Lectoraat Innovatie in de Publieke Sector

Samenwerken, post-it plakken, proces

Vertrek Erik de Vries (Lector Innovatie in de Publieke Sector)

Erik de Vries (lector Innovatie in de Publieke Sector) gaat een nieuwe uitdaging aan buiten de HAN. De Academie Mens en Maatschappij wenst hem veel succes bij de gemeente Amsterdam. Besloten is om het lectoraat Innovatie in de Publieke sector niet te continueren.

Naar het nieuwsbericht

In onze programmalijnInnovatie en Valorisatie ontwikkelen we werkwijzen waarmee belanghebbenden betekenis kunnen geven aan innovaties. Want dan pas krijgen innovaties ook maatschappelijke en economische waarde 

Dat is wat wij verstaan onder valorisatie: een proces van kennisdeling. Waarin je kennis voor een bepaalde context ook bruikbaar maakt voor andere contexten. De werkwijzen die we ontwikkelen richten zich op individuen, organisaties en netwerken van organisaties. 

Expertises

  • Innovatie, organisatie, toepassing van ICT 

  • Professionaliseringsprocessen 

  • Participatieve werkwijzen (voor onderzoek, ontwerp of onderwijs)

  • Onderzoek

    Wij onderzoeken innovatieprocessen waarin maatschappelijke waarden worden nagestreefd (valorisatie)Om zo bij te dragen aan het innovatievermogen van organisaties in publieke domeinen. 

  • Onze kennis

    Belangrijke onderwerpen bij deze specialisatie zijn duurzame energietechniek, elektrische aandrijvingen, en besturingen en regelingen ontwerpen voor verschillende productielijnen. Met prima baankansen als adviseur, ontwerper, service engineer of commericeel ingenieur.

Nieuws

Lectoraat Innovatie in de Publieke SectorVertrek lector Erik de Vries
Samenwerken, post-it plakken, proces
Centre of Expertise Sneller HerstelSamenwerking versterken op het gebied van innovatie
33006 meter om enkel heen
Boek van Koen Dortmans, actieonderzoeker bij Publieke Zaak, Lectoraat Innovatie in Publieke Sector, samenwerking Field Lab Eerstelijnszorg
SEE, afval recycling
Groep mensen geeft high five

LectorErik de Vries

Wat mij echt interesseert? Hoe mensen met behulp van nieuwe kennis of technologie op betere manieren kunnen samenwerken. Binnen organisaties zelf,  maar ook tussen organisaties of tussen burger en organisatie. 

Samenwerken, post-it plakken, proces

AcademieMens en Maatschappij

In de Academie Mens en Maatschappij volgen bijna 4.500 studenten een voltijd- of deeltijdstudie op sociaal-maatschappelijk gebied. Dat doen ze op bachelor- of masterniveau. Als professional krijg je te maken met complexe maatschappelijke vraagstukken. Over zorg, leefbaarheid, sociale kwaliteit en eenzaamheid. Maar ook over opvoeding, inclusie, armoede en vergrijzing. Werken aan deze vraagstukken vraagt om grensverleggend en creatief denken en handelen. En dat doen we, in deze academie. 

Stockbeeld interessegebied gedrag en maatschappij