Financial Control Het stimuleren van meervoudige waardecreatie in de bouwsector

305272 Foto van een wenteltrap voor artikel op lectoratenpagina Finacial Control

Kunnen woningcorporaties en bouwbedrijven samen meervoudige waarde creëren?

Snelle informatie

Projectleider

Henk Ruiter

Startdatum

1 april 2021

Looptijd

Anderhalf jaar

Status

Lopend

Gekoppeld aan

Lectoraat Financial Control

Aanleiding

Er ligt een flinke opgave voor de woningsector. De komende decennia moeten er veel nieuwe woningen bijkomen. Bestaande woningen moeten bovendien worden onderhouden en aangepast, zodat ze voldoen aan de huidige eisen van energiezuinigheid en comfort.

Om circulair bouwen te stimuleren, kunnen woningcorporaties bij het uitzetten van hun opdrachten specifieke eisen stellen aan bouwbedrijven. Maar misschien is er een interessant alternatief. Namelijk het zoeken van de samenwerking met bouwbedrijven, vanuit een lange termijnvisie en gericht op meervoudige waardecreatie. Circulair bouwen is daar dan een onderdeel van.

Doel

Het doel van dit project is het antwoord op de vraag hoe we meervoudige waardecreatie in de bouwsector kunnen stimuleren. Met als katalysator een gezamenlijke visie en samenwerking tussen woningcorporaties en bouwbedrijven. Aan het ontwikkelen van deze visie willen we graag bijdragen.

Publicaties

Eerder onderzoek waarop dit project voortbouwt is: Energetische upgrading van Nederlandse Wederopbouw flats (Schultheiss e.a., 2020).

Werkwijze

Het project bevindt zich in de opstartfase.

304874 Foto van een man op de bouw die een hand geeft voor de projectenpagina van het lectoraat Financial Control.

Resultaat

We zullen hard toewerken naar resultaten, maar nu is het nog te vroeg om er iets over te melden.

Onze partners & betrokken opleidingen

Omdat het project zich in de opstartfase bevindt, zijn onze partners nog niet bekend. Zodra we meer weten, leest u het hier. En in de volgende fase bepalen we welke opleidingen we betrekken bij dit project.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op:

Projectleider