De opbrengst van een training Visueel communiceren

Wat levert het op als je ervaringsdeskundigen en onderzoekers bij elkaar zet voor een training Visueel communiceren? Een mooie samenwerking en een visual van het onderzoeksproces. Inclusief wel te verstaan!

357700 Eindresultaat training visueel communiceren

De leergemeenschap Inclusief onderzoek van de focus Health van de HAN brengt het vaak onder de aandacht: onbewust sluiten we 1 op de 3 mensen uit in ons onderzoek. Dat is onderzoek dat vaak niet goed aansluit bij mensen die bijvoorbeeld praktisch opgeleid zijn of moeite hebben met lezen en schrijven. Tijd om dat anders te doen. 

Voor de training Visueel communiceren werden niet alleen onderzoekers aangetrokken, ook werden ervaringsdeskundigen in opleiding van de LFB STERKplaats Nijmegen benaderd. De STERKplaats is een leer-werkplek voor mensen met een licht verstandelijke beperking waarbij hun unieke kennis en ervaring wordt ingezet in onderwijs en onderzoek.

Resultaat

Eerst even over de eindopdracht van de training: Hoe breng je -in co-creatie- alle stappen van een onderzoeksproces in beeld? Uiteraard met het accent op inclusiviteit. Eigenlijk spreekt het resultaat voor zich.

357738 Opbrengst Visueel Communiceren met Witrand
Het eindresultaat van de training Visueel Communiceren

Maar voor de minder-visuele kijker onder ons:  

 1. Van probleemstelling naar onderzoeksvraag 
  • Maak samen met belanghebbenden keuzes over wat onderzocht gaat worden. 
 2. Plannen 
  • Stel in gezamenlijkheid een passend en realistisch onderzoeksplan op. 
 3. Uitvoeren  
  • Werk - vanuit verschillende rollen - samen in de dataverzameling en laat methoden aansluiten op de onderzoeksgroep(en).
 4. Analyseren 
  • Duidt samen met belanghebbenden de resultaten. 
 5. Concluderen 
  • Werk samen bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen. 
 6. Presenteren en rapporteren 
  • Denk aan een toegankelijke vorm voor je presentatie en rapport. 

Download het eindresultaat van de training Visueel Communicieren hier.

Reacties

Voor de deelnemers leverde deze training Visueel communiceren én de opdrachten naast veel plezier ook inzichten op. Simone Krijgsman (Ervaringsdeskundige in opleiding): "Eigenlijk is visueel communiceren niet zo heel ingewikkeld. Door de verschillende inzichten van 3 groepjes bij elkaar te brengen, ontstond een duidelijk visueel stappenplan."

Trainer visuele communicatie Gerwin van der Ven (Pluryn) stond voor het eerst voor een inclusief samengestelde trainingsgroep. "Het dwong me om vanuit een open houding te kijken naar de stof en opdrachten: hoe kon ik het beste aansluiten bij de verschillende behoeften die er zijn?", zegt Van de Ven. "Juist deze oprechte en volwaardige aandacht voor elkaars eigenheid - de kracht én kwetsbaarheid - leiden tot een mooi resultaat!" 

"Voor mij was het 'less is more' misschien wel de belangrijkste eyeopener", reageert deelnemer Marjolijn van Batenburg (STERKplaats-coach). "Bovenstaande tekening zegt genoeg. Volgens mij zegt het veel meer dan we in woorden kunnen uitdrukken."