Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen Feestelijke studiedag Out Of Your Mind!

0db7c544-0cf8-11ee-bce0-02565807075b Studiedag Vaktherapie 20 mei 2022

De studiedag ´Out Of Your Mind!´ op 20 mei 2022 is drukbezocht door vaktherapeuten, zorgverleners en studenten uit het hele land. Het ging om het samen delen van inzichten, onderzoeken en praktijkervaringen rondom thema’s als traumabehandeling, patiëntperspectief en evidence voor vaktherapie.

Het was een feestelijke live bijeenkomst, ook nog om de installatie van Suzanne Haeyen als bijzonder lector Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen op 29 oktober 2020 bij de HAN te vieren. Vanwege de coronapandemie moest de daarbij geplande studiedag worden uitgesteld. Op 20 mei 2022 was het dan eindelijk zo ver. De belangstelling voor de studiedag was groot en de sfeer ontzettend levendig en warm.

Vaktherapie lijkt zich steeds beter verstaanbaar te maken naar de buitenwereld. Goed om te merken hoe de professionalisering de laatste jaren is gevorderd en dat de wetenschap de intuïtie bevestigt!

Lezingen, workshops en boekpresentatie 

Bruggen tussen onderzoek, werkveld en opleiding

Suzanne Haeyen: ''De bruggen tussen onderzoek, het werkveld en de opleiding kwamen letterlijk bij elkaar. Vaktherapie lijkt zich steeds beter verstaanbaar te maken naar de buitenwereld. Goed om te merken hoe de professionalisering de laatste jaren is gevorderd en dat de wetenschap de intuïtie bevestigt!''

''De lezingen waren verdiepend, interessant en sloten mooi op elkaar aan. Actuele kennis en onderzoeksresultaten, ervaringsdeskundigheid, onderzoek doen, cliëntperspectief en praktijkvoorbeelden vormden een uitgebalanceerd geheel. Dat kwam in de middag nog verder tot uitwerking in de workshops en in de boekpresentatie.''

Presentatie nieuw boek
 

Schemagerichte werkvormen voor vaktherapie

Suzanne Haeyen presenteerde het nieuwe boek Schemagerichte werkvormen voor vaktherapie. Interventies ter versterking van de adaptieve modi dat onder haar redactie is samengesteld. Met 158 werkvormen in 5 verschillende disciplines ligt de focus hierin op het versterken van de adaptieve schemamodi: de Gezonde Volwassene en het Blije Kind. Het boek is practice based en behandelt ook de nodige evidence voor vaktherapie. 

Haar lezing ging ook over dit onderwerp:

0db7c544-0cf8-11ee-bce0-02565807075b Studiedag Vaktherapie 20 mei 2022
Belang van vaktherapie bij herstel na trauma 

Uit het hoofd, in het lijf

Anne Marsman vertelde in haar lezing 's ochtends vanuit eigen persoonlijke ervaring én als gepromoveerd psycholoog over de meerwaarde van beeldende therapie. Juist het ervaringsgerichte werken biedt een specifieke ingang. Zij gaf aan dat deze therapie voor haar, geheel onverwacht, een turning point betekende in haar behandeling. Uit haar onderzoek blijkt dat mensen met traumatische ervaringen moeizamer met stress om kunnen gaan en dat trauma zo sterk samenhangt met effect op het lichaam.

De ZINnige paden van Vaktherapie 

Bewezen, bekend en erkend?

Susan van Hooren gaf inzicht in en inspiratie voor speerpunten voor de maatschappelijke positionering van vaktherapie. Zij lichtte de eisen van Zorginstituut Nederland toe en ook de wijze waarop er vanuit de Onderzoeksagenda Vaktherapie afgelopen jaren op is ingespeeld:

Onderzoek cliëntperspectief 

Perceived effects

Channa de Kruijf, Emilia de Gruijter en Jan de Lange, 3 docent-onderzoekers van het Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen (VTPS), presenteerden de voorlopige resultaten van het onderzoek naar Perceived effects Drama-, Muziek en Psychomotorische therapie vanuit cliëntperspectief, als vervolg op eerder onderzoek naar Beeldende therapie.

State of the art 

Vaktherapeutische interventies

In de workshops onder leiding van ervaren vaktherapeuten kon eenieder zich 's middags verdiepen in de State of the Art van vaktherapeutische interventies door zélf te ervaren. Bijvoorbeeld door aan den lijve mee te maken hoe emotieregulatie werkt in Guided Drawing, hoe schemagericht gewerkt wordt in dramatherapie of hoe Virtual Reality met vaktherapie gecombineerd kan worden.

De studiedag bood een krachtige ervaring waarmee je als bezoeker, zowel luisterend als praktisch handelend, emotioneel, sociaal en cognitief goed ´Out of your mind´ kon gaan.

Out of your mind! 

Krachtige ervaring

Suzanne Haeyen sloot de studiedag af met een lezing over de missie, visie en doelstelling van het Bijzonder Lectoraat VTPS en ging in op het belang van aandacht voor welbevinden in vaktherapie. Tenslotte volgde de presentatie van het nieuwe boek. Suzanne: ''Doordat zoveel vaktherapeuten een aandeel leverden, geeft dit een gevoel van samenhorigheid: samen sterk!''

''Zo was de dag volgens de deelnemers ook echt verbindend, inspirerend en verdiepend,'' aldus Suzanne. ''De muzikale intermezzo’s van het ´Theater tussen de bedrijven´ zorgden voor een aangename balans van hoofd en hart. De studiedag bood een krachtige ervaring waarmee je als bezoeker, zowel luisterend als praktisch handelend, emotioneel, sociaal en cognitief goed ´Out of your mind´ kon gaan.''