HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Wijkgerichte Energietransitie

Klimaatverandering, sociale ongelijkheid en de nieuwe economie vragen om nieuwe, integrale antwoorden. De HAN werkt aan oplossingen die slim, schoon & sociaal zijn. Wijkgerichte Energietransitie is een programmalijn van Sustainable Energy & Environment (SEE).

zonnepanelen met blauwe lucht
Project

Een verkenning van Communities of Practice ter bevordering van sociale innovatie in Gelderland

De arbeidsmarkt is continu in beweging. Organisaties moeten steeds vaker sociale innovatie toepassen om optimaal in vorm te blijven. Hoe kunnen zij met elkaar delen en van elkaar leren op dit gebied? De provincie Gelderland wil hiervoor Communities of Practice (CoP’s) realiseren.

mobiele app
Project

Wendbaar aan het werk: Duurzame inzetbaarheid en Human Resource Management in zorg en welzijn

Hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers plezier houden in hun werk? Hoe maken we de kans op uitval zo klein mogelijk? 

lessituatie
Project

BESSI

Als bedrijf met innovatie-ambitie loop je soms tegen grenzen aan. Samenwerking met concullega’s is dan soms nodig. Maar hoe doe je dat op enigszins duurzame wijze? Zodat niet de helft eruit wil stappen halverwege het traject?

biocentre_data-science9. Martijn van der Pol, Philip de Groot
Project

Sociale innovatie

De transformatie in het sociaal domein vraagt om een andere benadering van burgers en hun vragen. Het vraagt om nieuwe verhoudingen tussen burger, markt en overheid. Sociale innovatie biedt handvatten om die gewenste transformatie vorm te geven. Hoe bevorderen we de inzet van sociale innovatie?

klimmen op klimwand
Project

House of Skills, Condities voor een Krachtige Leerwerkomgeving - Slimme werkplekken

House of Skills onderzoekt hoe je een leerwerkomgeving creëert waarbij het om skills gaat in plaats van diploma’s. Dit zorgt voor een flexibele arbeidsmarkt met gelijke kansen. Ook ontwikkelt ze de ‘Krachtmeting’: een meetinstrument voor die op skills gerichte leerwerkomgeving.

twee vrouwen in gesprek
Project

Kunst, cultuur en creativiteit als een capability

Kunst, cultuur en creativiteit biedt mogelijkheden om als een capability op te vatten. Met dit onderzoek probeert het lectoraat een brug te slaan tussen de kunsten en het welzijn in het complete palet van instrumentele effecten tot culturele betekenisgeving.

Stockbeeld interessegebied kunst en cultuur
Project

Living Labs Sustainable Supply Chain Management in Healthcare (SSCMH)

Binnen de Living Labs doen meerdere partijen multidisciplinair onderzoek. We experimenteren en innoveren in real-life contexten. Dit project bestaat uit 2 Field Labs: Campus Heijendaal en Buur & Zo. We werken aan ontwikkeling, implementatie en opschaling van duurzame innovatieve last mile concepten.

Lectoraat architecture in health. Living labs