HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

Stimuleren van Eigen Regie op Duurzame Inzetbaarheid

Hoe stimuleren we dat vakmensen zélf het initiatief nemen om zich hun leven lang te blijven ontwikkelen? Zodat ze passend werk hebben, meer gemotiveerd zijn en langer gezond blijven? En er geen mismatches ontstaan op de arbeidsmarkt? Dat is waar we met dit project aan werken.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
twee mannen en vrouwen in gesprek
Project

Eten met lange tanden: (onder)voeding en mondzorg

De ambitie van Lectoraat Voeding, Diëtetiek en Leefstijl is om door middel van (effectiviteits)onderzoek in de veranderende zorgvraag bij te dragen aan de innovatie van voedingszorg in Nederland. Met dit project willen we problemen op het raakvlak mondgezondheid en voeding sneller signaleren.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
docent kijkt mee tijdens praktijk oefening
Project

Lean 4.0

Het internationale project Lean 4.0 is duurt meerdere jaren. We onderzoeken hoe Smart technologie en Lean productie elkaar versterken. Leren tussen en met bedrijven en onderzoeksinstellingen staat hier centraal waarbij we praktijkonderzoek en verbeteren continu uitvoeren.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
null
Project

Towards the digital factory

Het HAN Lean-QRM Centrum onderzoekt hoe we met de inzet van nieuwe digitale middelen kortere en betrouwbare productiedoorlooptijden kunnen realiseren. Het onderzoek richt zich op de planning en besturing van high variety low volume (HVLV) productieprocessen.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
smart industry deeltijd fabriek
Project

AMBISI

Je wilt of moet als bedrijf innoveren, maar waar begin je? De mogelijkheden om te innoveren zijn eindeloos. AMBISI biedt een (spel)methode om ondernemers hierbij te ondersteunen. Om zo tot beter onderlegde besluitvorming te komen.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
man met interface glas
Project

Digitale vaardigheden in de zorg

Welke ICT- en informatievaardigheden moeten (toekomstige) professionals in de zorg beheersen? Dat is wat Lectoraat Innovatie in de Publieke Sector onderzoekt. De ICT- en informatievaardigheden zijn belangrijk omdat professionals steeds meer met digitale (patiënten)systemen werken.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
ict student schrijft een berekening op
Project

ALPO-leraren als change-agents

Lessen veranderkunde geven. Daarvoor is het thema burgerschapsvorming erg geschikt. Teams en scholen hebben een duidelijke visie nodig op dit lesprogramma. Wat geef je leerlingen mee om stevig in de samenleving te staan? Hoe geef je dat vorm? Kundige, inspirerende veranderaars zijn nodig.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
docent buigt over tafel student
Project

Ruimte voor PA’s en VS’en in de anderhalvelijnszorg

De vraag naar medisch specialistische zorg groeit. Hierdoor verschuift deze zorg steeds meer richting eigen huis, gezondheidscentrum, (wijk)kliniek of huisartsenpraktijk. Dit heet anderhalvelijnszorg. Physician Assistants (PA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) kunnen hier een grote rol vervullen.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente

Wijkgerichte Energietransitie

Klimaatverandering, sociale ongelijkheid en de nieuwe economie vragen om nieuwe, integrale antwoorden. De HAN werkt aan oplossingen die slim, schoon & sociaal zijn. Wijkgerichte Energietransitie is een programmalijn van Sustainable Energy & Environment (SEE).

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
118572 zonnepanelen met blauwe lucht
Project

Een verkenning van Communities of Practice ter bevordering van sociale innovatie in Gelderland

De arbeidsmarkt is continu in beweging. Organisaties moeten steeds vaker sociale innovatie toepassen om optimaal in vorm te blijven. Hoe kunnen zij met elkaar delen en van elkaar leren op dit gebied? De provincie Gelderland wil hiervoor Communities of Practice (CoP’s) realiseren.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
mobiele app