Opstelling waterstof meting in Lab-4

Langs de N325 in Arnhem komen 4 windmolens te staan. In de loop van 2021 voorzien deze turbines Arnhemse huishoudens en bedrijven van duurzame elektriciteit. Ook bieden ze een waardevolle onderzoekcase voor kennisinstellingen en bedrijven. Hoe sla je energie op om later te gebruiken?

Aanleiding van het project

Het opwekken van windenergie heeft een uitdaging: het aanbod van energie afstemmen op de vraag. Daarom wordt er onderzoek gedaan naar een mogelijke waterstofcentrale gekoppeld aan de windmolens. Elektriciteit kan dan worden omgezet in waterstof en pas later worden gedistribueerd en gebruikt. 

Doel

Enowatts is een RAAK-mkb-project. Het doel hiervan is kennisuitwisseling bevorderen om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten. In Enowatts wordt onderzoek gedaan naar een waterstofcentrale in Arnhem, voor de opslag van windenergie en een scala aan andere toepassingen. 

Opstelling waterstof meting in Lab-1

Resultaten

Activiteiten die reeds zijn ondernomen binnen het ENOWATTS project:

 • Voltooiing 10 kW brandstofcel testsysteem
 • Multidisciplinair derdejaarsstudententeam: Onderzoek waterstofenergieopslag en toepassing op Industriepark Kleefse Waard
 • Multidisciplinair derdejaars en tweedejaarsstudententeam: Ontwikkeling klein waterstof testvoertug
 • Afstudeerproject Elektrotechniek: Control van alkaline elektrolysers
 • Afstudeerproject Werktuigbouwkunde: Opbouw van een 1 kW brandstofcel systeem voor testen en voor geschaald energie opslagsysteem
 • Vergunning voor de productie van waterstof in het HAN H2Lab verkregen
 • Opbouw 320 W PEM elektrolyse systeem met water behandeling en waterstof nabehandeling
 • Ontwikkeling en opstart van Themaroute Waterstoftechnologie en Waterstof Learning Community
 • Saxion Studententeamproject: Benutting van restwarmte uit elektrolyse
 • Ontwikkelen simulatie model voor alkaline elektrolyse
 • Afstudeerproject Economie: Waterstof investeringsselectiemodel.
 • Twee tweedejaarsstudententeamprojecten: Kwaliteitseisen en mogelijkheden voor waterstof in gasnetten
 • Duo bouwkunde afstudeerproject: Haalbaarheid van seizoensenergieopslag met waterstof op woningniveau
 • Elektrotechniek afstudeerproject elektrotechniek: Waterstof elektrische aandrijving van mijnbouwmachine
 • Duo Afstudeerproject elektrotechniek en werktuigbouwkunde: Cargo bike on Hydrogen

Ons projectteam

Leo Polak

Onderzoeker

Wouter Dalhuijsen

Onderzoeker

Nikola Pozderovic

Onderzoeker

Roel Jansen

Docent/Onderzoeker

Onze partners

 • Saxion
 • TU Delft
 • Prowind
 • QConcepts
 • XINTC
 • HyMatters Research & Consultancy B.V.
 • Hymove
 • H2Trac B.V.
 • Alles over Waterstof
 • HyET
 • Hygear
 • Nedstack
 • IPKW
 • Liander
 • Hencon Hyster Yale
 • Toyota Materials Handling
 • Wintersol Energy
 • Burgaflex
 • Dutch Bootsting Group

Contact over dit project?

FocusSustainable energy and environment

Klimaatverandering, sociale ongelijkheid en de nieuwe economie vragen om nieuwe, integrale antwoorden. Via drie programma's werkt de HAN aan oplossingen die slim, schoon & sociaal zijn. Hier houden we je op de hoogte over het programma.

null