Handreiking als inspiratiebron

STERKplaats op de HAN: niet meer weg te denken

STERKplaats, Handreiking Jaheed

Wat hebben we geleerd van bijna 2 jaar STERKplaats Nijmegen op de HAN? Op deze bijzondere plek volgen mensen met een verstandelijke beperking de opleiding STERK, een 3-jarig leer-werktraject tot ervaringsdeskundige. We blikken terug op de opstartfase.

De STERK-opleiding wordt verzorgd door LFB, de belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit het lectoraat Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking deden onderzoekers van de HAN samen met onderzoekers vanuit Pluryn en de LFB onderzoek naar de STERKplaats. Op 2 juni was de uitreiking van de handreiking. Hierin staan de resultaten van het actieonderzoek over de eerste 1,5 jaar van de LFB STERKplaats Nijmegen. Wat ging er goed? Wat kon beter? Deze handreiking is bedoeld om deze kennis en ervaringen van de opstartfase van STERKplaats Nijmegen te delen. Een inspiratiebron vol kennis voor iedereen betrokken bij een STERKplaats.

Waarom is de STERKplaats zo belangrijk voor de HAN en het werkveld?

LFB-onderzoeker Ellis Jongerius meent: “Omdat mensen heel veel van elkaar kunnen leren.” Dat beaamt ook HAN-onderzoeker Ida van Asselt-Goverts:  “Binnen de opleidingen is best weinig aandacht voor het werken met mensen met een verstandelijke beperking.  Met de STERKplaats komen studenten, docenten en onderzoekers makkelijker in contact met mensen met een lichte verstandelijke beperking.” STERKstudent Simone Krijgsman vult aan: “Wat wij als ervaringsdeskundigen in opleiding kunnen meegeven in slechts 1 les heeft zoveel meerwaarde. Dit doen we door te vertellen hoe onze lichamelijke en/of andere beperking nou echt werkt en wat we daarom nodig hebben.” Onderzoeker Annica Brummel vult aan: “De STERKplaats draagt bij aan het vergroten van inclusie in onderwijs en onderzoek, door samen te werken met het ervaringsdeskundig perspectief van mensen met een verstandelijke beperking. Op deze manier heb je het niet over inclusie, maar doe je aan inclusie. “

Wat wij als ervaringsdeskundigen in opleiding kunnen meegeven in slechts 1 les heeft zoveel meerwaarde. Dit doen we door te vertellen hoe onze lichamelijke en/of andere beperking nou echt werkt en wat we daarom nodig hebben.

Heeft de komst van de STERKplaats al veel veranderd in jouw leven/werk/opleiding? En zo ja, op welke manier?

“Er zijn al zoveel mooie vormen van samenwerking tot stand gekomen! Bijvoorbeeld dat we nu in ons onderzoek bij het HAN bij het lectoraat Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking veel samenwerken met de STERKstudenten. En bij de opleiding Pedagogiek dragen STERKstudenten bij aan het onderwijs. Zo gaven ze bijvoorbeeld de workshop ‘Meedoen en erbij horen’ op de themadag voor 3e-jaarsstudenten”, vertelt Ida. De waardering in het onderwijs voelt ook Simone: “Het gaat van een opmerking van een student over dat ze gewoon met ons kunnen praten, tot en met het besef dat onze ervaringen echt een toevoeging zijn aan de bestaande lesstof. Samen hebben we het gevoel dat we de zorg in de toekomst beter kunnen maken. ” STERKplaats coach Marjolijn van Batenburg voelt ook dat het samendoen echt goed werkt. “Doe dingen samen en niet alleen. Door en voor mensen met een verstandelijke beperking. We maken met elkaar de ontwikkelingen door, iedereen is uitgenodigd om mee te denken en te werken en dit bepaalt ook het succes.”

Wat vond je het leukste of mooiste dat je meemaakte met de STERKplaats?

“Het mooiste is om van dicht bij de groei van onze STERKplaats Nijmegen mee te maken”, vertelt Simone. “Niet alleen van meer bekendheid binnen de HAN, maar ook aan de persoonlijke groei van iedere STERKstudent.” Ida denkt met plezier terug aan de tekentraining die onderzoekers samen met STERKstudenten en coach volgden. “Samen met 2 STERKstudenten heb ik nagedacht hoe je het begrip ‘ervaringsdeskundigheid’ tekent. Dit gebruikten we weer in ons onderzoek.” Marjolijn vindt de positieve evaluatieformulieren vooral een opsteker. “Het enthousiasme spat er vanaf, na samenwerking in de klas met studenten en docenten. Studenten zijn vaak geprikkeld om meer activiteiten te ondernemen met elkaar. Dat vind ik belangrijk!”

STERKplaats, Logo HAN, LFB STERKplaats
Logo's HAN, LFB en STERKplaats

Hoe zie je de STERKplaats over 3 jaar?

Over 3 jaar is de STERKplaats niet meer weg te denken op de HAN”, meent Ida. Dat ziet ook haar collega, onderzoeker Moniek van der Meij: “Degenen die het beste kunnen uitleggen wat goed is voor ze en hoe je met ze om moet gaan, zijn de mensen zelf. Daarin speelt de STERKplaats een heel belangrijke rol. Ik hoop dat over 3 jaar alle hobbels zijn verdwenen, zoals het niet rondkrijgen van de financiering als iemand geen dagbestedingsindicatie heeft.” Marjolijn is ook heel blij met de plek van de STERKplaats op de HAN. “Het is een match made in heaven. Over 3 jaar zie ik de STERKplaats nog steviger gehuisvest in Nijmegen, meer samenwerkingen met allerlei bedrijven en organisaties waar ervaringsdeskundigheid van de STERKstudenten toegevoegde waarde heeft.” Simone ziet voor dat laatste kansen voor meer samenwerking met studenten en docenten. “Ik hoop dat we nog veel groter zijn over 3 jaar. Met meer STERKstudenten, meer stagiaires en dat we meer dagen open zijn.”

Er is hard gewerkt aan het onderzoek: wat maakt jullie het meest trots?

Zowel Ida als Annica roemen de bijzondere, inclusieve samenwerking tussen de onderzoekers. Annica: “Een team van 2 onderzoekers en 2 co-onderzoekers. De samenstelling van dit team droeg bij aan een breed perspectief op het onderzoek.” Ida: “We droegen allemaal bij vanuit onze eigen ervaring en expertise. De handreiking is een mooi eindresultaat van ons onderzoek. Iedereen betrokken bij STERKplaats Nijmegen kan de handreiking benutten. Het is ook een inspiratie voor andere STERKplaatsen.” Annica vult aan: “Ik ben trots dat we vanaf de start werkten met het visualiseren van het proces en de uitkomsten van het onderzoek.”

Wil je de Handreiking ontvangen?

Wil je de Handreiking van de STERKplaats en de brochure over STERKplaats van de LFB ontvangen?

Stuur dan een mail naar één van onderstaande personen:

Steffi Geenen, HAN, onderzoek.amm@han.nl

Helene Hooft, LFB, h.hooft@lfb.nu (030-2363761)