HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

Capability College

Hoe zorg je dat jongeren met autisme kunnen meedraaien in de maatschappij? En de beeldvorming over deze jongeren verbetert? Het Lectoraat Volwaardig Leven met Autisme houdt zich hiermee bezig. Ze biedt o.a. de cursus ‘Capability College’ aan, voor jongeren met autisme en studenten Social Work.

hoorcollege, instituut finance and management, FEM
Project

Optimizing nutritional counseling for the disabled athlete

Het aantal mensen met een lichamelijk beperking dat deelneemt aan competitieve sport stijgt. Hierdoor is in toenemende mate behoefte aan (para)medische begeleiding. Dit project richt zich op het verbeteren van de voedingskundige begeleiding van atleten met een lichamelijke beperking.

still van youtube video over samenwerking in driehoek HAN Sport en Bewegen over promotie-onderzoek Kristin Jonvik omtrent bietensap
Project

Enowatts

Langs de N325 in Arnhem komen 4 windmolens te staan. In de loop van 2021 voorzien deze turbines Arnhemse huishoudens en bedrijven van duurzame elektriciteit. Maar ze bieden ook een waardevolle onderzoekcase voor kennisinstellingen en bedrijven. Hoe sla je energie op om later te gebruiken?

Opstelling waterstof meting in Lab-4
Project

Improve!

Persoonsgerichte Essentiële Zorg (EZ) is het hart van de dagelijkse praktijk van verpleegkundigen en verzorgenden. De kwaliteit van deze zorg is van groot belang voor alle patiënten en cliënten die deze zorg dagelijks ontvangen. En moet zo hoog mogelijk zijn. Hoe bereiken we dat?

verpleegkundige inspecteert infuus bij patiente en maakt een praatje
Project

A Different(iatie) Match

Aan het einde van jaar 2 kiezen studenten van de HAN opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) een spcifieke richting. Op dit moment zijn er te weinig tools om tot een goede keuze te maken. In dit project werken we aan een instrument dat kan helpen bij dit keuzeproces.

Studenten hangen infuus op
Project

Botgezondheid bij elite atleten

Het bereiken van een hoge botdichtheid rond het 30e levensjaar is de belangrijkste factor voor een goede botgezondheid op latere leeftijd, waardoor het risico op osteoporose en botbreuken aanzienlijk wordt verkleind. Sport heeft over het algemeen een positieve invloed op de botgezondheid.

prof wielrenners waarvan er eentje banaan eet
Project

Goed werkgeverschap

Binnen de bouwsector, schoonmaakbranche en facilitaire diensten werken vaak kwetsbare doelgroepen, zoals flexwerkers en laaggeschoolde medewerkers. Voor hen is het een extra uitdaging om duurzaam aan het werk te blijven. Hoe motiveren we werkgevers om hun medewerkers te ondersteunen?

Docent geeft uitleg over koken
Project

ID Contact (2020-2021)

In dit project onderzoeken wij waar de behoeftes van de gebruikers op dit vlak liggen, ontwerpen we prototypes die we vervolgens ook weer bij de gebruikers gaan toetsen en komen we tot aanbevelingen voor een persoonlijke dienstverlening op maat en op afstand tussen gebruikers en overheden.

281724 kind moeder ENZOVOORT  illustratie project ID Contact - alleen te gebruiken voor HAN.NL