Project

Sterq aan het Werk: versterken van eigen regie van mensen met Q-koorts

student werkt aan zijn project

De Q-koortsepidemie die Nederland van 2007-2010 trof, kende een omvang die zich wereldwijd niet eerder op deze schaal had voorgedaan. Veel mensen verliezen als gevolg van Q-koorts hun werk of ervaren beperkingen en problemen op het werk.

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

Januari 2020

Subsidieverstrekker

ZonMw

Projectleider

Dr. Nathan Hutting

Aanleiding van het project

Om mensen met Q-koorts te ondersteunen is een Werkwijzer ontwikkeld. Deze Werkwijzer is een belangrijke informatiebron die ondersteuning biedt aan mensen met Q-koorts die problemen hebben op het gebied van werk en inkomen. Voor een aantal mensen is echter meer ondersteuning nodig. Na de start van dit project werd de wereld verrast door de coronacrisis. In overleg met de subsidieverstrekker is daarom besloten om het project niet alleen te richten op mensen met Q-koorts, maar ook op mensen met andere infectieziekten (bijvoorbeeld het coronavirus of de ziekte van Lyme).

Doel van het project

Doel van het project is het versterken van de eigen regie van mensen met infectieziekten, met name op het gebied van werk en inkomen, zodat men in staat is te blijven werken, ondanks de aanwezige klachten en beperkingen.

Activiteiten

Om de eigen regie van mensen met infectieziekten te versterken worden in dit project twee activiteiten gepland. Er komen webinars voor mensen met een infectieziekte met als doel om een eerder ontwikkelde Werkwijzer onder de aandacht te brengen en om een mogelijkheid te bieden om specifieke vragen te stellen over werk en inkomen. Daarnaast wordt een online zelfmanagementtraining ontwikkeld met als doel het versterken van de eigen regie van mensen een infectieziekte, met name op het gebied van werk en inkomen.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met projectleider Nathan Hutting: Nathan.Hutting@han.nl.

Lectoraat
 

Arbeid en Gezondheid

Werk dat voor mensen van waarde is. Werk dat financieel, sociaal, fysiek, mentaal en emotioneel gezond is. Dat is waar ons lectoraat zich op richt: duurzaam passend werk. Wij voeren praktijkgericht onderzoek uit rond dit thema.

vrouwen in gesprek
Zwaartepunt
 

Health

Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij.

vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN
Blijf op de hoogte

Abonneer de nieuwsbrief van HAN Zwaartepunt Health

Voor actuele en betrouwbare kennis rondom zwaartepunt Health, schrijf je in op onze nieuwsbrief om maandelijkse updates te ontvangen van de gang van zaken.

mannen en twee vrouwen pratend door de gang