HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

HyDrOuS: Hybride Decentraal Opslag Systeem

Wat maakt deze hybride? Dat is de combinatie van de waterstof-bromide module voor de langere termijn energieopslag bij laag vermogen en een module voor de korte termijn bij hoog vermogen.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Rendering  HyDrOuS en Smart Grids
Project

FAIR

Despite the diverse character of the North Sea Region (NSR), asset managers of flood protection infrastructure face common challenges. This includes threats related to climate and socio-economic changes, along with the ageing of existing flood protection assets.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
een dijk als voorbeeld van sustainable river management. Civiele Techniek.
Project

Perceived effects of Arts and Psychomotor Therapies

Het in kaart brengen van het perspectief van de patiënt ten aanzien van vaktherapeutische interventies bevordert de communicatie tussen patiënt en therapeut. Dit onderzoeken we dan ook in het project Perceived effects of Arts and Psychomotor Therapies.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Studenten in actie
Project

Zo thuis mogelijk

Jongeren horen thuis en als dat niet kan zo thuis mogelijk! Dat is de visie van Entrea Lindenhout. Om dit te realiseren is er een transformatie van de woonvormen en manier van werken in gang gezet. Dit project evalueert deze transformatie, vanuit het perspectief van jongeren en medewerkers.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
272574 Mannelijke pedagoog aan het werk. Pedagogiek. Stockfoto voor Nieuwsartikel.
Project

Succesvol ouder worden in zorg en welzijn

Zorgverleners kunnen tegen vraagstukken aanlopen rondom de werk-privé balans. Hoe kun je een kwetsbare zorgverlener het beste ondersteunen? En welke zelfmanagementvaardigheden kan hij of zij zelf inzetten? Daarover gaat dit project: Succesvol ouder worden in zorg en welzijn.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Studenten en docent overleggen
Project

Hydrova

Is het rendabel om energie uit zonnepanelen in waterstof op te slaan voor het later verwarmen van vakantiehuisjes? Kunnen elektrische accu’s van heftrucks vervangen worden door energie uit waterstof zodat ze niet meer acht uur aan een oplader hoeven? Bij project HYDROVA is het onderzocht.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
winnaars RAAK award 2020
Project Succesvol samenwerken in wijknetwerken

Tips voor een succesvol netwerk

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
studenten, wijkdocent en professionals samen aan het werk
Project Health

Boek over armoede werkt als eyeopener

Hoe komt het dat de kloof tussen arm en rijk groter wordt? Welke rol speelt de politiek daarin? En: wat moeten we doen om armoede de wereld uit te helpen? Op deze vragen en meer geeft HAN-docent en auteur Jeroen Otten sámen met HAN-studenten en -docenten antwoord, in een toegankelijk geschreven boek.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Stockfoto, armoede, jongen, neerslachtig
Project

Eigen regie in dagelijkse activiteiten

In de driehoek onderzoek, onderwijs en praktijk worden kennis en producten ontwikkeld voor cliënten, burgers, studenten, docenten en professionals over eigen regie in dagelijkse activiteiten. De onderzoekslijn wordt georganiseerd door de opleiding Ergotherapie en het Lectoraat Neurorevalidatie van de HAN.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
verpleegkundige van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek
Project

Familieparticipatie op de Intensive Care

Het betrekken van naasten in de basiszorg tijdens een IC-opname verkleint de kans op klachten na de opname (het Post intensive care syndroom – PICS en PICS-Familie). Er is al een werkwijze en keuzemenu ontwikkeld om de familieparticipatie structureel in te bedden. We onderzoeken de effecten hiervan.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Docent met studenten bij bed