Lector Wietske Kuijer-Siebelink wordt ook hoogleraar

HAN-lector Wietske Kuijer-Siebelink wordt per 1 september 2024 benoemd tot hoogleraar Opleiden en leren voor interprofessionele en transmurale samenwerking aan het Radboudumc / de Radboud Universiteit. Zij zal deze functie combineren met haar rol als HAN-lector Responsief Beroepsonderwijs.

Portret, onderzoek

Wietske is sinds juni 2022 lector Responsief Beroepsonderwijs bij de HAN en zal deze functie de komende 5 jaar combineren met haar nieuwe rol als hoogleraar aan het Radboudumc / de Radboud Universiteit. Met haar leerstoel wil Wietske zicht krijgen op leren en opleiden over beroepsgrenzen heen in de beroepspraktijk, en hoe dit daadwerkelijk leidt tot impact in de gezondheidszorg. Wietske: ‘Beide onderzoeksprogramma’s sluiten nauw op elkaar aan en betreffen grensoverstijgend samenwerken, leren en opleiden om professionals op te leiden die in staat zijn in samenwerking, nieuwe, complexe vraagstukken op te pakken. Als bruggenbouwer tussen beide instellingen wil ik de gezamenlijke ambitie van grensoverstijgend leren en samenwerken bevorderen.’

Toekomstige professonals anders opleiden

Maatschappelijke veranderingen volgen elkaar snel op. Complexe zorgvragen nemen de komende jaren toe. Op veel terreinen is een tekort aan medewerkers. Het is belangrijk toekomstige professionals hierop voor te bereiden, door onder meer aanpassingen in het beroepsonderwijs, zegt Kuijer-Siebelink. ‘Op de werkvloer komen we elkaar tegen, maar is samenwerken nog lang niet altijd het geval. Mensen met verschillende beroepen in de brede waaier van het beroepsonderwijs, of het nu gaat over mbo-, hbo- of wo-opgeleide mensen, moeten elkaar beter vinden. Zo kunnen we leren, denken, werken en opleiden over de grenzen van opleidingen heen. Al tijdens de opleiding heeft het meerwaarde om met elkaar in gesprek te gaan. Anders leer je elkaar niet verstaan, ken je elkaars gebruiken niet en weet je ook niet hoe je elkaars expertise kunt benutten.’

Tijdens hun opleiding krijgen studenten vooral te maken met studiegenoten met dezelfde opleiding. Maar door veranderingen in de maatschappij en specifiek de zorg is het belangrijk om over de grenzen van het eigen beroep heen te kijken.

Samenwerking op de werkplek

Er zijn al mooie initiatieven waarin studenten samenwerken en leren rondom echte vraagstukken, benadrukt Kuijer-Siebelink. Maar er is nog weinig kennis over hoe studenten én professionals van verschillende achtergronden en opleidingsniveaus samen kunnen werken en leren. ‘Ook moeten we onderzoeken hoe dit daadwerkelijk bijdraagt aan betere zorg. In de regio Arnhem en Nijmegen zetten we vanuit het Radboudumc, de HAN en Gelderse mbo-instellingen goede stappen, samen met partners uit het werkveld.’ 

Wij zijn verheugd dat we op dit belangrijke thema, leren en opleiden over de beroepsgrenzen heen, ook gaan samenwerken met de RU. Wietske is daarin een bruggenbouwer pur sang. Zij slaat bruggen tussen academies in de HAN, met het werkveld en in de onderwijskolom mbo-hbo-wo. We wensen haar veel succes!

Ambitie

Dit anders leren en opleiden vraagt om een verschuiving in focus van individueel leerperspectief naar een meer systemisch perspectief voor leren en opleiden in de zorg. De werkplek is daarbij enorm belangrijk, daar komen de toekomstige professionals elkaar immers tegen. ‘In de opleiding leiden we de professionals van de toekomst op, maar als ze op hun werkplek meteen vervallen in ‘oude’ gewoontes en routines wordt het moeilijk om veranderingen duurzaam door te voeren. Daarom moeten we naar veranderingen zowel in de opleiding als op de werkplek kijken, zegt Kuijer-Siebelink. Ze hoopt dat het over 5 jaar vanzelfsprekend is dat professionals van verschillende opleidingsniveaus elkaar ontmoeten en met, van en over elkaar leren. Dit moet leiden tot een krachtige leerwerkomgeving voor zowel studenten als professionals.

Meer weten over Wietske en haar onderzoek?

Op deze pagina lees je meer over Wietske Kuijer-Siebelink en over het lectoraat Responsief Beroepsonderwijs.