Decentrale Waterstof Sprong (DWS)

In het kader van het SIA SPRONG-programma bundelen HAN en Saxion hun ambities tot een krachtige onderzoeksgroep. Wij zijn ervan overtuigd dat waterstof als energiedrager als onderdeel van slim gestuurde, decentrale energiesystemen een rol in de energietransitie gaat spelen. Met praktijkgerichte onderzoek als brug tussen universitaire ontwikkeling en de praktijk zien wij een belangrijke rol voor ons weggelegd.

Man springt over klif high-res

De energietransitie is het meest zichtbaar in het elektrische domein. De plaatsing van windturbines op land en zee neemt een grote vlucht, de installatie van zonnepanelen versnelt en het aantal batterij-elektrische auto's groeit gestaag. Er zitten echter grenzen aan deze groei:

  • De beschikbare opslag om aanbod en vraag van elektrische energie te matchen is te beperkt
  •  De prestaties van batterij-technologie wat betreft range en oplaadtijd zijn begrensd, wat de elektrificatie van vooral zwaarder vervoer hindert
  • De beperkte transport en distributie capaciteit van ons elektriciteitsnet vraagt om decentrale oplossingen
Man springt over klif high-res

Steeds breder wordt onderkend dat waterstof een cruciale rol gaat spelen in het wegnemen van deze begrenzingen. Het is de enige energiedrager die met bewezen technologie (met een TRL niveau van 7 of hoger) en een bescheiden ecologische voetafdruk grote hoeveelheden energie over maanden kan opslaan.

Het volstaat echter niet om op centrale schaal (landelijk) seizoensopslag van energie in te richten. Duurzame elektriciteit voor de accu's in fietsen, personenauto's, bussen en trucks vormt een extra belasting van ons elektriciteitsnet. De prestaties van laadpalen en batterijen in termen van netbelasting, oplaadtijden, gewicht en ecologische voetafdruk zijn beperkend, met name voor zware mobiliteit. Duurzame waterstof heeft daar betere papieren. Ook de warmtetransitie kan lokaal profiteren van waterstof.

De SPRONG-groep wil zich focussen op duurzame waterstoftechnologie, met aandacht voor de brede context (governance, business en maatschappelijke acceptatie) van de energietransitie. De groep onderscheidt drie onderzoekslijnen:

  1. Opslag en slimme sturing
  2. Waterstof voor mobiliteit
  3. Waterstof in de gebouwde omgeving 

Forse impuls voor waterstofinnovatie

Met de toekenning van een SPRONG-subsidie van € 1 miljoen voor de komende 4 jaar krijgt het waterstofonderzoek en –onderwijs in Oost-Nederland een flinke impuls. De HAN University of Applied Sciences en Saxion University of Applied Sciences vormen met deze subsidie een onderzoeksgroep.

IStock foto waterdruppels

Nieuwsberichten

Onderzoeksgroep voor decentrale waterstof groeit en professionaliseert

Hogeschool Saxion en de HAN maken van Oost-Nederland een regio die vooroploopt op het gebied van decentrale waterstoftoepassingen. “We willen binnen 4 jaar toonaangevend zijn op landelijk niveau.”

Student werkt aan Boyle, eenpersoonswaterstofvoertuig H2lab Waterstoflab IPKW. computerscherm ontwerp

"In Oost-Nederland zijn we uniek in het bouwen van decentrale waterstofsystemen'

De HAN en Saxion gaan intenstief samenwerken in het project Decentrale Waterstof Sprong. Vooruitlopend op het project vertelt Saxion-Lector Richard van Leeuwen wat zijn hogeschool nu al doet met waterstof én hoe de expertise van Saxion aansluit op die van de HAN.

Automotive waterstofauto Hydromotive controleren amperemeters

Gebrek aan human capital smoort Nederlandse waterstoftechnologie

De keuze voor een batterij-auto en niet voor een waterstofauto is een nobrainer voor het panel van de interactieve sessie ‘Een leven lang ontwikkelen in waterstof’, onderdeel van het Kennisfestival HAN Unexpected. Probleem is vooral dat waterstof niet zichtbaar en daardoor niet populair genoeg is waardoor aankomende techniekstudenten zich niet snel in deze alternatieve energiebron zullen verdiepen.

Marktimpressie van kennisfestival HAN Unexpected slim schoon sociaal 25 maart 2022. H2o-demonstrator, waterstof, solarboat, ruitenberglaan 26 Arnhem

Shared Facilities

HAN H2Lab

Het H2Lab is een shared facility test- en ontwikkelomgeving voor waterstofsystemen. Deze omgeving en de bijbehorende faciliteiten zijn beschikbaar voor allerlei partijen die onderzoek willen doen en/of willen samenwerken. Het lab wordt beheerd door de HAN en functioneert als hybride leeromgeving.

H2Lab op IPKW

H2 Hub Twente

De H2 Hub Twente is een fysieke plek waar ondernemers en onderwijs samenwerken aan onderzoek, ontwikkeling en toepassing van waterstoftechnologie.

H2 waterstofhub Twente

H2 Demonstrator

De deelsystemen van de stroomgenerator zijn goed zichtbaar. Hierdoor kan uitleg worden gegeven over de werking, veiligheid en controle van een waterstofgenerator. De H2 Demonstrator is volledig ontworpen in een CAD-tekenprogramma. Daarmee kunnen we alle onderdelen en functies digitaal tonen. Ook maakt dit het mogelijk de opbouw van de verschillende deelsystemen apart zichtbaar te maken.