Communicatie tussen artsen en patiënten

Verwachting en beleving van patiënten in het contact met artsen.

​De interactie tussen arts en patiënt is cruciaal voor goede zorg. Wat verwachten patiënten van hun gesprek met een ziekenhuisarts? En hoe beleven zij zo’n gesprek? Deze kennis kan helpen bij het verbeteren van de interactie tussen arts en patiënt.

luisteren naar hartslag in arm

Snelle info

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Looptijd

6 maanden

Subsidie

Geen

Projectleider

Debra Trampe, associate lector Customer Insights

Aanleiding

Arts-patiënt gesprekken zijn complexe interpersoonlijke interacties. Ze bestaan uit het feitelijke verloop, zoals informatieoverdracht en communicatiepatronen. Maar ook subjectieve aspecten zijn belangrijk. Denk aan wat patiënten van het gesprek verwachten en hoe ze het gesprek beleven.

Doel van het project

Het doel van dit project was om in kaarte brengen hoe patiënten gesprekken met hun ziekenhuisarts beleven. Deze kennis geeft handvatten ter verbetering van de interactie tussen patiënten en artsen.  

Resultaten

We voerden een online onderzoek uit onder patiënten van ziekenhuisartsen.

Wat opviel in de resultaten:

  • Patiënten die samen met hun arts een beslissing nemen over hun behandeling, zijn tevredener met de beslissing dan patiënten waarvan de arts de beslissing nam.
  • Hoe sterker de klik met de arts, hoe meer patiënten het gevoel hebben dat er genoeg ruimte is om alles te bespreken.
  • Patiënten verwachten vooral samen met de arts te beslissen. Ze verwachten ook dat de arts hen serieus neemt. Het bepalen en verhelpen van de aandoening wordt substantieel minder vaak genoemd.

Projectteam

* Debra Trampe

* Keun Young Sliedrecht

Partners

* CatalyzIT

Contact

Wil je meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Debra Trampe associate lector Customer Insights: debra.trampe@han.nl.