Ervaringsdeskundigen

STERKplaats Nijmegen

STERKplaats, Handreiking, Jaheed Annica

STERKplaats Nijmegen biedt leer-werkplekken voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Deze STERKstudenten volgen de opleiding STERK (opleiding tot ervaringsdeskundige). Bij deze opleiding staat talentontwikkeling centraal.

Snelle info

Status:

Lopend

Startdatum:

Maart 2020

Looptijd:

Tot medio 2022

Subsidie:

ZonMW

Projectleider:

Joost Blommendaal (LFB, hoofdaanvrager) 

Aanleiding van het project

Ervaringsdeskundigen voegen een perspectief toe dat anderen niet hebben. We zien een toenemende vraag naar ervaringsdeskundigheid, bijvoorbeeld in onderwijs, onderzoek en in de zorg.

Doel

De LFB is de landelijke belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperkingen. Een belangrijk thema voor LFB is het bieden van daadwerkelijke mogelijkheden om jezelf te kunnen (blijven) ontwikkelen. De LFB heeft regionaal STERKplaatsen opgericht, waar mensen met verstandelijke beperking (met dagbestedingsindicatie) werken aan persoonlijke ontwikkeling en worden opgeleid tot ervaringsdeskundigen. Zij leren ervaringen van henzelf en anderen (ervaringskennis) professioneel in te zetten, bijvoorbeeld binnen een zorginstelling of onderwijsinstelling.  


Zij zijn aanwezig op ‘gewone plaatsen’, leveren een waardevolle bijdrage op basis van competenties, maken eigen keuzes, vergroten hun netwerk. Een STERKplaats draagt bij aan het vergroten van kwaliteit van leven van de deelnemers, en in hun rol als ervaringsdeskundige vergroten zij mogelijkheden voor eigen regie en sociale inclusie van anderen.  

Wie is er actief bij de STERKplaats Nijmegen

Maak kennis met de STERK-studenten

Resultaten

 • STERKplaats Nijmegen heeft 6 leer-werkplekken gecreëerd voor studenten met een verstandelijke beperking.  
 • Duurzame inzet van ervaringsdeskundigheid bij alle partijen. 
 • Handreiking voor duurzame samenwerking met ervaringsdeskundigen.

Onze partners

 • Pluryn
 • Siza
 • Zelfregiecentrum Nijmegen
 • LFB 

Subsidieverstrekker

HAN en Pluryn voeren het actieonderzoek uit. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de ZonMw subsidieVoor Elkaar! Het landelijke project ‘STERK in onderwijs’ is onderdeel van het programma Volwaardig Leven, gefinancierd door VWS. 

Achtergrond

Sterkplaats Nijmegen is een leer/werkplek waar mensen met een verstandelijke beperking worden opgeleid tot ervaringsdeskundige. De STERKstudenten volgen in 3 jaar tijd de opleiding STERK van de LFB. Met deze opleiding ontwikkelen de STERKstudenten zich tot ervaringsdeskundige en leren zij andere mensen met een beperking te versterken en te vertegenwoordigen. Zij leveren een bijdrage aan de onderwijsactiviteiten van de HAN en worden hierin ondersteund door een coach en door stagiairs. 


Voor het geven van onderdak aan een STERKplaats, is samenwerking gezocht met de HAN, Siza, Pluryn en Onderling Sterk Nijmegen. Het project heeft als doel een STERKplaats op te richten vanuit verbinding en gelijkwaardige samenwerking tussen studenten, docenten, onderzoekers, professionals, cliëntenraden enerzijds en de deelnemers en coach LFB STERKplaats anderzijds.  
Dit is pas duurzaam als alle partijen een bijdrage leveren en van elkaar leren. Als mensen met VB opgeleid worden tot ervaringsdeskundigen is het van belang om het geleerde direct toe te passen in de praktijk, maar dit gebeurt niet vanzelf (Verbrugge & Embregts, 2013). De samenwerking met de verschillende partners zorgt ervoor dat opleiding en de praktijk hand-in-hand gaan. 

Dankzij ontmoeting en samenwerking met mensen met een verstandelijke beperking leren studenten wat het betekent om een beperking te hebben en hoe ze bij kunnen dragen aan een betere aansluiting van deze doelgroep. Door te werken met co-onderzoekers leren onderzoekers samen passende onderzoeksmaterialen te ontwikkelen, die beter aansluiten bij mensen met verstandelijke beperking. 
 
STERKplaats Nijmegen is onderdeel van het project ‘STERK in onderwijs (van het programma ‘Volwaardig Leven’Ministerie van VWS).  

Contact over dit project?

Hélène Hooft

 • h.hooft@lfb.nu
 • Maaike Hermsen

 • maaike.hermsen@han.nl
 • Publicaties

  Vanuit het Lectoraat Ethiek van verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking verschijnen regelmatig publicaties. Bekijk hier een overzicht.

  Lectoraat
   

  ETHIEK VAN VERBINDING MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

  Wij doen onderzoek naar het verbeteren van een betekenisvolle verbinding met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Dit doen we met partijen uit het werkveld. We bekijken vooral hoe normatieve professionalisering van beroepskrachten kan bijdragen aan ondersteuning van deze groep.

  zorgprofessional speelt muziek af bij vrouw met syndroom van down