collega's in gesprek op kantoor

Sinds november 2020 verkennen de Gemeente Nijmegen, de Stadt Duisburg en de Stadt Moers, samen met de HAN in het project ‘Pilot Skillshub Euregio’ (INTERREG VA NL-D), de gezamenlijke basis voor een meer op skills gebaseerde Euregionale arbeidsmarkt.

Snelle info

Projectconsortium

  • HAN University of Applied Sciences - Leadpartner
  • Gemeente Nijmegen
  • Stadt Duisburg
  • Stadt Moers

Projectlooptijd

1 november 2020 - 30 juni 2021

Projectbudget

€49.652,--

Contactpersoon

Dhr. Jos Sanders

Euregionale skills based arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt van de Euregio Rijn-Waal is vrijwel uitsluitend gebaseerd op Nederlandse en Duitse diploma’s en die zijn in veel gevallen niet in de hele Euregio erkend. Het reizen over de Euregionale arbeidsmarkt wordt mede daardoor ook bemoeilijkt. Diploma’s zijn ‘begrenst’ en de verschillen qua onderwijsstructuur zijn soms gewoonweg te groot. Maar er zijn tegelijkertijd grote overeenkomsten. Bijvoorbeeld qua arbeidsmarktproblematiek. Zowel aan Duitse kant als aan Nederlandse kant is sprake van schaarste en mismatch. Een meer op skills gebaseerde onderwijs- en arbeidsmarkt zou voor de Euregionale arbeidsmarkt uitkomst kunnen bieden.

Na aanvankelijke scepsis is mede door de samenwerking in de Pilot Skillshub Euregio een hechte samenwerking ontstaan. Een samenwerking die ertoe heeft geleid dat vele Nederlandse en Duitse stakeholders nu samen in deze skills benadering gaan zoeken naar oplossingen voor dit belangrijke Euregionale arbeidsmarktvraagstuk. Een Europees vervolgproject is inmiddels in voorbereiding: ‘Skillshub Euregio’ met als één van de belangrijke onderdelen: het Euregionale skills paspoort. Het pilotproject Skillshub Euregio is door de projectpartners dan ook voorgedragen voor de Grenslandprijs 2021.

Dat deze samenwerking op skills er nu al is, heeft onder andere te maken met de jarenlange sterke en positieve samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven in de Euregio Rijn-Waal, bijvoorbeeld in samenwerkingsverbanden als de Ler(n)ende Euregio en Arbeidsmarktplatform Euregio Rijn-Waal.

Eindverslag Pilot skillshub Euregio

Contact

Financiële ondersteuning

Het project 'Pilot Skillshub Euregio' wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie, de Euregio Rijn-Waal en de Provincie Gelderland financieel ondersteund.

ZwaartepuntSmart Region

Met het zwaartepunt Smart Region wil de HAN van waarde zijn in de regio en daarbuiten. We werken aan de wendbaarheid van mensen, teams en organisaties in een snel veranderende wereld. We helpen bij slim innoveren en implementeren van nieuwe technologieën (Smart Innovation), het wendbaar maken van mens en bedrijf met vernieuwend onderwijs (Smart Education) en we bouwen een netwerk (Smart Partnerships). Samen verleggen we de grenzen met digitale technologie!

Smart Region vrouw met bril

Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief HAN Zwaartepunt Smart Region om een maandelijkse update te ontvangen.