Suzanne Haeyen geïnstalleerd als bijzonder lector Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen

Dr. Suzanne Haeyen is op 29 oktober geïnstalleerd als bijzonder lector Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen. Het bijzonder lectoraat is een gezamenlijk initiatief van de HAN, GGNet/Scelta en Zuyd Hogeschool/KenVaK. Het doel is de goede zorg voor patiënten, het adequaat opleiden van vaktherapeuten en het versterken van de praktijk.

bijzonder lector Suzanne Haeyen

Opname intreerede terugkijken

De intreerede van Suzanne Haeyen van het Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen, is -vanwege de coronamaatregelen- ook via een online livestream gepresenteerd.

 

Installatie bijzonder lector Suzanne Haeyen HAN University of Applied Sciences

Suzanne HaeyenBekijk volledige video
Installatie bijzonder lector Suzanne Haeyen, HAN

Focus op onderzoek en ontwikkeling vaktherapie

Zowel vanuit de samenleving als de beroepspraktijk bestaat veel behoefte aan kennis over de werking van vaktherapie. Wat is het effect bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen? Onderzoek naar de werking is nog schaars.

Suzanne Haeyen is zowel een gedreven onderzoeker, vaktherapeut als opleider. Als bijzonder lector speelt ze een prominente rol in het ontwikkelen van kennis, kwaliteit en onderbouwing van vaktherapie. Zij richt zich op specifieke onderzoeksthema's en praktijkprojecten in dit domein.

Publicatie intreerede

De intreerede van bijzonder lector Suzanne Haeyen is gepubliceerd en getiteld:

Expositie Binnenbeelden

Het bijzonder lectoraat heeft ter gelegenheid van de installatie van Suzanne Haeyen de expositie Binnenbeelden georganiseerd (tot 1 juni 2021, HAN Campus, daarna bij GGNet, Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek, Apeldoorn). Suzanne Haeyen presenteert foto's met qoutes van de afzonderlijke werken ook via LinkedIn. De expositie bestaat uit 13 grote fotoafdrukken van beeldend werk van mensen gediagnosticeerd met een persoonlijkheidsstoornis. De werken zijn gemaakt tijdens beeldende therapie, een van de vormen van vaktherapie.

Presentaties feestelijke studiedag 20 mei 2022 

Out of your mind!

De feestelijke studiedag Out of your mind! is het vervolg op de installatie, toen het programma vanwege corona beperkt doorgang kon vinden. Tijdens de studiedag op 20 mei 2022 zijn onder meer de volgende lezingen gepresenteerd:

Samenwerkingsverband bijzonder lectoraat

De HAN, GGNet/Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek en Zuyd Hogeschool/KenVaK hebben gezamenlijk het initiatief voor de instelling van het lectoraat genomenOp basis van dit samenwerkingsverband en de synergie van onderwijs, praktijk en onderzoek gaat het om een 'bijzonder lectoraat'.

Meer informatie?

Heb je vragen? Stuur een bericht naar het Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen:

E: lectoraat.vtps@han.nl