Duurzaam belastingadvies voor het MKB

Financieel en fiscaal adviseurs hebben een aanjagende en ondersteunende rol richting het MKB. Dat geldt bijvoorbeeld in de transitie naar een toekomstbestendige (duurzame) onderneming. Het associate lectoraat Sustainable Finance & Tax en het Register Belastingadviseurs (RB) slaan de handen ineen. Welke kansen zijn er voor de adviseur bij de duurzaamheidstransitie in het MKB?

343395 Foto van rekenmachine, vier handen en een laptop voor projectpagina Associate lectoraat Sustainable Finance & Tax

Snelle informatie

Projectleider

Fred de Jong

Startdatum

1 oktober 2021

Status

Lopend

Gekoppeld aan

Associate lectoraat Sustainable Finance & Tax

Aanleiding

Duurzaamheid en financieel-fiscaal advies zijn vaak nog beperkt tot de inzet van fiscale instrumenten: energie- en milieu-investeringsaftrek, de elektrische auto, de fiets van de zaak en de plaatsing van zonnepanelen. Toch kunnen we duurzaamheid ook breder zien, namelijk in relatie tot circulaire economie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). MKB-Nederland vertaalt het zelfs naar ‘het zorgen voor brede welvaart’. Hoe kunnen we tot een eenduidige en tegelijk veelzijdige benadering komen die bruikbaar is in de praktijk van de financieel-fiscaal adviseur? En die zelfs nieuwe kansen biedt aan die praktijk? 

Het Register Belastingadviseurs (RB) herkent de noodzaak bij haar 7000 leden om het thema duurzaamheid breder op te pakken. Duurzaamheid is een van de strategische onderwerpen van het RB en is ook onderdeel van het beroepsprofiel. Om meer kennis te ontwikkelen en de leden te kunnen ondersteunen op het thema duurzaamheid, is een samenwerking aangegaan met het associate lectoraat Sustainable Finance & Tax van de HAN.

Doel

Het doel van dit project is kennis ontwikkelen over en inzicht krijgen in de rol en mogelijkheden van belastingadviseurs bij de verduurzamingstransitie van het MKB. Daarmee willen we de adviesmarkt helpen zich verder te ontwikkelen. Tegelijk dragen we hierdoor bij aan de ontwikkeling van de HAN-opleiding Finance, Tax & Advice (FTA). 

Resultaten uit het onderzoek

Onderdeel van het project is een afstudeeronderzoek van drie studenten van de HAN opleidingen Finance, Tax and Advice en Bedrijfskunde naar de rol van belastingadviseurs bij de verduurzaming van het MKB. Uit dit onderzoek zijn de volgende thema's en resultaten naar voren gekomen:

343461 Foto van twee mensen in overleg met een tablet in kantoorruimte met planten voor projectpagina van het ass. lectoraat Sustianable Finance & Tax.

► Hoe duurzaamheid leeft

Duurzaamheid is nog niet zozeer een item voor de belastingadviseur, wel wordt het belang ervan ingezien.

► Meer wettelijke instrumenten

Belastingadviseurs willen meer wettelijke instrumenten om te kunnen adviseren over verduurzaming van het MKB.

► Greenwashing

Hoe greenwashing te voorkomen?

► Kansen

Kansen voor de belastingadviseur.

Onze partners & betrokken opleidingen

Meer weten?

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op: