN Redactie
Afstuderen, graduation ceremony
Project

Sociaal-artistieke praktijken in het sociale domein

Sociaal-artistieke praktijken zijn ontmoetingen waarin mensen in samenspel met kunstzinnige middelen of activiteiten tot dialoog komen. Wat levert deze interactie in een veilige psychologische ruimte op?

HAN Redactie
twee vrouwen schilderen
Project

Lutto rouwverwerkingsapp

Heb je een dierbare verloren? Rouwverwerking kost tijd. Wellicht heb je lotgenoten en hulpverleners nodig om mee te praten. Rouwverwerkingsapp Lutto helpt je bij het rouwproces.

HAN Redactie
man troost vrouw
Project

Praktische predictie

Bij de meeste patiënten met beginnende rugklachten gaat de pijn snel over. Soms wordt het juist chronisch. Als fysiotherapeut wil je het herstel zo snel mogelijk goed inschatten. En de behandeling hierop aanpassen. Een praktisch en toetsbaar instrument is daarbij nuttig.

HAN Redactie
fysiotherapeut corrigeert houding van een patiënt op een fiets 
Project

De Capability benadering in het sociale domein 

In het associate lectoraat doen we onderzoek naar hoe de capabilitybenadering kan worden toegepast in het sociaal domein.

HAN Redactie
mensen in park, deelnemers aan test, met laptop
Project

Sociaal Werk op alle niveaus

Sociaal werkers houden zich bezig met het versterken van sociaal functioneren van mensen. Ze werken aan thema’s als eenzaamheid, armoede en schulden. Maar het is moeilijk te beslissen op welke niveaus ze moeten interveniëren. Dit project ontwikkelt kennis en tools die helpen bij het besluitproces.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
vrouw met kind op bankje, met drinken