HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

Gelders MBO

Lesgeven in het mbo vraagt om diverse competenties. Je krijgt als docent te maken met verschillende niveaus, doelgroepen en beroepsopleidingen. Hoe kunnen we de professionalisering van docenten in het mbo versterken? We werken eraan binnen het samenwerkingsverband Gelders mbo.

HAN Redactie
hbo-ict serverlokaal docent
Project

Stand van zaken webcare

Hoe gaan organisaties om met digitaal klantcontact? Welke platformen zetten zij in en welke afdelingen zijn betrokken? Hoe gaan ze om met data en de inzet van ‘slimme’ technologieën? En hoe zien zij de toekomst van digitaal klantcontact? We doen doorlopend onderzoek en verzamelen onze bevindingen.

HAN Redactie
Student achter laptop met study abroad pagina
Project

De Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen

Een Werkplaats Sociaal Domein is een samenwerking tussen gemeenten, lectoraat, opleidingen van een hogeschool en partijen in welzijn en zorg. Zij werken aan regionale maatschappelijke vraagstukken.

HAN Redactie
Twee jonge vrouwen praten, een met fiets
Project

Samen de handen in één voor multiprobleem gezinnen

In dit project werken we met partners aan het verbeteren van de hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen (GMCP). Verbetering start bij het goed opleiden van reflectieve professionals. Hoe zorgen we ervoor dat zij altijd op basis van nieuwe inzichten en kennis worden opgeleid?

HAN Redactie
jongen in park die hand van ouder vasthoudt
Project

Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap 2019-2021

Dit project is een vervolg op het Nijmeegs Leerlandschap Wijkverpleegkundige Nieuwe Stijl. Aan de bestaande samenwerking voegen we professionals en docenten uit het sociaal domein en cliëntvertegenwoordiging toe. Om zo de kwaliteit van de zorg en het welzijn van thuiswonende ouderen te verbeteren.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
35015 Overzicht campus Nijmegen
Project Smart Region - Slim

Digitaal Skills Paspoort voor Vakmensen-Slimme Mensen

Hoe zorg je dat vakmensen passend werk vinden? Zodat ze gemotiveerd en gezond blijven? En werkgevers de juiste mensen voor een functie vinden? De oplossing is een Digitaal Skills Paspoort voor Vakmensen. Waarin vakmensen inzicht krijgen in hun actuele skills. En er geen mismatches meer zijn.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
groep mensen achter laptop informeel
KIEM

Neuroprotection in Parkinson’s Disease: Investigating the effect of Neuroprotection in a-synuclein acetylation

Parkinson’s Disease has tremendous societal and economic impact, but has few treatments and no cure. Using a combination of cell assays and C. elegans will provide new insights into disease progression and form a screening platform for novel small molecule inhibitors to identify new treatments.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
man met interface glas
Project

Signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van armoede

Wat leidt tot (verborgen) armoede? De Werkplaatsen Sociaal Domein Nijmegen, Twente en Utrecht ontwikkelen samen een werkwijze voor het signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van structuren die leiden tot armoede. Zodat mensen die in armoede leven weer nieuw perspectief kunnen zien.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Stockfoto, armoede, jongen, neerslachtig
Project

Samenwerken aan ambulante (Gezins)hulp (SWAG 1.0)

Goede samenwerkingsrelaties van professionals met cliëntsystemen én met betrokken andere hulpverleners zijn belangrijk. Ze voorspellen het resultaat van hulp aan jeugdigen en gezinnen. Dit onderzoek zorgt ervoor dat bestaande inzichten over hulp aan jongeren en gezinnen goed worden benut.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
kinderen hangen aan rand bij het zwembad
Project

ConsuBETER

De ambitie van het Lectoraat Voeding, Diëtetiek en Leefstijl is om in de veranderende zorgvraag bij te dragen aan de innovatie van voedingszorg in Nederland. ConsuBETER heeft als doel dat ouderen de eiwitinname verbeteren. Zodat zij langer vitaal en zelfstandig blijven. En de zorgvraag afneemt.

HAN Redactie
verzameling voedingsproducten, vaak is normale voeding niet voldoende