234465 null

Met dit project willen we een onderzoeksvraag beantwoorden. Die luidt: Hoe kunnen robotarmen effectief worden ingezet in productie van wisselende kleine series?

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

September 2021

Looptijd

2 jaar

Subsidieverstrekker

RAAK Sia

Projectleider

Stephan Corporaal (Saxion)

Aanleiding

De  Nederlandse maakindustrie  is  sterk  in maatwerken  kleine  seriegroottes. Zij ervaren dat afnemers  steeds vaker kleine series van op maat gemaakte producten eisen. Daar komt nog bij dat de door de mkb’ers ervaren tekorten aan technisch personeel -resultaat van vergrijzing van de technische beroepsbevolking en een tekort aan instroom  vanuit  het  techniekonderwijs(Techniekpact,  2020) - tot  een  urgente  behoefte  leidt  om  de productiviteit  van  huidige  medewerkers  verder  te  verhogen. Zij  willen  daarom  flexibele  en  slimme robotisering inzetten om rendabel en levensvatbaar te blijven. Deze behoefte ligt in het verlengde van de Nationale    wetenschapsagenda –route    Smart    Industry (Smart    Industry,    p.    1):    “Foutloze maatwerkproducten  in  een  oplage  van  één  voor  de  prijs  van  een  massaproduct.  Dat  is  de  stip  op  de horizon  voor  de  industrie  van  de  toekomst”. Het  doel  en  de  focus  zijn  gelijk,  maar  de  behoefte  van betrokken   mkb-bedrijven   is concreter,   namelijk nu   direct   beginnen en   gefocust   op   ontwerp   en implementatie.

Doel

Het ontwikkelen van laagdrempelige methoden en kennis om een robuuste mens-robot samenwerking te realiseren voor mkb-bedrijven. In dit project werken we samen met verschillende kennispartners en mkb-bedrijven.

387447 Medewerker werkt op tablet met robots / robotics.

Resultaten

De onderzoeksvraag luidt: Hoe kunnen mkb’ers een interdependente mens-robot samenwerking realiseren waarmee zij in staat zijn om kleine series producten te produceren?

Deelvragen zijn:

  1. Hoe zijn de productiesystemenvan de mkb’ers momenteel ingericht en welke resultaten op het gebied van flexibilisering ambiëren zij?
  2. Over welke kwaliteiten beschikken productiemedewerker en robot die relevant zijn voor de productie van kleine op maat gemaakte series
  3. Hoe ziet een interdependente mens-robot samenwerking eruit die geschikt is voor de productie van kleine op maat gemaakte series?
  4. a. Welke aanpassingen in het technisch systeem zijn nodig om de interdependente mens-robotsamenwerking te realiseren?
    b. Welke aanpassingen in het sociale systeem zijn nodig om de interdependente mens-robot samenwerking te realiseren?
  5. Wat zijn de effecten van de interdependente mens-robot samenwerking op de snelheid, kwaliteit, leverbetrouwbaarheid, kosten, omsteltijd en werkbeleving van de productiemedewerker? De inzichten worden verwerkt in direct voor de bedrijven bruikbare producten.
 

RAAK Sia

Dit onderzoek wordt mede gefinancierd door RAAK SIA. Regieorgaan SIA bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Dit doen we door onderzoek te financieren en de samenwerking tussen hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen te stimuleren.

392647 Logo Regieorgaan SIA

Blijf op de hoogte

Meld u aan en ontvang onze nieuwsbrief rond onderwijs, onderzoek, publicaties en evenementen op het gebied van Lean en continu verbeteren eens per maand. 

383218 Toetsenbord Newsletter
draw-cta-title