Project Strategisch organiseren van werken in de driehoek tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk

Student en docent in gesprek met bedrijf, handen schudden, FEM Employment

Hoe maak je de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en werkveld succesvol? En hoe staan wij er in als HAN? Richt je op het organiseren in netwerken is het advies!

Snelle info

Projectleider:

Loek Nieuwenhuis

Opdrachtgever:

HAN Programmaraad Werken in de driehoek

Startdatum:

April 2019

Status:

Afgerond

Doel

Samenwerkingen tussen onderwijs, onderzoek en praktijk zien er steeds anders uit. Wat werkt in dit soort samenwerkingen? En voor wie, onder welke omstandigheden en hoe? Om antwoord op deze vragen te vinden voerde een team van HAN onderzoekers uit verschillende lectoraten en academies onderzoek uit. Samenwerking houdt het onderwijs actueel. Het bereid studenten beter voor op hun toekomstige baan. Doel is ook om bij te dragen aan de ontwikkeling van beroepen en aan maatschappelijke vraagstukken. Dankzij de samenwerking krijgen we toegang tot nieuwe kennis vanuit het werkveld.

Organiseren in netwerken

De stap naar de volgende ontwikkelfase zal sterk gericht moeten zijn op het organiseren in netwerken. 

Gezamenlijke ambitie is hierbij een voorwaarde. Wederzijdse afhankelijkheid een gegeven. Recht doen aan elkaars belangen en goed organiseren een noodzaak. Bij deze ontwikkeling hoort een evaluatief proces, gericht op verdieping van relaties en wederzijds managen van verwachtingen. Maar ook op doorontwikkelen van ambitie en monitoring van resultaten voor alle betrokkenen. 

Aanbevelingen om te komen tot een samenhangende aanpak hiervoor zijn: 

 • werk met partners aan gedeelde visie op ontwikkelingen in de sector
 • organiseer het netwerk, en pas ieder je interne organisatie aan
 • zorg voor grensrollen op verschillende niveaus in de samenwerking om ambities te borgen
 • stimuleer onderzoekend vermogen van alle betrokkenen. 

 

Resultaten

Deze richting en aanbevelingen staan beschreven in de aanbevelingen die je vind bij de resultaten. Voor het HAN-beraad is een aparte beleidsnotitie geschreven.  Met de resultaten en aanbevelingen vanuit dit project willen we mensen uitdagen om een volgende stap te zetten in de ontwikkeling van de samenwerking tussen hogeschool en werkveld. 

overleg met post-its

Maak kennis Ons team

Heeft uw organisatie een specifieke vraag of probleem? Onze onderzoekers zetten hun kennis, kunde en ervaring graag in om een passend en toepasbaar antwoord te vinden.

Wietske Kuijer

Onderzoeker

Loek Nieuwenhuis

Lector
Lector Loek Nieuwenhuizen

Tanja Tankink

Beleidsadviseur

Erik de Vries

Lector

Achtergrond

Met de resultaten en aanbevelingen vanuit dit project willen we mensen uitdagen om een volgende stap te zetten in de ontwikkeling van de samenwerking tussen hogeschool en werkveld. 

 

 

Cover rapport werken in de driehoek aanbevelingen

Nieuws en artikelen

Experiment

Experimenteren met oplossingen in Regiolab

Experimenteren met complexe maatschappelijke problemen. Dat is het streven van het Regiolab Noord-Limburg. In het lab werken inwoners uit de regio samen met overheidsmedewerkers en professionals van maatschappelijke organisaties. Kenniscentrum Publieke Zaak ondersteunt het lab met advies en middelen.

HAN Redactie
06 mei 2019
Groep mensen geeft high five
Het kan zo makkelijk zijn

Gelders Praktijkpakhuis: op naar de arbeidsmarkt in 2030

Hoe ziet de arbeidsmarkt er over 10 of 20 jaar uit? Je hoeft niet in een glazen bol te kijken om te weten dat door technologische ontwikkelingen er veel behoefte is aan nieuwe kennis. Om beter voorbereid te zijn op de arbeidsmarkt in 2030 is de HAN samen met de gemeenten, provincie en bedrijven het Gelders Praktijkleerhuis gestart.

HAN Redactie
23 maart 2018
studenten luisteren naar docent
handige tool

Leraren wijzer met Wijzer Werkplekleren

Docenten in het mbo en hbo weten hoe belangrijk werkplekleren is. Studenten moeten kunnen oefenen in de praktijk. Wetenschappelijk is er nog weinig bekend over werkplekleren. De kennis die er is, heeft senior onderzoeker Haske van Vlokhoven nu beschikbaar gemaakt in de Wijzer Werkplekleren.

