HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

Pedagogisch Prioriteitenspel

‘Wat vind ik belangrijk voor leerlingen en waarom?’ Deze vraag blijkt voor veel studenten en leraren moeilijk te beantwoorden. We ontwikkelden het Pedagogisch Prioriteitenspel. (Toekomstige) leraren ontdekken hiermee welke pedagogische idealen de belangrijkste drijfveer zijn in hun eigen onderwijs.

docent geeft les
Project

Systematic review over `Art-based interventions’

Wat is het effect van beeldende therapie op emotieregulatie? We bekijken het binnen deze Systematic review/meta-analyse over `Art-based interventions’ en emotieregulatie.

twee studenten schilderen
Project Health

VR-simulatie traint studenten in herkennen laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid herkennen en benoemen: hoe dóe je dat? In acteurstrainingen kom je een eind. Maar VR-simulatie is zeker zo praktisch, want snel, effectief en prima toe te passen in diverse onderwijssituaties binnen alle vakgebieden. De tool is een vondst van de leergemeenschap Laaggeletterdheid.

man met vr bril kijkt omhoog
Project

VS GGZ in de functie van regiebehandelaar

Sinds 1 januari 2017 mag een Verpleegkundig Specialist (VS) ggz regiebehandelaar zijn. Net zoals de psychiater, klinisch psycholoog of verslavingsarts. De invulling van deze rol is nog best moeilijk. We ontwikkelen een handreiking die het invullen van de rol als regiebehandelaar ondersteunt.

een acteur speelt een psychiatrisch patient in een rollenspel met een verpleegkundige
Project

HP-Launch

Hoe houden we ons huis warm als de aardgaskraan wordt dichtgedraaid? In het project HP-Launch (High Performance Little Air Unit Natural Charge Heatpump) werkten 6 kennisinstituten en marktpartijen aan een prototype van een duurzame en betaalbare warmtepomp voor bestaande woningen.

dakopbouw hp-launch-ubbink
Project

Online Vaktherapie. Telepresent als vaktherapeut

Werken als vaktherapeut in een tijd dat je niet fysiek bij elkaar kunt zijn. Schilderen in 3D binnen Virtual Reality? Emotieregulatie via een app? Vaktherapie staat op het punt heel nieuwe, online wegen in te slaan. Dat moet ook wel, vanwege de coronacrisis. Maar hoe geven we dit vorm?

282873 Telepresent als Vaktherapeut gebruik TiltBrush2
Project

Efficiënt rapporteren in de zorg

Zorgprofessionals besteden veel tijd aan het rapporteren over (gesprekken met) cliënten. Kan dit praktischer en efficiënter? In dit project wordt gewerkt aan een verbeterd ECD; Elektronisch Cliënten Dossier. Om tot een goed en bruikbaar ontwerp te komen, werken zorgprofessionals zelf mee.

Studenten hangen infuus op
Project

GoedZo Goede Voeding Goede Zorg: naar optimale (onder)voedingszorg in verpleeg- en verzorgingshuizen

De ambitie van het Lectoraat Voeding, Diëtetiek en Leefstijl is om door middel van (effectiviteits)onderzoek in de veranderende zorgvraag bij te dragen aan de innovatie van voedingszorg in Nederland. Met dit project willen we goede voeding bij ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen bevorderen.

presentatie groente en fruit op tafel
Project

Inclusieve dialoog over gezond werken

Mensen in een lage sociaaleconomische positie hebben vaker te maken met gezondheidsproblemen dan mensen in een hogere positie. De werkplek zien we als een belangrijke setting om die gezondheidsproblemen aan te pakken. Maar gezondheidsbevordering op de werkplek is ook complex, vooral ethisch gezien.

twee vrouwen in gesprek