verpleegkundige wandelt buiten het ziekenhuis voor goed gesprek

Dit project draait om een ontwikkelingsonderzoek met Compassion Focused Therapy (CFT) als theoretisch behandelmodel binnen vaktherapie. Dit gebeurt met de Intervention Mapping methode. Het betreft ontwikkeling en beschrijving van een specifiek behandelaanbod (interventies en een module).

Doel

De module heeft als doel dat patiënten compassievaardigheden ontwikkelen. Dat zij leren om zichzelf en de mensen om hen heen met meer compassie te benaderen. Het gaat hierbij om de werkingsmechanismen en werkzame factoren van deze vaktherapeutische interventie(s).

 • Resultaten

  We leverden een aantal resultaten op: een werkboek en een artikel.

 • Video

  We maakten een video over dit project.

Onze partners

De projectpartners vormen samen een team en leveren vanuit hun eigen expertise waardevolle informatie voor het onderzoek.

Achtergrond

Dit project voeren we vanuit ons lectoraat uit binnen de onderzoekslijn: Vaktherapie en 'State of the art' behandelmethodieken voor persoonlijkheidsstoornissen. 

3 bachelor studenten voerden deelonderzoeken uit naar de toepassing van CFT binnen beeldende therapie. Naar aanleiding hiervan is een werkboek en een artikel voor een internationaal peer reviewed tijdschrift geschreven. We voerden een haalbaarheidsstudie uit aan de hand van een aantal casestudies. Een mogelijk vervolg is een effectstudie, bijvoorbeeld met een multiple baseline casestudy design. Zo onderzoeken we de uiteindelijke effecten en behaalde doelen. Ook staat uitbreiding van dit project naar de andere vaktherapeutische differentiaties op de planning.

Contact over dit project?

Bijzonder lector Suzanne Haeyen

 • suzanne.haeyen@han.nl
 • Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen

  Publicaties

  Er zijn publicaties verschenen over dit project vanuit het lectoraat. Bekijk het overzicht van deze publicaties.

  31906 drie studenten met twee laptops

  Nieuws en artikelen

  Symposium Lectoraat en Master Vaktherapie9 juni 2023: Symposium Move On Up!
  494203 Student Master Vaktherapie - Dramatherapie- kijkt in spiegel.
  102307 een acteur speelt een psychiatrisch patient in een rollenspel met een verpleegkundige
  Onderzoeksproject VR Health ExperienceVirtual Reality-ruimte voor Vaktherapie
  282875 Telepresent als Vaktherapeut gebruik TiltBrush1
  Promotie Martina de WitteMinder stress door muziektherapie
  90865 Groepsles
  282871 Telepresent als Vaktherapeut gebruik Virtuele Ruimte

  Blijf op de hoogte Onze nieuwsbrief ontvangen?

  Stuur een mailbericht naar: lectoraat.vtps@han.nl

  Twee studenten overleggen met laptop