HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

Methodisch Samen Werken (MSW)

In het doorlopende project Methodisch Samen Werken (MSW) proberen we steeds dichter bij de essentie van gelijkwaardig samenwerken te komen en dit zo concreet mogelijk overdraagbaar te maken.

HAN Redactie
32357 werken aan project, communicatie, docent, studenten, helpen, studeren, samenwerken, finance, economie
Project

Formatief evalueren als brug tussen onderwijs en leren

Steeds meer scholen en leraren willen toetsing en beoordeling van leerlingen zo inzetten dat het het leren stimuleert. Niet alleen als afsluiting van een leerproces. Die formatieve aanpak blijkt in de praktijk nog best lastig.

HAN Redactie
Drie studenten werken op laptop

Pilot skillshub Euregio

Sinds november 2020 doet de HAN met de Gemeente Nijmegen, de Stadt Duisburg en de Stadt Moers onderzoek. Dit gebeurt in het project ‘Pilot Skillshub Euregio’ (INTERREG VA NL-D). Het is de gezamenlijke basis voor een meer op skills gebaseerde Euregionale arbeidsmarkt.

HAN Redactie
collega's in gesprek op kantoor
Project

De Mentaal Gezonde Zaak

Psychische problemen vormen een belemmering om aan het werk te blijven. Hoewel werkgevers grote wettelijke verantwoordelijkheid hebben in het voorkomen van verzuim, lijken ze in de praktijk onvoldoende te kunnen handelen. De arbeidsdeskundige kan werkgevers faciliteren werkbehoud mogelijk te maken.

HAN Redactie
Afbeelding lectoraat arbeidsdeskundigheid mentaal gezonde zaak
Ontwikkel je wijknetwerk

4 stappen - Succesvol samenwerken in wijknetwerken

Zorg en welzijn worden steeds meer dichtbij burgers georganiseerd, in lokale wijknetwerken. Het ontwikkelen van een wijknetwerk is niet eenvoudig. Wij doen hier samen met onze partners onderzoek naar. Hoe geef je een wijknetwerk vorm? En hoe houd je de samenwerking goed?

HAN Redactie
bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden
Project Succesvol samenwerken in wijknetwerken

Aan de slag: de 4 V's

HAN Redactie
studenten, wijkdocent en professionals samen aan het werk
Project

Beter Leren door Beter Slapen 

Slaapproblemen zijn een van de meest voorkomende bijkomende klinische aandoeningen bij autisme. Hoe kunnen leerkrachten in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) bijdragen aan het verminderen van slaapproblemen bij leerlingen met autisme? Dat is de centrale vraag bij dit project.

HAN Redactie
jongen in klaslokaal gooit papieren weg uit frustratie
Project

Onderzoekenderwijs

Een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel van verschillende personen is belangrijk bij het doen van onderzoek in een school. Anders verdwijnt het onderzoek namelijk ergens in een la. In dit project is een spel ontwikkeld dat zorgt voor betrokkenheid bij alle personen.

HAN Redactie
Studenten spelen tafelvoetbal R31
Project

Raak augmented reality in assemblageprocessen

In dit onderzoek zoeken we een antwoord een de vraag: Hoe kunnen bedrijven de snel ontwikkelende Augmented Reality technologie concreet toepassen in het assemblageproces?

HAN Redactie
smart industry deeltijd fabriek
Project

EVB+ in beeld 

Bij EVB+ in Beeld doen we praktijkgericht onderzoek naar de bevorderende en belemmerende factoren in de begeleiding van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+).

HAN Redactie
moeder en gehandicapte dochter in rolstoel in keuken