studenten in lounge ruimte

Lectoraat Ethiek van verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking

STERKplaats Nijmegen is niet meer weg te denken

Hoe is de eerste periode verlopen vanaf de feestelijke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst? Samen met HAN-lector Maaike Hermsen, STERKplaats-coach Marjolijn van Batenburg en STERKstudent Rob Jacobs halen we anekdotes op, denken we na over de toekomst en doen we een belangrijke oproep.

Filip Wilmsen
297218 STERKplaats Kapittelweg 33, STERKstudent en student Social Work werken samen.
Lectoraat Ethiek van verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking

In Goeden Doen: betere zorg door te luisteren naar ieders inner beliefs

Mensen met een verstandelijke beperking wil je zo goed mogelijk ondersteunen. Daarbij is het niet alleen belangrijk te luisteren naar hun wensen en behoeften, ook de normen en waarden van hun naasten en zorgprofessionals tellen mee.

HAN Redactie
289887 Twee vrouwen aan tafel met laptop, verstandelijke beperking
Lectoraat Ethiek van verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking

Op naar een kleurrijke samenleving met art-based communities

Mensen met een verstandelijke beperking leven vaak in sociaal isolement. Hoe kunnen zij gelijkwaardiger deelnemen aan de maatschappij, en daarmee kansen op een autonomer leven benutten? ‘Art-based communities’ zijn voor deze mensen wellicht een belangrijke stap richting sociale rechtvaardigheid.

HAN Redactie
Verfkwasten voor schilderdoek
Lectoraat Ethiek van verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking

"Zodat het voor iedereen iets moois oplevert"

Feestelijke ondertekening van de samenwerking STERKplaats Nijmegen op de HAN Campus door afgevaardigden van LFB, HAN University of Applied Sciences (HAN), Pluryn, Siza en Zelfregiecentrum Nijmegen zorgt voor 6 leer/werkplekken voor studenten met een verstandelijke beperking.

Filip Wilmsen
Studenten studeren in studiecentrum en maakt notitie, van bovenaf
Lectoraat Ethiek van verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking

wat vinden mensen met een verstandelijke beperking zelf belangrijk?

Hoe zorgen we ervoor dat mensen met een verstandelijke beperking gezien en erkend worden in wie ze zijn? En wat vinden zij zélf belangrijk? Dat zijn centrale vragen voor lector Maaike Hermsen.

HAN Redactie
null
Lectoraat Ethiek van verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking

Wijkgericht werken in WijKringen

Hoe versterk je het sociale netwerk voor mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking die ondersteuning nodig hebben? Deelnemers aan een WijKring vergroten hun sociale netwerk in de wijk. De HAN deed onderzoek en schreef samen met partners de handleiding ‘In verbinding met de wijk’.

HAN Redactie
null