HAN Redactie
06 december 2019
Studenten zittend op bank
mbo en hbo

Makkelijker doorstromen van mbo naar hbo? Wat werkt?

Ongeveer 17 tot 20% van de mbo-studenten die doorstromen naar het hbo redt het niet. Speciale programma’s moeten de doorstroom van mbo naar hbo verbeteren. Pakken die programma’s om de overstap makkelijker te maken wel altijd goed uit? HAN-onderzoeker Derk-Jan Nijman zocht het uit.

HAN Redactie
26 september 2018
twee studenten zitten, student staat
Deelnemen

Participatie en duurzaamheid in de gemeente Heumen

“Onze gemeente is steeds meer een netwerkorganisatie, we willen aansluiten bij de wensen en ontwikkelingen in de maatschappij”. Aan het woord is Dirk van Eeten, gemeentesecretaris van de gemeente Heumen. “Onze blik is steeds meer naar buiten gericht, met als belangrijkste thema’s burgerparticipatie en duurzaamheid.” Evaluaties van participatieprojecten in Heumen door het Kenniscentrum Publieke Zaak, helpen de gemeente haar beleid aan te scherpen.

Marleen de Roo
08 mei 2019
SEE, afval recycling
Driehoek

Samenwerking onderwijs, onderzoek en werkveld: wat werkt?

Hoe zorg je voor goede samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en werkveld? Wat draagt bij aan succesvolle samenwerking en wat moet de HAN daarvoor doen of laten? Dat is onderwerp voor een HAN-breed onderzoek. In een versnellingskamer verzamelden 14 medewerkers alvast hun ideeën en inzichten.

HAN Redactie
10 juli 2019
Studenten werken samen
Toolkit

Werk samen met cliënt met toolbox Interprofessionele werkvormen

In de gezondheidszorg staat veerkracht en eigen regie van cliënten steeds meer centraal. Daar draait het ook om bij interprofessionele samenwerking: geen hulpverlening voor de cliënt maar mét de cliënt. De HAN en het Radboudumc stelden voor professionals en docenten een toolbox met werkvormen voor interprofessioneel samenwerken en leren samen.

HAN Redactie
19 januari 2019
een thuiszorgverpleegkundige helpt een nog thuiswonende oudere dame met beginnende dementie bij de dagelijkse zorgtaken
leren en lesgeven met ict

Zo staat het ervoor in het Gelders mbo

Gelderse docenten van mbo’s zien veel meerwaarde in ict voor onderwijs. Toch zien we dat veel docenten in de praktijk nog weinig gebruik maken van ict-toepassingen om te vernieuwen en/of differentiëren. Er lijkt sprake van een zekere handelingsverlegenheid bij docenten.

HAN Redactie
09 januari 2018
hbo-ict serverlokaal docent
Overstap van mbo naar hbo

Doorstromers vallen vaak uit

Ongeveer 20% van de doorstromers redt het niet, vertelt Marloes de Lange, onderzoeker bij het Lectoraat Beroepspedagogiek van Academie Educatie van de HAN. “Het probleem zit meestal niet in het intellectuele vermogen van die studenten."

HAN Redactie
20 november 2020
studenten lachen
Werkplekleren

Fictief onderzoek door studenten? Nee hoor, de lat ligt hoger!

Een mooi voorbeeld van hoe onderzoek en onderwijs samenwerken: in 2017 druppelen bijna 70 tweedejaarsstudenten Opleidingskunde hun klassen in voor de 1e bijeenkomst van het vak onderzoeksvaardigheden. Ze verwachten een stapsgewijze overgang van de theoretische basis naar voorzichtig zelf onderzoek doen. Maar docenten Leon Noij en Mirelle Voskes hebben andere plannen: meewerken aan een echt onderzoek, dat ook nog eens in korte tijd moet worden gedaan.

HAN Redactie
27 maart 2018
Studenten zittend op stoelen bij lage tafel

Contact

Loek Nieuwenhuis, Lector Beroepspedagogiek

 • loek.nieuwenhuis@han.nl
 • Erik de Vries, Lector Innovatie in de Publieke Sector

 • erik.devries@han.nl
 • Wietske Kuijer, Onderzoeker Samenwerkingsverband de Publieke Zaak

 • wietske.kuijer@han.nl
 • Tanja Tankink, Beleidsmedewerker Onderwijs OOK

 • Tanja.tankink@han.nl
 • Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsbrief

  Ieder kwartaal bundelt de Academie Educatie haar onderzoeksnieuws en activiteiten in een digitale nieuwsbrief. Je vindt er informatie over projecten waaraan we werken, samenwerkingen, bijeenkomstkomsten, spellen en handige tools.

  Overlegen en samenwerken