Duurzaam belastingadvies voor het MKB

Financieel en fiscaal adviseurs hebben een aanjagende en ondersteunende rol richting het MKB. Dat geldt bijvoorbeeld in de transitie naar een toekomstbestendige (duurzame) onderneming. Het Associate Lectoraat Sustainable Finance & Tax en het Register Belastingadviseurs (RB) slaan de handen ineen.

343395 Foto van rekenmachine, vier handen en een laptop voor projectpagina Associate lectoraat Sustainable Finance & Tax

Snelle informatie

Projectleider

Fred de Jong

Startdatum

1 oktober 2021

Status

Lopend

Gekoppeld aan

Associate lectoraat Sustainable Finance & Tax

Aanleiding

Het Register Belastingadviseurs (RB) herkent de noodzaak bij haar 7000 leden om het thema duurzaamheid breder op te pakken. Duurzaamheid is een van de strategische onderwerpen van het RB en is ook onderdeel van het beroepsprofiel. Om meer kennis te ontwikkelen en de leden te kunnen ondersteunen op het thema duurzaamheid, is een samenwerking aangegaan met het associate Lectoraat Sustainable Finance & Tax van de HAN.

Doel

Het doel van dit project is kennis ontwikkelen over en inzicht krijgen in hoe belastingadviseurs beter en meer kunnen gaan adviseren over duurzaamheid aan het MKB.

Werkwijze

Het project is recent van start gegaan. Een van de eerste stappen die gezet wordt, is een ledenenquête bij het RB naar de mate waarin belastingadviseurs nu bezig zijn met advisering over duurzaamheid.

343461 Foto van twee mensen in overleg met een tablet in kantoorruimte met planten voor projectpagina van het ass. lectoraat Sustianable Finance & Tax.

Onze partners & opleidingen

In dit project wordt samengewerkt met Register Belastingadviseurs (RB) en de opleiding Finance, Tax and Advice. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op: