STERKplaats Nijmegen

Werk samen met STERKstudenten. 8 studenten met een (verstandelijke) beperking volgen de opleiding tot ervaringsdeskundige. Ieder met unieke expertise. Zij delen hun ervaringskennis met jou.

413086 STERKplaats, Maaike, Rob, Jaheed, Simone

Als je samenwerkt met een STERKstudent, ervaringsdeskundige in opleiding, doorloop je een waardevol leerproces. Waarin je werkt aan het versterken van de praktijk, het verbeteren van behandeling en zorg, en het zo goed mogelijk opleiden van iedereen in de zorgsector. Samenwerken? Ja héél graag!

Ervaringsdeskundigen in opleiding Maak kennis met STERKstudenten

 • 424542 STERKplaats, Portret Simone

  Simone Krijgsman

  Ik wil mijn ervaringen inzetten om te voorkomen dat meer mensen moeten doorstaan wat ik heb meegemaakt. Deze praktijkervaringen wil ik meegeven aan (zorg)medewerkers, maar ook aan studenten zodat zij beter zijn voorbereid op de praktijk. Ik kan mijn ervaringen inzetten bij onderzoek, als co-docent of gast in lessen, bij het ontwikkelen van lesmateriaal.

  "Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards. Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced." van Søren Kierkegaard.

 • 424534 STERKplaats, Portret Mycha-2

  Mycha Kilian

  Ik werk vanuit mijn eigen ervaring en daaruit opgedane kennis. Denk daarbij aan bijvoorbeeld ervaringen met mijn lichamelijke beperking. Sta open voor mijn verhaal en blijf nieuwsgierig! Ook ben ik actief in bijvoorbeeld activiteiten rondom “18 min 18 plus”. Daarnaast denk ik ook graag mee in het door ontwikkelen van de zorg, lessen en lesmateriaal rondom een gezonde seksuele ontwikkeling. Wat is een goed leven?

  “What you see is what you get, maar de kunst is om verder te kijken.”

 • 424536 STERKplaats, Portret Rob

  Rob Jacobs

  Ik wil je graag mijn tips en tops meegeven als je in de zorg werkt of in de zorg wil gaan werken. Wij kunnen zoveel meer dan dat er in de lesboeken wordt beweerd! Kijk naar onze talenten en niet naar een beperking. Ik ben ook actief in de public relations van STERKplaats Nijmegen. Met behulp van video kan ik mijn perspectief in beeld verwoorden.

  "Mijn doelstelling is om als ervaringsdeskundige mensen enthousiast te maken om in de zorg te gaan werken."

 • 424539 STERKplaats, Portret Sandra

  Sandra Gerritsen

  Ik moest vroeger naar school, nu mag ik naar school. Ik kies er voor om op school een goede invloed uit te oefenen op de lessen die worden gegeven bij diverse opleidingen. Ik wil mij inzetten bij het ontwikkelen en leren werken met pictogrammen. Ik denk ook graag mee bij het onderzoeken. Ook vind ik het leuk om mij in te zetten bij het ontwerpen van nieuwe lesplannen. Als moeder deel ik ook graag mijn ervaringen rondom ouderschap in combinatie met een licht verstandelijke beperking.

  “Als je liefde geeft, krijg je liefde terug.”

 • 413080 STERKplaats, Portret Jaheed-1

  Jaheed Andishmand

  Ik wil mij inzetten als ervaringsdeskundige. Via de STERKplaats zet ik mij in voor een gezonde levensstijl, bijvoorbeeld bij sport en beweging. Ik wil ook meer bekendheid geven aan het VN verdrag om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Ik kan hierbij goed mijn ervaringen delen. Ik zet mij ook zodat er steeds meer begrijpelijke taal beschikbaar komt voor iedereen. Daarnaast denk ik ook mee in onderzoeken. Niet te vergeten, ik draag ook graag bij aan congressen. Zowel inhoudelijk of als dagvoorzitter/spreken. Samen komen we er!

  "Meedoen is een recht. Dat staat in het VN verdrag voor mensen met een beperking. Iedereen heeft recht op begrijpelijke informatie."

 • Lieke Derksen

  Ik werk vanuit mijn ervaringen, met mijn ervaringen draag ik met mijn kennis bij tot het verbeteren van de zorg. Al kan ik maar 1% van de zorg positief beïnvloeden, dan ben ik al heel blij dat er door mijn toedoen een verbetering plaats vind. Ik doe dit door mijn verhaal te delen maar ook door mee te denken en op te zetten van nieuw lesverhaal. Luister naar mij en leer van mijn ervaringen.

  “Blijf jezelf. Je bent goed zoals je bent!”

 • Tess Pijnenburg

  Ik doe veel op gevoel en ga graag het gesprek aan met mensen die daar echt iets aan hebben. Bij vraagstukken waar ik mij goed bij voel zet ik mij daar 100% voor in. Bij onderzoeken deel ik graag mijn perspectief op basis van mijn ervaringskennis.

  “Special things happen when you make other plans.”

 • Beppie Jansen

  Ik wil mijn levenservaringen en levenslessen delen met iedereen die dat nodig heeft om verder te komen. Sta open voor hulp, kom op! Je kan het! Samen komen we verder! Dit kan ik doen door het vormen van theater, dans, kringgesprekken en meer. Dit alles doe ik vanuit mijn eigen ervaringen en onderwerpen die het dichtste bij mij staan. Denk hierbij aan onderwerpen zoals een gezonde seksuele ontwikkeling en ouderschap.

  “Je bent sterk alles wat je op heden geraakt heeft, heb je overleeft. Steeds ben je opgestaan en veder gegaan.”

Meer over de STERKplaats

Handreiking STERKplaats

Wat hebben we geleerd van bijna 2 jaar STERKplaats Nijmegen op de HAN? Op deze bijzondere plek volgen mensen met een verstandelijke beperking de opleiding STERK, een 3-jarig leer-werktraject tot ervaringsdeskundige. We blikken terug op de opstartfase.

413075 STERKplaats, Handreiking Jaheed

Film 'STERK in onderwijs'

Bij het project 'Sterk in onderwijs' worden onderwijsinstellingen en LFB STERKplaatsen aan elkaar verbonden. Bij deze STERKplaatsen kunnen mensen met een verstandelijke beperking worden opgeleid tot ervaringsdeskundige. Zij doen dan de opleiding STERK van de LFB. Mensen met een beperking worden zo in hun kracht gezet.

413081 STERKplaats, Logo STERKplaats, rollbanner-2

Film 'Verbeelding van het goede leven'

Wat is een goed leven? Het HAN lectoraat Ethiek van verbinding met mensen met een verstandelijke beperking en Sterkplaats Nijmegen hebben samen met diverse welzijnsorganisaties uit de regio onderzoek gedaan naar verbeelding van een goed leven onder 8 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, hun naasten en begeleiders. Dit resulteerde in deze film.

346903 Screenshot van de film 'Verbeelding van het goede leven'